מגדר, ארגונים ומשפחה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

אוניברסיטת בר אילן

החוג המשולב מדעי החברה

זרועות הביטחון

קורס: מיגדר, ארגונים  ומשפחה

מרצה: דר' רינה  שחר

2012- 2013   - תשע"ב - תשע"ג

 

 

     הקורס יעסוק בהבנית המיגדר בחברה הישראלית. נבחן את תרומתה של מערכת החינוך מגיל צעיר לתהליכי שינוי מכונני שיוויון בין המינים. נדון בשוק העבודה, בפיתוח הקריירות של שני בני הזוג, ובהשפעת פערי השכר בין המינים על יוקרת הסטאטוס ומיקומם של גברים ונשים בפירמידות הארגוניות.

     נבחן את התייחסות שוק העבודה למשפחות הצעירות ונשאל האם הוא מאפשר לגברים להיות אבות "חדשים" ולנשים לממש כישורים. נבדוק מהי ה"גבריות החדשה" ומה משמעותה למשפחה, לבת הזוג ולילדים. נדון כיצד המשפחה מתמודדת עם הקונפליקט בית≠קריירה, איך משלבים הגברים בין עבודה תובענית למשפחה  והאם יש פתרונות, וכיצד מתמודדות הנשים, מי מרוויח ומי מפסיד? כל הנושאים ינותחו מנקודת מבט מיגדרית.

חובות הסטודנטים:

נוכחות חובה.

קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפים, בהתאם להנחית המרצה.

השתתפות פעילה בדיונים.

הציון הסופי מבוסס על בחינה אמריקאית בסוף הסמסטר - 100% מהציון.

נושאי הקורס המרכזיים:

הבניית המיגדר בחברה.

סוציאליזציה מהגיל הרך והשפעתה על ההבניה.

שוק העבודה בניתוח מיגדרי.

גברים - נשים וקריירות.

רווחים והפסדים של שני המינים.

שינויים בתפיסות התפקיד של שני המינים ומה קורה לזוגיות?

שיוויון  וארוטיקה - האם ילכו יחדיו?

גבריות ואבהות בעידן החדש.

ביבליוגרפיה

א.     ההשלכות של הבנית המיגדר על החברה

        1.    Lorber Judith (1994) Paradoxes of Gender, Yale University, New Haven, U.S.A

               (המאמר נמצא בעברית בספריה).

        2.    הרצוג חנה (2000), "ידע כוח ופוליטיקה פמיניסטית" בתוך הרצוג חנה (עורכת) חברה במראה,

               אוניברסיטת ת"א - הוצאת רמות, עמ' 269-287.

        3.    ברקוביץ ניצה, (2007), "נשים וגברים של הארגון - רוזבאט קנטור, ויצור הנשיות והגבריות

               באמצעות ארגון העבודה",  בתוך ניצה ינאי ואחרות (עורכות) דרכים לחשיבה פמיניסטית -  

               מבוא  ללימודי מיגדר, הוצאת הקיבוץ המאוחד / מכון ון-ליר, עמ'  227-302.

        4.   יזרעאלי דפנה, (1999), "מיגדר בשרות הצבאי בצה"ל", תיאוריה ובקרת 14, עמ' 5-29 .

ב.    מערכת החינוך כמבנת מיגדר

     5.    שחר רינה, שרית קרקו, בן - ארצי טלי, (2002), "הבנית המגדר בחברה ישראלית באמצעות                    ספרי ילדים" בתוך קרניאל צבי (עורך), החינוך וסביבו שנתון מכללת סמינר הקיבוצים (24)                  עמ', 137 - 164.        6.     זורמן רחל ודוד חנה, (2000),  אפשר גם אחרת בנות ובנים הישגים ואתגרים מכון סאלד                  ומשרד החינוך.        7.    צילמאייר מיכל, גרי פנינה (2002), מורות בישראל - מבט פמיניסטי, הוצאת קו-אדום.               עמ' 15 - 38.         8.    קליין אסתר, (2000) "תהליכים של הבניית מיגדר ובתי-ספר". בתוך שמחה שלסקי (עורך),               מיניות ומיגדר בחינוך, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 113- 134.         9.    קהת חנה, (2010), "הכשרת מורות במכללות דתיות - מבט מיגדרי" בתוך: הרצוג אסתר,                  ולדן צביה, (עורכות) על גב המורות כוח ומיגדר בחינוך הוצאת כרמל עמ'  267-288. ג.     עולם העבודה והשלכותיו על הקריירות של שני המינים        10.          Mesmer - Magnus,J.R. &  Viswesvaran c. (2006) "How Family - friendly               Work environments affect work / family conflict: A meta-analyst examination"                                           Journal of labour Research 4, pp. 555-574.                                  11.   צינמון, ג, (1999) "יחוס רמות שונות של  חשיבות לתפקידי חיים והשלכותיו על קונפליקט בית-               קריירה בקרב גברים ונשים" עבודת דוקטורט אוניברסיטת בר-אילן  (דיון).       12.   שטיר חיה ונוח לוין אפשטיין, (1999), "דפוס התעסוקה של נשים: השפעות ארוכות טווח על                שכרן " סוציולוגיה ישראלית א, 2, 239-255. ד.   חלוקת העבודה וההורות במשפחות כפולות קריירה

      13.   שחר רינה, אורית שפר (2008) , השקעה בזוגיות, השוואה בין זוגות שגרים במגורים משותפים

             לזוגות נשואים עם  ילדים" בתוך אלוני נמרוד (עורך), החינוך וסביבו, שנתון  מכללת סמינר   

             הקיבוצים, ל, עמ' 195 - 214.

      14.   שחר רינה, לאיוש קרן, (2007) , "האבהות החדשה" בתוך אלוני נמרוד (עורך) החינוך וסביבו,

             שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, כ"ט,  עמ' 221 - 240.

      15.   כץ עלי, (2009) , אינטליגנציה אבהית, הוצאת מטר, פרקים 1, 2, 7. 

      16.      Coltraine Scolt & Adams Michele (2001) Mens Family Work: child centered    

            Fathering and the sharing of domestic labour. In Rosana Herts and Nancy  L .

         Marshall (eds) , Working Families,  (Chapter 4, pp-72-102), University  of                         California  Press.                                                                                                                  

      17  .  Robert, S. Stacy, J.R. Paul, R.A. (2006). "Wives' employment and spouses     

      Marital happiness" Journal of family Issues (4), 27, 506-528.                                                                 

 ה.   "זוגיות בסערה"

        18.   נרדי רבקה, (2007) נשים חסרות מנוח, הוצאת ספרים הדים, פרק 13, עמ' 166-184.

       19.    הולנדר עינת, (2007) הגבריות החדשה, עבודת דוקטורט,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

                בר- אילן (פרק הדיון).

      20.   נרדי רבקה, נרדי חן,  (2010), שיחה זוגית, הוצאת הדים. פרק שני: "תקשורת", 57-80,

              פרק חמישי, "תחרות ויחסי כח" 123-146. 

      21.   אסתר פרל, (2007), אינטליגנציה ארוטית, הוצאת כנרת, פרקים: 1,2,3 , עמ'  21-72,

              פרק 8, "הורות" עמ' 145-171,  פרק 10, "צילו של השלישי", 190-220.

ו.    דינאמיקה של שינוי בתפקידי המינים

      22.    נרדי חן, (1992). גברים בשינוי, הוצאת מידן, ת"א, (פרקים 9 ,5 ,4 ,2).

      23.    נרדי רבקה, (2003). זוגיות בעין הסערה, הוצאת קו-אדום, פרק ח' עמ' 107 - 217.

    24.  רבין קלר, (1998). שותפים שווים - חברים טובים, הוצאת רמות תל-אביב,               פרק 1: "מין, כוח ומתח במערכת היחסים בת זמננו", 19 - 36.      25.     שאלתיאל ח.(2009), הערכה וביקורת על מעורבות בני זוג בעבודה ובהורות: תפקידן  הממתן                                             של אידיאולוגיות המגדר, בר אילן, המחלקה לסוציולוגיה עבודת M.A..     26.      Davis, S.n & msaon, G (2007), "Gender Ideology construction from Adolescence                   To Young adulthood" Social Science Research, 36, 1021 - 1041.