חולי,סטיה ועבריינות

תואר: 
שנה: 
 

                                                          תאריך עדכון: 9.1.12

שם ומספר הקורס: חולי, סטייה ועבריינות

73-257-56

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ב                     סמסטר: קיץ                            היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:           

מרצה: ד"ר טל כרמי-קציר

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

המטרה העיקרית של הקורס היא להבין את הקשר הקיים (אם קיים) בין עבריינות לבין חולי כאשר התחום המשותף הינו סטייה מהתנהגות או מערכים של חברה נתונה כמו גם סטייה מתפקודים פיזיולוגיים ונפשיים. כדי להשיג מטרה זו, יידונו בכל שיעור תופעות של חולי ו/או עבריינות ותיבדק מהותה של הסטייה המתקשרת לתופעה הנדונה. במסגרת זו, ייסקרו תיאוריות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, ביולוגיות ואינטגרטיביות המציעות מגוון הסברים לתופעות העבריינות והחולי ויידונו בקצרה סוגיות משפטיות.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

מהלך השיעורים: הרצאות פרונטאליות.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

קרימינולוגיה - מבוא

 

2

פסיכופתולוגיה - מבוא

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרקים ג', ו', כ"ח.

- פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך I, פרקים 1-2.  

3

גישות בפסיכופתולוגיה:

- גישה ביולוגית

- גישה פסיכו-דינאמית

- גישה התנהגותית

מאמר: "נוירוטיות פסיכוגנית ופתרונות נואוגניים".

     

4

גישות בפסיכופתולוגיה:

- גישה קוגניטיבית-התנהגותית

- גישה הומניסטית

- גישה אקזיסטנציאליסטית

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק ב'.

- פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך I,    

  עמודים: 118-138. 

5

הפרעות שליטה באימפולסים

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק ט"ז.

- מאמר: "טיפת מזל".

- מאמר: "גניבה פתולוגית- קלפטומניה: היבט

  פנומולוגי, טיפולי ומשפטי.

- מאמר: "הימורים פתולוגיים בישראל כבעיה

   רפואית וחברתית".

6

התמכרויות

פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק י"ז.

7

התמכרויות

פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך II, פרק 10 

8

הפרעות מיניות

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק ט"ו.

- מאמר: "פדופילים".

9

הפרעות מיניות

פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך II, פרק 11 

10

הפרעות אישיות

- מאמר: "עבריינות בין חולים פסיכופטים".

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק י"ד.

- פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך II, פרק  9 

11

מצבי חירום בפסיכיאטריה

- פרקים נבחרים בפסיכיאטריה: פרק כ"א.

- מאמר: "אלימות ורצח בחולים פסיכוטיים- האומנם

   תופעה נדירה?".

- מאמר: "השמדה עצמית".

12

נושאים חוקיים ופסיכופתולוגיה

- מאמר: "התנהגות עבריינית ואבחון פסיכיאטרי".

- מאמר: "פגיעתם הרעה של נאשמים חולי-נפש

   ונעדרי אחריות פלילית".

- פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים: כרך II, פרק 18

13

סיכום והכנה למבחן

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין

 

חובות הקורס: קריאה עצמית בהתאם לרשימת פריטי החובה.

מבחן מסכם בתום סמסטר ב'.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן מסכם בתום הסמסטר שערכו 100% מהציון הסופי. ציון עובר

הינו 60 ומעלה.

 

    

ד. ביבליוגרפיה:

 

ספרי הקורס:

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס.

שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג', (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

          

מאמרים - קריאת חובה:

אדד, מ' (1979). עבריינות בין חולים פסיכופטים. עבריינות וסטייה חברתית, ו', 134-129.

אדד, מ', ורהב, ג' (1983). התנהגות עבריינית ואבחון פסיכיאטרי. עבריינות וסטייה חברתית, י"א, 29-36.

אדד, מ' (1988). נוירוטיות פסיכוגנית ופתרונות נואוגניים. עבריינות וסטייה חברתית, ט"ז, 5-20.     

אפטר, א., זלצמן, ג. , פלד, ג. (2001). "אלימות ורצח בחולים פסיכוטיים- האומנם תופעה נדירה ?".

הרפואה. 140. (3). עמ'. 243- 247.

בנאי, י. (2001). "פגיעתם הרעה של נאשמים חולי נפש ונעדרי אחריות פלילית". רפואה ומשפט. 24.

עמ' 76-81.

בשן, ע. (2000). "פדופילים". מראות המשטרה. 179. 26-27.

בשן, ע. (2003). "טיפת מזל". מראות המשטרה. 194. עמ' 15-17.

גבריאל-פריד, ב, רהב, ג., טייכמן, מ. (2010). "הימורים בקרב בני-נוער בישראל". חברה ורווחה. ל, 2.

עמ' 189-212.

דורסט, ר., כץ, ג., ז'בוטינסקי-רובין, ח., קנובלר-חיים, י. (1997). "גניבה פתולוגית- קלפטומניה:

היבט פנומולוגי, טיפולי ומשפטי. הרפואה. 133 (10). 441-444.

מרגולין, י. (2004). "הימורים פתולוגיים בישראל כבעיה רפואית וחברתית". הרפואה. 143. (9). 661-663.

רדפילד- גיימסון, ק. (2003). "השמדה עצמית". מראות המשטרה. 194. עמ' 34-37.

קריאת רשות:

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א - קע"ח.

אדד, מ' (1980). איפיונים בעבריינות של סכיזופרנים. עבריינות וסטייה חברתית, ח', 61 - 75.

איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד בריאות. (1997).הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי (ICD - 10). תל אביב: דיונון.

אדד, מ' (1989). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם. פרקים 1, 2.

בירגר, מ. (1999). "על הקשר שבין אלימות לפסיכופתולוגיה". הרפואה. 137. (1-2), עמ' 42-45.

גולדברג, א. (2004). "התמכרות למאסר, התמכרות לעבריינות, התמכרות לעבירה וחזרה למאסר".

רואים שב"ס. 13. עמ' 28-31.

גור, ק., וטלמן, ד. (2006). "סדיזם ורשע". כוורת. 12. עמ' 26-27.

ג'ראיסי, נ. (2006). "אשפוז כפוי של חולי נפש - בין המצוי לרצוי". רפואה ומשפט. 34. עמ' 73-83.

וולף, י' (2001). קרימינולוגיה במקומותינו: מדע רחב-גבולות או שעטנז רב-תחומי? בתוך מ'

אדד וי'  וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית- תיאוריה ויישום (עמ' 9-18). רמת-גן:

אוניברסיטת בר-אילן.

לאינג, ר"ד (1978). האני החצוי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

פלג, ג. (2001). "אלימות ורצח בקרב חולים פסיכוטיים - האומנם תופעה נדירה ?". הרפואה. 140, (3), עמ' 243-247.

פולק, ד., דנון, פ. (2001). "שיגעון הגניבה" - קלפטומניה. הרפואה. 140: (6). 473-475.

פריד, י' (1987). פסיכופתולוגיה -פגישה ראשונה. תל אביב: אוניברסיטה משודרת.

קפלן, ח. (2004). "ניתוחים לשינוי מין". הרפואה. 143. (7). עמ' 500-504.

שיוביץ, ר. (2001). "הסוף". מראות המשטרה. 182. עמ' 16-17.

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998  .(Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college (pp. 1 -135).

American Psychiatric Association. (1994).Diagnostic and statistical manual of mental

            disorder-IV. Washington D.C: American Psychiatric Association

Meninger, K. (1985). The vital balance. (Chapter X). MA: Gloucester, Mass. pp. 213-249.