גיאופוליטיקה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                            

  

 

 תאריך עדכון: ינואר 2012

 

שם ומספר הקורס:  גיאופוליטיקה של המזרח -התיכון  56 -71-257 

שם המרצה: ד"ר שמואל צבאג

סוג הקורס: בחירה

שנת הלימודים: תשע"ב,       סמסטר קיץ      היקף שעות:  2 ש"ס

שעות קבלת קהל: יום ג' 9:00-10:00 (לתאם מראש)

מיקום קבלת קהל: המחלקה למדעי המדינה , חדר 253

דוא"ל: tzabags@.biu.ac.il

 

 

א. מטרות הקורס:

 

הקורס נועד להקנות כלים חשיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח של קשרי גומלין שבין מבנים ותהליכים מדיניים לבין אלה הגיאוגרפיים בתת המערכת המזרח-תיכונית. במסגרת הקורס ינותחו סוגיות גיאופוליטיות מרכזיות העומדים על סדר היום המזרח-תיכוני, תוך בחינת מגמות המשך מול שינוי.

ב. תוכן הקורס:

הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, ודיונים בכיתה בנושאים הבאים:

 • א. גיאופוליטיקה מזרח-תיכונית - מאפיינים ייחודיים.
 • ב. גבולות, שטח ועומק אסטרטגי.
 • א. דמוגרפיה, נפט ומים
 • ב. השפעות הנשק הבלתי קונוונציונלי בעידן החלל
 • ג. אידיאולוגיה, לאום ופוליטיקה

 ו . בין ריבונות לתלות אזורית - מערכתית

מהלך השיעורים:      הרצאות  פרונטליות ,  קריאת חומר קריאת החובה ע"י הסטודנט/ית, דיונים בכיתה, שילוב סרטים, מפות ותרשימים.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

א.גיאופוליטיקה מזרח-תיכונית - מאפיינים ייחודיים

א1

 

2

א.גיאופוליטיקה מזרח-תיכונית - מאפיינים ייחודיים.

א.3

 

3

ב.גבולות, שטח ועומק אסטרטגי.

ב.1

 

4

ב. גבולות, שטח ועומק אסטרטגי.

ב.1

 

5

ג.דמוגרפיה, נפט ומים

ג.3

 

6

ג.דמוגרפיה, נפט ומים

ג.4

 

7

ד.השפעות הנשק הבלתי קונוונציונלי בעידן החלל

ד.2

 

8

ד.השפעות הנשק הבלתי קונוונציונלי בעידן החלל

ד.4

 

9

ה.אידיאולוגיה, לאום ופוליטיקה

ה.1

 

10

ה.אידיאולוגיה, לאום ופוליטיקה

ה.4

 

11

ו . בין ריבונות לתלות אזורית - מערכתית

ו.1

 

12

ו . בין ריבונות לתלות אזורית - מערכתית

ו.1

 

13

סיכום וחזרה לבחינה

  

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:  אין

 

דרישות בקורס

•א.     נוכחות וההשתתפות פעילה בכתה .

•ב.     בחינת סוף קורס. (סוג השאלות בבחינה על בסיס שאלות פתוחות לא אמריקאיות).

הרכב הציון:

 

בחינה בסוף הקורס - 100%.

הערה: סיום בהצלחה של הקורס מותנה בציון 60 לפחות בכל אחד מדרישות הקורס.

נושאים ורשימת קריאה(קריאת חובה מסומנת בכוכבית)

•א.     גיאופוליטיקה מזרח-תיכונית - מאפיינים ייחודיים.

 • 1. ברנרד לואיס, המזרח התיכון (תל-אביב: עם עובד, 1999), ע"ע 54-7.*
 • 2. חגי ארליך, מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה ( רמת -אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1987), כרך א' ע"ע 10 - 19 .
 • 3. ארנון סופר, סוגיות בגיאופוליטיקה של המזרח התיכון (תל אביב: משרד הביטחון-ההוצאה לאור, 2007 ), ע"ע 9-46 .
 • 4. טל טובי, גאופוליטיקה: הגות, היסטוריה ומעשה ( חיפה: קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 2008 ), ע"ע 13-37 *

•ב.     גבולות, שטח ועומק אסטרטגי.

 

 • 1. גדעון ביגר, גבול איראן-עיראק: אנטומיה של קו גבול במזרח התיכון (תל-אביב: מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, 1989), ע"ע 30-1 +מפות 7-1. *
 • 2. אמנון סלע, "עומק אסטרטגי, אלקטרוניקה ומשא-ומתן", בתוך משה ליסק וברוך קני-פז (עורכים), ישראל לקראת שנת 2000 (ירושלים: מאגנס - אשכולות, תשנ"ו), ע"ע 290-281.

ג .דמוגרפיה, נפט ומים

 • 1. מרטין קרמר, "המזרח התיכון על סף עידן שני?", בתוך מוקדי משבר - המזרח התיכון 2004 (תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב מרכז דיין, 2004), ע"ע 18-13.
 • 2.

  Center of Strategic studies, 1997), pp. 3-33.

  Eliyahu Kanovsky, The Middle East Economies: The Impact of Domestic and International Politics, (Ramat-Gan: Bar-Ilan University, The Begin - Sadat

 

3.    ארנון סופר,"גידול האוכלוסייה בישראל ובארצות השכנות והשלכותיו על בטחונה                הלאומי של ישראל", בתוך תהליכים והתפתחויות גאוגרפיות בארץ ובעולם-מבט לשנת         2020  (חיפה: אוניברסיטת חיפה, הקתדרה לגאואסטרטגיה, 2004), ע"ע 37 - 47.*

4.  ארנון סופר, המאבק על המים במזרח התיכון (תל אביב:עם עובד,2006), ע"ע 128-186,                  212-225 .      *

•ד.     השפעות הנשק הבלתי קונוונציונלי בעידן החלל

 • 1. דני שוהם, "האיום הכימי-ביולוגי על ישראל", בתוך אריה סתיו (עורך), טילים בליסטיים איום ומענה (תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2000), ע"ע 76-58.
 • 2. שמואל צבאג (עורך), יהודים, ישראל והסוגיה הגרעינית: אסופת מאמרים פרי עטו של פרופ' יובל נאמן ( אריאל: מכללת יהודה ושומרון, 2007), ע"ע 239 - 245 .*
 • 3. שלומית פז, "שינויים בהרכב האטמוספרה והשלכותיהם הבריאותיות", בתוך ארנון סופר ויובל כנען (עורכים), תהליכים והתפתחויות גיאוגרפיות בארץ ובעולם - מבט לשנת 2020 (חיפה: אוניברסיטת חיפה, הקתדרה לגיאואסטרטגיה, 2004), ע"ע 14-19.
 • 4. Yonah Alexander and Milton Hoenig, The New Iranian Leadrship (London: Praeger Security International, 2008), pp. 176-192. *

•ה.     אידיאולוגיה, לאום ופוליטיקה

 • 1. Dona J.Stewart, The Middle East Today: Plitical , Geographical and Cultural Perspectives ((London and New York: Routledge, 2009), pp. 43-60.*

•2.      דוד מנשרי, "איראן, ממדינת פריפריה למרכז הזירה האזורית", בתוך מוקדי משבר במזרח התיכון - 2004, שם, ע"ע 27-19.

 • 3. Peter Mandaville, Global Political Islam ((London and New York: Routledge, 2007), pp. 1-23.

                                                                                                

 • 1. 4. אבי גיל, "התפתחויות בזירה הגיאופוליטית והשלכותיהן האפשריות על העם היהודי" , בתוך רמי טל (עורך), הערכה שנתית 2010 (ירושלים: המכון למדיניות העם היהודי, 2011), ע"ע, 45-60. jppi.org.il/he/uploads/2010_Annual_Assessment-Heb.pdf *

            

                                                                                                                                          ו. בין ריבונות לתלות אזורית - מערכתית

 • 1. תומס ל. פרידמן, העולם הוא שטוח (תל -אביב, הוצאת אריה ניר, 2006), ע"ע 311 - 336 .*
 • 2. אלון ליאל, דמו-אסלם: משטר חדש בתורכיה (בני ברק:הקיבוץ המאוחד, 2003 ), ע"ע 129-179 .

3.        Efraim Karsh, "Cold War, Post-Cold  War: Does it Make in Difference for the Middle East?" in, Efraim Inbar and Gabriel Sheffer, eds., The National Security        of Small States in a Changing World ( London, Frank Cass, 1997), pp. 77-107.