שיטות מחקר

תואר: 
שנה: 
 

בע"ה

אוניברסיטת בר אילן - החוג המשולב למדעי החברה

                                               

שם הקורס : שיטות מחקר במדעי החברה                                סמסטר קיץ תשע"ב

מרצה : ד"ר אפרים גרוסמן

מטרת הקורס: להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בשיטות מחקר, ולפתח מיומנויות בסיסיות בשיטות מחקר.

תוכנית הקורס:

 • הקדמה -מהן שיטות מחקר ומה חשיבותן
 • שאלת המחקר והשערות המחקר
 • תיאוריה מדעית
 • מדידה
 • מהימנות
 • תוקף
 • אתיקה במחקר
 • מחקר איכותני
 • דגימה
 • הסקר
 • בנית שאלון הטיות בשאלונים
 • אינדקסים וסולמות
 • מערכי מחקר
 • הניסוי
 • שיטות איכותיות

דרישות הקורס: מבחן בסוף הקורס (60%)

השתתפות בניסוי וכתיבת פרקים נפרדים של דו"ח מחקר (40%)

ספרות-קריאת חובה וקריאה מלווה:

האוניברסיטה הפתוחה (1986). שיטות מחקר במדעי החברה. יחידה 1 נספח 4.

ריפוי או פיתוי? רפואה אלטרנטיבית במבחן. סינג וארנסט. ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג, תל אביב 2009. פרק ראשון!

קריאה מלווה: האוניברסיטה הפתוחה (1986). שיטות מחקר במדעי החברה. יחידות 1-6.