פרקים נבחרים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                 תאריך עדכון: 28 באפריל 2011

 

שם ומספר הקורס: ד"ר דב לויטן:  74-172 פרקים נבחרים בהיסטוריה חברתית ופוליטית של מדינת ישראל במתכונת של קורס מתוקשב

 

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ב                      סמסטר: ב וקיץ תשע"ב                      היקף שעות: 2 

 

•א.      מטרות הקורס

להקנות ידע באשר לתהליכים החברתיים והפוליטיים שאפיינו את התקופה של הקמת מדינת ישראל ואת השנים הראשונות למדינה, והשפיעו רבות על עיצובן של המערכות החברתיות והפוליטיות ועל תפקודן.

 

 

•ב.       תוכן הקורס:

הקורס עוסק בניתוח סוגיות חברתיות ופוליטיות מתקופת הקמת המדינה ומהשנים הראשונות למדינת ישראל. הדגש יושם על אירועים ופרשיות שהתפתחו למשברים פוליטיים ו/או שהפכו להיות "אירועים מעצבים". במסגרת הדיון בכל פרשה ופרשה יערך דיון וניתוח במהות המשבר. בתחילת הקורס יוקדש מקום גם להגדרה וטיפולוגיה המדעית של המושג משבר.

    מהלך השיעורים:

הקורס יועבר כקורס שנתי מתוקשב (כלומר כל הקורס יועבר באמצעות האינטרנט) ויהיה שווה ערך לקורס בן-64 שעות. יחד עם זה יתקיימו גם שלשו פגישות פרונטאליות עם המרצה בהיקף של 6 שעות. הקורס יהיה בנוי כדלקמן:

 

הוראה פרונטאלית                      6    שעות

הוראה מתוקשבת                       58  שעות

סה"כ                                        64  שעות

 

דרך לימוד החומר:

א. קריאת ולימוד החומר שיוגש במתכונת מתוקשבת.

ב. צפייה בסרטונים קצרים באורך של 2-4 דקות כל אחד, שיוגש במתכונת  של "אינטרנט".

ג. האזנה לחומר "קולי" שיוגש במתכונת  של "אינטרנט"

ד. 6 שעות של הוראה פרונטאלית.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות:

 לימוד כל שש הסוגיות שמרכיבות את הקורס + כתיבת שתי עבודות + קריאת בביבליוגרפיה חובה + עמידה ב-6 בחנים מתוקשבים ועמידה בבחינה מסכמת על חומר המתוקשב+ביבליוגרפיה

 

 

 

בחינות:

בסיום כל סמסטר תיערך בחינה. הבחינה תכלול את חומר ההרצאות וכן את הביבליוגרפיה של אותו סמסטר.

 

 

 

הציון: הציון של הבחינה המסכמת הינו הציון הסופי של הקורס.

          זאת בתנאי כי התלמיד עמד ב-6 הבחנים וקבל ציון עובר בשתי העבודות

 

 

 

•ג.       ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

  1. צמרת, צבי ויבלונקה חנה, העשור הראשון: תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1997.
  2. הכן, דבורה, "מדיניות העלייה בעשור הראשון למדינה: הניסיונות להגבלת העלייה וגורלם," הכהן, דבורה (עורכת) קבוץ גלויות: עלייה לארץ ישראל - מיתוס ומציאות, מרכז זלמן שזר לתולדות ארץ-ישראל, ירושלים, תשנ"ח.
  3. לויטן, דב, "עליית יהודי תימן לישראל-הגשמת חלום או משבר חברתי? המקרה של ילדי תימן הנעדרים," בתוך אליעזר דון-יחיא (עורך), מסורת וחידוש"- מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, קובץ מאמרים לזכרו של פרופ' יהושע קניאל, אוניברסיטת בר-אילן 2004.  
  4. גלעדי דן, "מצנע לצמיחה כלכלית", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 3 (יח' 5), תל-אביב 2002.
  5. מוטי גולני, "מפנה חיפה - בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל דצמבר 1947-מאי 1948,"  בתוך שפירא אניטה, מדינה שבדרך, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים, 2001.
  6. ינאי, נתן, משברים פוליטיים בישראל, הוצאת כתר, ירושלים, 1982, עמ' 103- 148.
  7. קורן, דני ושפירא, בועז, קואליציות, הפוליטיקה הישראלית - 50 שנים - 100 אירועים, זמורה-ביתן, תל-אביב 1997. 

 

קריאת רשות:

•1.     שגב, תום, 1949 - הישראלים הראשונים, הוצאת דומינו, ת"א, 1984.

•2.     בן גוריון, דוד, מדינת ישראל המחודשת, הוצאת עם עובד, ת"א 1969.

•3.     שפירא, אניטה, מפיטורי הרמ"א ועד פירוק הפלמ"ח, הוצאת המאוחד 1985.

•4.     גוטמן עמנואל, וליסק משה (עורכים), המערכת הפוליטית בישראל, עם עובד ת"א 1977.

•5.     איזנשטנט ש.נ., החברה הישראלית, מאגנס, ירושלים תשנ"ז.

•6.     ש.נ. איזנשטנט, שינוי והמשכיות בחברה הישראלית, פרסומי הרצאות מוסד ואליר, ירושלים (8) 1974.

•7.     בר-זוהר, מיכאל, בן גוריון, עם עובד, תל אביב 1975.

•8.     הורביץ, דן וליסק ומשה, מישוב למדינה, עם עובד, ת"א 1977.

•9.     שפירא, יונתן, הדמוקרטיה בישראל, מסדה, רמת גן 1977.

•10.  אריאן אשר, פוליטיקה ומשטר בישראל, הוצאת זמורה-ביתן, תל אביב, 1990, עמ' 162-123, 41-13.

•11.  אסיה אילן, תסמונת דיין, ארבע מלחמות ושלום אחד - הרובד הנסתר, הוצאת ידיעות אחרונות תל-אביב 1995, עמ' 113-7.

  1. נאור מרדכי, שנה ראשונה לעצמאות, 1949-1948, עידן, יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ח.
  2. גרינברג יצחק, "ההסתדרות: בין שיקולים כלכלים לשיקולים לאומים-חברתיים", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 3 (יח' 6), תל-אביב 2002.
  3. צמרת צבי, "התפתחות מערכת החינוך", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 4 (יח' 7), תל-אביב 2003.

 

 

 

 

•15.                       Hazan R.Y. and Mair M (eds.), "Parties, Elections and Cleavages": Israel a Comparative and Theoretical Perspective, LOndon, Frank Cass, 2000.

•16.                       S. Deshen, "Conflict and Social Change, The Case of an Israeli Village," Sociologia Ruralis, Vol 6/1966.