פשעי מחשב

תואר: 
שנה: 
 

אוניברסיטת בר-אילן

 

 

 

שם הקורס: פשעי מחשב

מספרי הקורס:

שם המרצה: אילן שדי, עו"ד

שנת הלימודים: תשע"ב (2012-2011)

 

 

 

 

מטרת הקורס

הקורס יבקש לערוך לסטודנטים היכרות עם רשת האינטרנט, המהפכה שנשאה עימה והשלכותיה על הזירה הפלילית והתמודדות מערכת אכיפת החוק עם מהפכה זו והעבירות החדשות שהביאה עימה והעצמת תופעות עברייניות אחרות, כגון הימורים, פדופיליה ולשון הרע. עוד יבקש הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסוגיות המשפטיות המתעוררות, הכל תוך שילוב בין תיאוריה לבין פרקטיקה.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות והשתתפות בשיעורים, בהתאם לתקנון.

קריאת המקורות, כפי שיתבקש עובר לכל שיעור.

מבחן מסכם (100% מהציון).

הערה: סיום בהצלחה של הקורס מותנה בציון 60 לפחות במבחן, ועמידה בדרישות הקורס.

 

 

פרשיות לימוד

שער ראשון:      המחשב ורשת האינטרנט כזירת פשע.

שער ששני:        מאפייני עבירות המחשב/האינטרנט

שער רביעי:       חוק המחשבים - עבירות המחשב

שער חמישי:      יחס בתי המשפט וגורמי אכיפת החוק - ניפוץ ההילה?

שער שישי:        למי סמכות השיפוט ברשת האינטרנט.

שער שביעי:       הימורים ברשת האינטרנט.

שער שמיני:       חופש הביטוי, פרטיות, וצנזורה ברשת האינטרנט

שער תשיעי:      פדופיליה באינטרנט

שער עשירי:       זכויות יוצרים ברשת האינטרנט

 

רשימה ביבליוגרפית

חובה

1.    חקיקה

1.   חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995

2.   חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

3.    חוק האזנת סתר, התשל"ט - 1979

4.    חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

5.    חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981

6.    חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965

7.    חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982.

8.    פקודת סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו - 1996.

9.   הנחיה מס' 14.15  להנחיות פרקליט המדינה - תפישת הודעות קוליות האגורות בתא קולי ומסרים בדואר אלקטרוני האגורים במחשבי ספק השירות

 

 

2.   פסיקה

1.    ת"פ (תל אביב-יפו) 40250/99 מ"י נ' מונדיר בדיר ואח' המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

2.    ת"פ (ירושלים) 3043/03 מ"י נ' אבי מזרחי. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

3.    רע"א 4447/07 7936/07 רמי מור נ' ברק אי.טי.סי. [1995] החברה  לשרותי  בזק בינלאומיים בע"מ. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

4.    ע"א 1622/09 גוגל ישראל בע"מ נ' חב' ברוקרטוב ואח'.  המאגר המשפטי של נבו,

http://www.nevo.co.il/ .

5.    עמר"מ 13028-04-09 אליהו נ' עירית טבריה.  המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

6.    ת"פ (ראשל"צ) 41544-04-10 מ"י נ' אסף לינג, המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

7.    ת"פ (ראשל"צ)  6655-03-10  מ"י נ' שאולי ואח', המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

3.   מאמרים

1.   שדי, א' (2009).  ילד אסור ילד מותר. עורך הדין, 4, 62.

2.   שדי, א' (2010). הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - חשיפת פרטי מעוול):  הרמת ידיים של המחוקק אל מול הנעשה ברשת האינטרנט? המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

3.   לדרמן, א' (1988).  פעילות פסולה המסתייעת במחשבים ודיני העונשין בישראל.  עיוני משפט, יג,499.

4.   דויטש, מ', (תשנ"ט).  חקיקת מחשבים בישראל.  עיוני משפט, כב,427.

5.   אהרוני-גולדנברג, ש' (2009). חדירה לחומר מחשב:  היקפה הרצוי והמצוי של העבירה, על משפט פלילי ואתיקה. תל אביב: הפרקליט.

6.    טננבוים, א', סמכות השיפוט באינטרנט, המאגר המשפטי פסק-דין, www.psakdin.co.il.

 

4. ספרים

1.   הרדוף, א' (2010). הפשע המקוון. ירושלים: הוצאת נבו.

 

2.  New York: Soho Books. .Code 2.0 (paperback) Lessig, L.(2009),

 

רשות

1.    ספרים

2.   בר-שדה, י' (1998). האינטרנט והמשפט המסחרי המקוון, תל אביב: פרלשטיין וגינוסר.

3.   אסיה, נ' (1999). דיני מחשבים ותקשורת הלכה למעשה, תל אביב: בורסי.

4.                             Code and other laws of cyberspace. New York: Lessig, L. (1999).

           Basic Books.

 

2.   מאמרים

1.   ריבלין, ר' (2003). פורנוגרפיה, מוסר, חירות, שוויון, נייר עמדה 41. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

2. Hunter, D. (2003). Cyberspace as place and the tragedy of the digital anticommons. California Law Review, 91, 439.

3. Kerr, O. S. (2003), Cybercrime's scope: Interpreting "access" and "authorization" in computer misuse statute. New York University Law Review, 78 ,1596-1668.

4. O'Neill, M.E. (2000). Old crimes in new bottles: Sanctioning cybercrime. George Mason Law Review, 9, 237.

5. Doyle, M. (2000), Sixteen annual international law symposium "Rights of children in the new millennium": Bad apples in cyberspace: The sexual exploitation and abuse of children over the internet. Whittier Law Review, 21, 119.

6. Ivezaj, G. (2008), Child pornography on the internet: An examination of the international community's proposed solutions for a global problem. Journal of Internet Law, 8, 819- 824.

7. Karniel, Y. & Wismonsky, H. (2004). Pornography, community and the internet -freedom of speech and obscenity on the internet. Rutgers Computer & Technological Law Journal ,30, 105.

8.         גרוסקופף, ע., פטרנליזם, תקנת הציבור והמונופול, המשפט, כרך ז' (תשס"ב) 9.

 

3.   פסיקה

1.    Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990), 109

2.    ת.פ.  40206/05 (ת"א) מדינת-ישראל נ' אליעזר פילוסוף ואח'  (נעמוד על כל שלבי המשפט, לרבות ההחלטות בשאלת האזנות הסתר והדו"אל). המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

3.    ע"פ  9893/06 אסנת אלון לאופר נ' מדינת ישראל. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

4.    ע"פ 1126/06 (חיפה) לרמן מיכאל נ' מדינת ישראל. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

5.    ת.פ. 2077/06  (י"ם) מדינת ישראל נ' אליהו אריש ואח'. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

6.    ת.פ. 3071/06 (כפ"ס) מדינת ישראל נ' ירון פולק. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

7.    ת.פ. 3555/05 (פ"ת)מדינת ישראל נ' בוריס פוקסמן. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

8.    ת.פ. 1573/06 (ב"ש) פרקליטות מחוז דרום נ' אלישע שי. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

9.    ת"א 565/89 (ת"א) במברגר רוזנהיים בע"מ ואח' נ'  משה סע . המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

10.  ב"ש  90868/00 (ת"א) חב' נטוויזין בע"מ נ' צבא ההגנה לישראל - משטרה צבאית. המאגר    

        המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

11.  ע"פ  01 / 71227 מדינת ישראל  נ' אהוד בן צבי טננבאום. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

12.  רע"פ 5147/02 טננבאום נ' מדינת ישראל. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

13.  בש 1153/02 (י"ם) מדינת-ישראל נ' מיכאל אברגיל. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

14.  ע"פ 2609/07 (חיפה) אהרון אופר נ' מדינת ישראל. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

15.  ת.פ.  6681/02 (חיפה) מדינת ישראל נ' אמיר דרייב. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

16.  ת.פ. 6136/07 (ת"א) מדינת ישראל נ' קורידו שלמה. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

17.  תפ"ח (תל-אביב-יפו) 1196/02 מדינת ישראל נ' ירון בלנק. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/      .

18.  דנ"פ 1789/98 מדינת ישראל נ' בנימין כהנא. המאגר המשפטי של נבו, www.nevo.co.il.

19.  בג"צ 4804/94 חברת סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת. המאגר המשפטי של נבו, http://www.nevo.co.il/       .