סטטיסטיקה ב'

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                             28 במאי, 2011

 

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב ב'

71-216-57

ד"ר זהבית כהן

תשע"ב

אתר הקורס באינטרנט:    http://hl2.biu.ac.il/

•א.    מטרות הקורס:

 

1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.

2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.   

הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

 • ב. תוכן הקורס:

הנושא

התוכן

 • 1. שאלונים

תהליך בניית שאלון, מהימנות

 • 2. מתאם

קשר בין משתנים, מובהקות, מתאם פירסון וספירמן

 • 3. מבחן חי בריבוע

טבלת שכיחויות דו מימדית

 • 4. מבחני t

T למדגמים בלתי תלויים, T למדגמים מזווגים

 • 5. ANOVA

ניתוח שונות חד כיוונית, שונות מודל ושונות טעות

 • 6. SPSS חלונות

בניית קבצים, פקודות וקריאת דפי פלט לכל המדדים

   

•ג.     חובות הקורס:

 

אין ידע מוקדם נדרש.

מרכיבי הציון:

1. מבחן סמסטר -  100%

2. תרגילי הגשה - 4 נקודות בונוס אשר יינתנו מעבר לציון המבחן.

במילים אחרות:                 

 • § בקורס 4 מטלות, משלוח המטלה בציון עובר (מעל 60) מזכה בנקודת בונוס.
 • § המטלות אינן חובה וניתן להגיש אותן רק פעם אחת ללא תיקון.
 • § מי שמגיש את כל המטלות בציון עובר יקבל 4 נקודות כבונוס לציון המבחן.

תרגילי ההגשה

עבודה על תרגילי ההגשה תיעשה בדרך הבאה:

 1. הדפסת תרגיל ההגשה הנמצא במאגר הידע, תיקיית "תרגיל הגשה" בתוך כל יחידה
 2. פתרון תרגיל ההגשה המודפס
 3. ביצוע תרגיל ההגשה דרך כפתור "תרגילי הגשה" הנמצא בסרגל הקורס - שמירה על התשובות - לחיצה על כפתור סיום.

שימו לב! רק לחיצה על כפתור סיום משחררת את התרגיל לבדיקת המערכת, מתן ציון ורישום.

כל ציון מעבר לציון 60 מזכה במלוא הניקוד.

 

כיצד ללמוד (המלצות)

לכל יחידה מבנה דומה:

 • טקסטים
 • מצגות שמסכמות את הטקסט
 • תרגול ובו תרגילים עם פתרונות והסברים
 • מבחן לדוגמה עם הסברים
 • הרצאה מוקלטת
 • תרגיל הגשה

רצוי להתחיל את הלמידה מהטקסטים המציגים את המידע הבסיסי, לאחר מכן להקשיב לשיעור המוקלט ולמצגת המלווה אותו. בשלב האחרון לתרגל - את התרגילים המלווים בפתרונות והסברים והן את המבחנים לדוגמה המלווים גם הם בפתרונות והסברים. תרגיל ההגשה יסיים את הלמידה בכל יחידה.                                           

                                              

                                                             בהצלחה!