ניצבים י', שנה ב' - תשע"ג

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ג ניצבים י

שנה ב'

 

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.10.12

16:00-18:00

סמינריון 1

26.10.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

31.10.12

16:00-18:00

סמינריון 1

2.11.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכו - תרגיל

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכופתולוגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

7.11.12

16:00-18:00

סמינריון 1

9.11.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

14.11.12

16:00-18:00

סמינריון 1

16.11.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'- תרגיל

 

11:30-13:30

סמינריון 2

21.11.12

16:00-18:00

סמינריון 1

23.11.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-14:30

סמינריון 2

28.11.12

16:00-18:00

סמינריון 1

30.11.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'- תרגיל

 

11:30-13:30

סמינריון 2

5.12.12

16:00-18:00

סמינריון 1

7.12.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

נושאים במקרא-מפגש 1

 

11:30-13:30

סמינריון 2

12.12.12

16:00-18:00

חנוכה

14.12.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

  

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

  

11:30-13:30

סמינריון 2

19.12.12

16:00-18:00

סמינריון 1

21.12.12

7:30-9:30

דיני עונשין

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

26.12.12

16:00-18:00

סמינריון 1

28.12.12

7:30-9:30

דיני עונשין-סיום

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

נושאים במקרא- מפגש 2

 

11:30-13:30

סמינריון 2

2.1.13

16:00-18:00

סמינריון 1

4.1.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'- תרגיל

 

11:30-13:30

סמינריון 2

9.1.13

16:00-18:00

סמינריון 1

11.1.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

16.1.13

16:00-18:00

סמינריון 1

18.1.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'- תרגיל

 

11:30-13:30

פסיכולוגיה של הפשיעה

23.1.13

16:00-18:00

סמינריון 1

25.1.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

נושאים במקרא- מפגש 3

 

11:30-13:30

סמינריון 2

30.1.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

1.2.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'-תרגיל

 

11:30-13:30

פסיכולוגיה של הפשיעה

6.2.13

16:00-18:00

סמינריון 1

8.2.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

13.2.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

15.2.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו' - תרגיל

 

11:30-13:30

פסיכולוגיה של הפשיעה

20.2.13

16:00-18:00

סמינריון 1

22.2.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2

27.2.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

1.3.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו' - תרגיל

 

11:30-13:30

פסיכולוגיה של הפשיעה

6.3.13

16:00-18:00

סמינריון 1-סיום

8.3.13

7:30-9:30

הסייגים לאחריות פלילית-סיום

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:50-11:20

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

11:30-13:30

סמינריון 2-סיום

13.3.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

15.3.13

7:30-9:30

מחשבה מדינית

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:50-11:20

קבלת החלטות

 

19:50-21:20

פסיכו'-תרגיל

 

11:30-13:30

פסיכולוגיה של הפשיעה

20.3.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

22.3.13

7:30-9:00

מחשבה מדינית

 

18:10-19:40

פסיכופתולוגיה

 

9:20-10:50

קבלת החלטות

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

פסיכולוגיה של הפשיעה

27.3.13

16:00-18:00

פסח

29.3.13

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

 

שעון קיץ

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

3.4.13

16:00-18:00

 

5.4.13

7:30-9:00

פסיכולוגיה של הפשיעה

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'-תרגיל

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

10.4.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה

12.4.13

7:30-9:00

פסיכולוגיה של הפשיעה

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

קבלת החלטות

    

12:30-14:00

אישות

17.4.13

16:00-18:00

פסיכופתולוגיה-סיום

19.4.13

7:30-9:00

פסיכולוגיה של הפשיעה

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

מחשבה מדינית

 

19:50-21:20

פסיכו'-תרגיל

 

10:55-12:25

קבלת החלטות

    

12:30-14:00

 

24.4.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

26.4.13

7:30-9:00

מחשבה מדינית-סיום

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

קבלת החלטות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

פסיכולוגיה של הפשיעה

    

12:30-14:00

אישות

1.5.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

3.5.13

7:30-9:00

פסיכו'-תרגיל

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

פסיכו'-תרגיל- סיום

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

פסיכולוגיה של הפשיעה

    

12:30-14:00

אישות

8.5.13

16:00-18:00

יום ירושלים

10.5.13

7:30-9:00

קבלת החלטות

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

קבלת החלטות

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

15.5.13

16:00-18:00

שבועות

17.5.13

7:30-9:00

קבלת החלטות

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

פסיכולוגיה של הפשיעה-סיום

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

22.5.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

24.5.13

7:30-9:00

קבלת החלטות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

קבלת החלטות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

 אישות

29.5.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

31.5.13

7:30-9:00

קבלת החלטות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

יום הסטודנט

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה-סיום

5.6.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

7.6.13

7:30-9:00

קבלת החלטות

 

18:10-19:40

גישות טיפוליות

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

אישות

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

 

12.6.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

14.6.13

7:30-9:00

קבלת החלטות-סיום

 

18:10-19:40

גישות טיפוליות

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

אישות

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

 עבריינות נוער

19.6.13

16:00-18:00

 

21.6.13

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

אישות

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

אישות

 

10:55-12:25

 עבריינות נוער

    

12:30-14:00

 עבריינות נוער

26.6.13

16:00-18:00

גישות טיפוליות

28.6.13

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

גישות טיפוליות- סיום

 

9:20-10:50

אישות-סיום

 

19:50-21:20

אישות

 

10:55-12:25

 עבריינות נוער

    

12:30-14:00

 עבריינות נוער

 

רשימת קורסים לשנה"ל תשע"ג

שם קורס

מספר קורס

שם המרצה

שעות

פסיכופתולוגיה

73-200-56

ד"ר קרן גואטה

2-2

פסיכו'- תרגיל 1

73-200-57

זהבית קינברג

1-1

פסיכו'- תרגיל 2

73-200-58

תהל אוזן

1-1

דיני עונשין

73-116-56

השופט הרן פיינשטין

0-2

סייגים לאחריות פלילית

73-115-56

 השופט הרן פיינשטיין

2-0

גישות טיפוליות (בחירה בקרימינולוגיה)

73-328-56

ד"ר קרן גואטה

2-0

פסיכו' של הפשיעה (בחירה בקרימינולוגיה)

73-258-56

ד"ר ענת סולומון אשד

2-0

מבוא לאסטרטגיה

71-514-56

ד"ר איתמר ריקובר

2-2

מחשבה מדינית

71-108-57

ד"ר דקלה שר

2-2

קבלת החלטות

71-152-57

ד"ר דניאלה שנקר שרק

2-0

נושאים במקרא (מתוקשב)

01-098-57

ד"ר איילת סיידלר

0-4

אישות

02-017-57

 ד"ר דב הרמן

4-0

סמינריון 1-

   

מדינה משטר וחברה בעולם הערבי

71-557-56

פרופ' יהודית שיר רונן

2-2

ניהול משברים תקשורתיים

71-377-56

ד"ר מיכל סלצקי

2-2

מוסיקה, לוגותרפיה וסטיה

73-461-56

ד"ר משה בן סימון

2-2

סוגיות במדיניות ציבורית בישראל

71-412-56

ד"ר עדי בינס

2-2

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

73-358-56

ד"ר יעל סקה

2-2

סמינריון 2-

   

אלימות במשפחה

73-432-56

ד"ר מרדכי פרישטיק

2-2

התמודדות במצבי לחץ ומשבר

73-246-56

פרופ' ליאת קוליק

2-2

מהימנות עדים

73-214-56

ד"ר גלית נהרי

2-2

עבירות ועבריינות מין

73-535-56

ד"ר ענת סולומון אשד

2-2