ניצבים י"א, שנה א' - תשע"ג

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ג ניצבים י"א

שנה א'

 

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.10.12

16:00-18:00

סטטיסטיקה א'- מפגש 1

26.10.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

31.10.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

2.11.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

7.11.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

9.11.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

14.11.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

16.11.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

21.11.12

16:00-18:00

סטטיסטיקה א'- מפגש 2

23.11.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-14:30

ממשל ופוליטיקה

28.11.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

30.11.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

5.12.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

7.12.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

12.12.12

16:00-18:00

חנוכה

14.12.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

  

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

  

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה - בוטל

19.12.12

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

21.12.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

26.12.12

16:00-18:00

סטטיסטיקה א'- מפגש 3

28.12.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

2.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

4.1.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

9.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

11.1.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

16.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

18.1.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

23.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

25.1.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

30.1.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה- מפגש 4- סיום

1.2.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

6.2.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

8.2.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

13.2.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

15.2.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

20.2.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

22.2.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

27.2.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

1.3.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

6.3.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- מפגש 1

8.3.13

7:30-9:30

תורת הענישה-סיום

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה-סיום

13.3.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

15.3.13

8:00-9:30

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

11:30-13:30

ספרי תורה

20.3.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

22.3.13

8:00-9:30

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

11:30-13:30

ספרי תורה

27.3.13

16:00-18:00

פסח

29.3.13

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

 

שעון קיץ

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

3.4.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

5.4.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

ספרי תורה

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

10:55-12:25

ספרי תורה

    

12:30-14:00

יסודות המשטר

10.4.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- מפגש 2

12.4.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

10:55-12:25

ספרי תורה

    

12:30-14:00

ספרי תורה

17.4.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

19.4.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

24.4.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

26.4.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

כתיבה מדעית-סיום

 

19:50-21:20

תיאוריות בקרימינולוגיה- תרגיל-סיום

 

10:55-12:25

ספרי תורה

    

12:30-14:00

ספרי תורה

1.5.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה-סיום

3.5.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה-סיום

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל-סיום

 

10:55-12:25

ספרי תורה

    

12:30-14:00

ספרי תורה

8.5.13

16:00-18:00

יום ירושלים

10.5.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

ספרי תורה

15.5.13

16:00-18:00

שבועות

17.5.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

ספרי תורה

22.5.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- מפגש 3

24.5.13

7:30-9:00

חולי סטייה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

אלימות נגד נשים

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

ספרי תורה

29.5.13

16:00-18:00

אלימות נגד נשים

31.5.13

7:30-9:00

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

יום הסטודנט

 

10:55-12:25

חולי סטייה ועבריינות

    

12:30-14:00

ספרי תורה

5.6.13

16:00-18:00

אלימות נגד נשים

7.6.13

7:30-9:00

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

ספרי תורה

 

10:55-12:25

חולי סטייה ועבריינות

    

12:30-14:00

ספרי תורה

12.6.13

16:00-18:00

ספרי תורה

14.6.13

7:30-9:00

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

חולי סטייה ועבריינות-סיום

 

9:20-10:50

יסודות המשטר-סיום

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

ספרי תורה

    

12:30-14:00

ספרי תורה

19.6.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- מפגש 4

21.6.13

7:30-9:00

ספרי תורה

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

ספרי תורה

 

19:50-21:20

אלימות נגד נשים

 

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

26.6.13

16:00-18:00

 

28.6.13

7:30-9:00

ספרי תורה

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

ספרי תורה-סיום

 

19:50-21:20

 אלימות נגד נשים- סיום

 

10:55-12:25

 רמב"ם- מפגש 1

    

12:30-14:00

 
 

רשימת קורסים לשנה"ל תשע"ג

שם קורס

מספר קורס

שם המרצה

שעות

סטטיסטיקה ושימושי מחשב א

71-216-57

זהבית כהן כץ

0-4

סטטיסטיקה ושימושי מחשב ב

71-217-57

זהבית כהן כץ

4-0

כתיבה מדעית 1

73-121-56

ד"ר יעל סקה

1-1

כתיבה מדעית 2

73-121-57

רויטל נאור

1-1

תיאוריות בקרימונולוגיה

73-100-57

ד"ר יעל סקה

2-2

תיאוריות- תרגיל 1

73-100-58

זהבית קינברג

1-1

תיאוריות - תרגיל 2

73-100-59

תהל אוזן

1-1

מבוא לפסיכולוגיה

73-106-56

ד"ר קרן כהן- לוק

2-2

תורת הענישה

73-112-56

ד"ר טל כרמי

2-2

חולי סטייה ועבריינות (בחירה בקרימינולוגיה)

73-257-56

ד"ר טל כרמי

2-0

אלימות נגד נשים (בחירה בקרימינולוגיה)

73-488-56

ד"ר יעל סקה

2-0

ממשל ופוליטיקה

71-100-56

ד"ר עדי בינס

2-2

ממשל- תרגיל 1

71-100-57

קובי לוי

1-1

ממשל- תרגיל 2

71-100-58

אביחי ארביטמן

1-1

יסודות המשטר

71-112-56

ד"ר שלמה אגוז

2-2

ספרי תורה

01-002-58

ד"ר איתן פינקלשטיין

4-0