מבוא לפסיכולוגיה

תואר: 
שנה: 
 

28.5.2012

אוניברסיטת בר-אילן

ניצבים יא'

תשע"ג

 

שם הקורס: מבוא לפסיכולוגיה

שם המרצה: ד"ר קרן כהן-לוק

מס' קורס: 73-106-56

קורס שנתי                                        

 היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: https://mzb.biu.ac.il/         

מטרות הקורס

 

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" מהווה היכרות בסיסית וראשונית עם תחום הפסיכולוגיה ומטרתו היכרות עם מושגי היסוד, התופעות הבסיסיות והגישות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה.

בנוסף הקורס נועד לפתח חשיבה ביקורתית והקניית מיומנויות לחשיבה מדעית. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את התיאוריות הפסיכולוגיות השונות ואת תחומי  המחקר העיקריים של הפסיכולוגיה.

 

 

תכני הקורס: מושגי יסוד בפסיכולוגיה, גישות למחקר הפסיכולוגי החל מהבסיס הפיזיולוגי דרך התנהגויות של למידה, ריגוש והתנהגות חברתית וכלה בפסיכופתולוגיה ובשיטות הטיפול בה.

מהלך השיעורים: השיעורים יועברו באמצעות מצגות.

                              על הסטודנטים לקרוא את הפרקים לפני השיעור.


תכנית הקורס:

סמסטר א'                                                       

נושא                                      פרק                                 מס' שיעור                            

מבוא                                        1                                  1         

פ' פיזיולוגית                              2                                  2-3

חושים                                      4                                  4-5

תפיסה                                      5                                  6-7

תודעה                                       6                                  8-10

למידה                                       7                                  11-12

זכירה                                       8                                  13-14

חשיבה                                      9                                  15-16

 

סמסטר ב'                                                       

נושא                                      פרק                                 מס' שיעור       

הנעה                             10                                             17

ריגוש                            11                                             18-19

פ' התפתחותית                 3                                            20-21

משכל                            12                                             22

אישיות                           13                                           23-24

פסיכופתולוגיה                 14,15                                      25-26

פסיכותרפיה                  16                                             27

פ' חברתית                    17,18                                        28

 

הקריאה הנדרשת לנושאים אלה הנו ספר הקורס*

חובות הקורס:

  • 2 בחינות: בחינה סמסטר א' (50%)

                         בחינה סמסטר ב'    (50%)

ציון עובר בקורס: ציון משוקלל של 60 ומעלה (של שני הסמסטרים).

      הבחינות יכללו את חומר ההרצאות וספר הקורס.

  • חובה על הסטודנטים לקרוא בעצמם את כל פרקי הספר הרלבנטיים וללמוד אותם למבחן, גם אם לא נלמדו בהרצאה.
  • נוכחות של 80% בהרצאות.

 

 


ביבליוגרפיה:

*ספר הקורס

Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D. J., & Maren, S. (2003). Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology (14th ed.). Belmont CA: Wadsworth/Thomson.