סמינר במשאבי אנוש

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                       תאריך עדכון: 20 במאי 2012

שם ומספר הקורס:  סמינר במשאבי אנוש: 74-592-56

שם המרצה: ד"ר ראובן חיראק

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים: תשע"ג                     סמסטר: א + ב                          היקף שעות: 2

טלפון סלולארי: 050-5661735

 

•א.    מטרות סמינר (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסמינר יעסוק בהקניית ידע משלים בתחום ניהול המשאב האנושי בארגונים בהיבט הפרקטי והמעשי.  הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים דרכי התמודדויות של מנהלים עם סוגיות מורכבות ומאתגרות הקשורות בטיפול, בטיפוח ובהעצמת המרכיב האנושי בארגונים וזאת באמצעות הצגת חקרי מקרה וניתוחם.  ההרצאות יינתנו על ידי מנהלים בכירים הן מהמגזר הפרטי והן מהסקטור הציבורי.  

 

•ב.    תוכן הקורס (רציונל, נושאים):

ארגונים במאה ה- 21 פועלים בסביבה תחרותית עזה המאופיינת בשינויים מתמידים ובאי וודאות בהיבט הכלכלי החברתי והתעסוקתי. מציאות מאתגרת זו מדגישה ביתר שאת את החשיבות הרבה שיש לניהול מושכל ויעיל של המשאב האנושי.  מתוך ראיה אינטגרטיבית המבקשת לשלב בין תיאוריות עדכניות מחד, לבין יישומם מאידך, יוצגו דרכי התמודדות של מנהלים עם סוגיות כגון: איתור, טיפול, הנעה, טיפוח והשבחה של ההון האנושי.  במסגרת הסמינר יופיעו אנשים שונים, חלקם מן הפרקטיקה וחלקם מן האקדמיה שידונו במגוון אפשרויות לטיפול במרכיב האנושי בארגונים ובהשלכות החברתיות והמשקיות הנובעות ממנו.  המרצים ובהם מנהלים בכירים וראשי מערכות ארגוניות, יציגו גישות עדכניות, ינתחו תופעות, אילוצים, תהליכים ודילמות, וישתפו בתובנות השאובות מתוך עולם התוכן של עבודתם בעבר ובהווה.

    מהלך השיעורים:

מתוכננים 20 מפגשים בימי שני בין השעות 19:50 - 21:20 שבמהלכם יופיעו מגוון מרצים אורחים. המפגשים יתפרשו בהתאם ללוח הזמנים המצ"ב (יתכנו שינויים בשמות המרצים).  בתחילת שנה"ל תועבר תוכנית הרצאות מעודכנת. 

השיעורים יהיו במתכונת של הרצאות פרונטאליות, מצגות ודיונים.

הנכם מתבקשים לדייק ולהיכנס בזמן להרצאה!!! (לא תתאפשר כניסה באיחור). 

 

 

 

תוכנית הוראה לכל השיעורים

 

שיעור

מספר

תאריך

שם המרצה

 

נושא השיעור והרקע של המרצה

1.

22.10.12

ראובן חיראק

+

 חנוך צדיק

 

 

מבוא,סקירת הקורס ומטרותיו.

+

"פיתוח מצוינות אישית וארגונית : אתגרי היישום : !!!".

(יועץ לניהול, מאמן  אישי וארגוני, בתחומי המנהיגות, התקשורת, ועבודת צוות. בעבר, ממקימי פרויקט "תלפיות")

2.


5.11.12

ד"ר אסף בקר

"ניהול משאבי אנוש בארגונים שונים - ניתוח אירועים מהפרקטיקה" (משמש כראש המנהל האקדמי במכללה האקדמית אשקלון, מרצה ועמית מחקר במרכז להעצמת האזרח באוניברסיטת תל אביב, ויועץ עסקי לחברות. בעבר, מנהל שיווק ומנכ"ל בחברות בסקטור הציבורי והפרטי)

3.

 

19.11.12

ראובן אברהם

 

 

 

 

"טיפוח המשאב האנושי מנקודת מבט של המנהל -השוואה בין פירמה אזרחית לארגון צבאי". (אל"מ במיל. בחיל האוויר.  כיום, סמנכ"ל תחום איזרוחים והפרטות בחטיבת כלי טיס - בחברת אלביט מערכות בע"מ)

4.


3.12.12

גדעון שמיר

"חשיבות טיפוח המשאב האנושי על ידי מנהיגות של פירמה אזרחית/פיקוד צבאי במטרה להגיע לתפקוד נכון, לרווחיות ולניצחון" (אל"מ במיל. בצבא. כיום,מנכ"ל החברה לפיתוח מזרח ירושלים.  בעבר, מנכ"ל נמל אשדוד, מנכ"ל רשות הנמלים).

5.


24.12.12

דורית שחף

"ההיבט האסטרטגי בניהול משאבי אנוש בארגון גלובלי"

 (מנהלת משאבי אנוש של מעבדות המחקר והפיתוח של חברת IBM בישראל)

6.


7.1.13

קיינר אור

 

"Global HR management -From simple to complex and back" (מנהל משא"ן ומנהל האתר של חברת Convertonet).

7.


21.1.13

 

ד"ר צבי חימון

 

"היבטים,דילמות ופתרונות אפשריים בממשק האופרטיבי שבין הביקורת הפנימית לאגף למשאבי אנוש בארגון " (משנת 1998 מרצה באוניברסיטת בר אילן לבקרה וביקורת בארגונים ויועץ לחברות. בעבר, מבקר פנימי ראשי של מוסדות בסקטור הציבורי והעסקי)

8.


4.2.13

אבי רובינזון

 

"תפקידי משאבי אנוש בתקופה של משבר" (סמנכ"ל משאבי אנוש של חברת כתר פלסטיק בע"מ)

9.


18.2.13

ענת מרקוס

 

 

"טכנולוגיות עסקיות בניהול משאבי אנוש" ( יועצת בכירה בחברת AKT, מומחית בתחום עיצוב תשתיות המחשוב לניהול משאבי אנוש. בעבר, מנהלת מערכות מידע משאבי אנוש בחברת Comverse ).

10.


11.3.13

אריה ארזי

 

"מוטיבציה והנעת עובדים" (ראש מינהל הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן).

11.


22.4.13

שלי גורדון

 

"פיתוח  ארגוני ו Talent Management בארגון גלובאלי" (בעבר, סמנכ"ל פיתוח ארגוני וניהול כישורים בחברת אמדוקס)

12.


29.4.13

שרית חיים

 

"ניהול ידע בארגונים" ( מרצה בתחום המידענות באוניברסיטת בר אילן, ומשמשת כמנהלת מידע בארגונים שונים. בעבר, כיהנה כמנהלת המידע של תעשיה אווירית)

13.


6.5.13

ארן שדמי

"ניהול המשאב האנושי בקבוצת פישמן רשתות במודל Shard Service" (סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת פישמן רשתות)

14.


13.5.13

אורלי גליק

 

 

"פערי הדורות בעולם העבודה בצבא ובאזרחות" (סא"ל במיל. בחיל האוויר בתחום משאבי אנוש. כיום, יועצת ארגונית לחברות ומאמנת אישית)

15.

 


20.5.13

ראובן אברהם

 

"התמודדויות של מנהיגות עם קונפליקטים ודילמות - האם יש שוני מהותי בין מנהיגות אזרחית לצבאית?"

16.


27.5.13

טרם נקבע

 

 

17.


3.6.13

ענת ברקוביץ

טרם נקבע

18.


10.6.13

שלי גורדון

"ניהול שינויים בארגון גלובלי" (סמנכ"ל פיתוח ארגוני וניהול כישורים בחברת אמדוקס)

19.


17.6.13

חנוך צדיק

"פיתוח מצוינות אישית וארגונית -  תחקיר, לקחים, מסקנות, המלצות  להמשך .."

20.


24.6.13

ראובן חיראק

+

יוסי צדיק

סיכום ומסקנות

+

"העצמת יכולות האדם בעת הזו" (דירקטור בתאגידים ציבוריים וממשלתיים ומרצה בתחום האינטראקטיבי של ניהול, מנהיגות והאדם העובד. בעבר כיהן כמנכ"ל חברות ומפעלי בניה )

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות מקדמיות

סיום של כל קורסי החובה בתוכנית משאבי אנוש במסגרת החוג המשולב במדעי החברה (במסלול פרט).

חובות

1) על פי תקנון האוניברסיטה חלה חובת נוכחות סדירה בכל השיעורים (הנוכחות תיבדק בכל שיעור. היעדרות מעל שלושה שיעורים תגרור גריעה מהקורס)

2) השתתפות בדיונים.

3) קריאת חובה - להלן רשימה ביבליוגראפית.

 

מרכיבי הציון הסופי

1) השתתפות ונוכחות בשיעורים - 20% מהציון הסופי.

2) בסוף שנת הלימודים תתקיים בחינה מסכמת שתורכב מ- 30 שאלות (כ- 50% מתוך חומרי ההרצאות ו כ- 50% מתוך רשימת קריאת החובה). הבחינה תיערך במתכונת אמריקאית.  משקל המבחן מהווה 80% מהציון הסופי.

הערה: סיום בהצלחה של הקורס מותנה בקבלת ציון 60 לפחות בבחינה ובמילוי כל החובות והדרישות בקורס.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

 

קריאת חובה

 

1. אורליך, ד., זנגר, ג. וסמולווד, נ., (2001). מבחן המנהיגות בתוצאה - כיצד מנהלים ובונים את העסק ומשפרים את "השורה התחתונה", תל-אביב: מטר, עמ' 83-59.

שמור סוציולוגיה לפי אוול.מב תשס"א (0483891(

2. בן-ישראל, ר., (תשנ"ט, 1999). "מיקור חוץ (Outsourcing) : העסקת עובדים ע"י חברות כוח אדם", שנתון משפט העבודה: ביטאון האגודה למשפט ובטחון סוציאלי, מס' 7: עמודים 42-5.   כתב עת בספריה לכלכלה (132423)

 

3. בן-ישראל, ר., (2000). "צדק חברתי בעידן בתר-העבודה: צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים ואחת", בתוך: מאוטנר, מ. (עורך). צדק חלוקתי בישראל, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב הוצאת רמות, עמ' 309 - 339.

שמור מדעי המדינה לפי צדק.חל (473050)

 

4. גלין, א., (1990). "ניהול גמיש-כורח המציאות", בתוך: גלין, א. וכרמי, ע. (עורכים). ניהול 2000 ניהול גמיש, הספרייה למינהל, המכללה למינהל ת"א, עמודים 11- 24.

שמור מדעי המדינה לפי  נהו.אל (232302)

 

5. וינבלט, ג., (1998). "שוק העבודה בחברה פלורליסטית". בתוך: קופ י. (עורך). הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' 213 - 253.

ספריה לכלכלה תדפיס 6305 (489385)

 

6. יעקובי, א. ועילם-שמיר, ג., (2009). ניהול בתנאי אי ודאות, הקריה האקדמית אונו, עמ' 65 - 132.

שמור מדעי המדינה לפי יעק.נה (1167409).

7. מוקואס, ד., (1996). השפעה ארגונית, תל-אביב, צ'ריקובר מוצאים לאור בע"מ, פרק 5, עמ' 103 - 139.

שמור מדעי המדינה לפי מוק.הש (302777)

8. סמואל, י., (1996). ארגונים, מאפיינים, מבנים ותהליכים, אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. פרקים: 6 ו- 11 , עמ' 133 - 158, 240 - 260.

שמור סוציולוגיה לפי סמו.אר (326364)

 

9. שפר, ג., (תשס"ז, 2007). "שירות המדינה", בתוך: בן-רפאל, א. ושטרנברג, י. ואח' (עורכים). אליטות חדשות בישראל, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 71 - 79.

שמור מדעי-המדינה לפי אלי.חד (1133575)

 

10) Pfeffer, J. (2005). "Changing mental models: Hr's most important task". Human Resource Management, 44(2), 123-128.

Ejournal

 

11) Roberts, R. & Hirsch, P. (2005). "Evolution and revolution in the twenty- first century: Rules for organizations and managing human resources". Human Resource Management, 44(2), 171-176.

Ejournal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לימוד פורה מהנה ומעניין!