פסיכופתולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                                          

תאריך עדכון: מאי 2012

פסיכופתולוגיה

מרצה: ד"ר ענת סולומון אשד

anats@wgalil.ac.il

סוג הקורס: הרצאה+תרגיל

מתרגלות: גב' זהבית קינברג וגב' תהל אוזן

שנת לימודים:  תשע"ג                  סמסטר:  א+ב                              היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:          

א. מטרות הקורס:

הכרת מצבים שונים של פתולוגיה נפשית, אפיוניהם, ההסברים האפשריים להופעתם ודרכי הטיפול השונות בהם.

 

ב. תוכן הקורס:

נושאי הקורס כוללים מושגי-יסוד והיכרות עם הפרעות הנפש הבאות: הפרעות דחק והסתגלות, הפרעות חרדה, הפרעות אפקטיביות, הפרעות סומטומורפיות, הפרעות דיסוציאוטיביות, הפרעות אישיות, סטיות מיניות, סכיזופרניה והפרעה דלוזיונלית, סמים והתמכרויות, הפרעות אופייניות לילדים ומתבגרים.

מהלך השיעורים: השיעורים יתנהלו בליווי מצגות, המועלות לאתר הקורס, לנוחיות הסטודנטים. כמו כן בקורס יוקרנו מספר סרטים להמחשת חלק מנושאי הלימוד. חלק מהנושאים יילמדו במסגרת ההרצאה וחלק מהם במסגרת התרגיל.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים(*):

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 • 1. 26.10.12

מושגים בפסיכופתולוגיה

 
 • 2. 2.11.12

מושגים בפסיכופתולוגיה

 
 • 3. 9.11.12

ההיסטוריה של הפרעות נפשיות

פרק 1

 • 4. 16.11.12

ההיסטוריה של הפרעות נפשיות

 
 • 5. 23.11.12

ההיסטוריה של הפרעות נפשיות

 
 • 6. 30.11.12

אבחון וסיוג של הפרעות נפשיות

 
 • 7. 7.12.12

גישה אינטגרטיבית לפסיכופתולוגיה

פרק 2

 • 8. 14.12.12

גישה אינטגרטיבית לפסיכופתולוגיה

 
 • 9. 21.12.12

גישה אינטגרטיבית לפסיכופתולוגיה

 
 • 10. 28.12.12

גישה אינטגרטיבית לפסיכופתולוגיה

 
 • 11. 4.1.13

הפרעות חרדה

פרק 5

 • 12. 11.1.13

הפרעות חרדה

 
 • 13. 18.1.13

הפרעות חרדה

 
 • 14. 25.1.13

הפרעות חרדה

 
 • 15. 1.2.13

הפרעות דיסוציאטיביות

פרק 6

 • 16. 8.2.13

הפרעות דיסוציאטיביות

 
 • 17. 15.2.13

הפרעות דיסוציאטיביות

 
 • 18. 22.2.13

הפרעות אישיות

פרק 12

 • 19. 1.3.13

הפרעות אישיות

 
 • 20. 8.3.13

הפרעות אישיות

 
 • 21. 15.3.13

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות

פרק 13

 • 22. 22.3.13

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות

 
 • 23. 5.4.13

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות

 
 • 24. 12.4.13

סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות

 
 • 25. 19.4.13

פאראפיליות

פרק 10

 • 26. 26.4.13

פאראפיליות

 

תכנית הוראה מפורטת לכל התרגילים(*):

מס' תרגיל

נושא התרגיל

קריאה נדרשת מתוך רשימת מקורות החובה

1

על בריאות הנפש

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א - קע"ח.

2

על בריאות הנפש

 

3

הפרעות דחק

 

4

הפרעות דחק

 

5

הפרעות אפקטיביות

 

6

הפרעות אפקטיביות

 

7

הפרעות אפקטיביות

 

8

הפרעות סומטופורמיות

 

9

הפרעות סומטופורמיות

 

10

התמכרויות

 

11

התמכרויות

 

12

הפרעות התנהגות

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (ע"מ 287-283). תל אביב: דיונון.

 

 

(*) הערה: תתכנה חריגות קלות מהסדר המוצג בטבלת ההרצאות והתרגילים.

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

הקורס מבוא לפסיכולוגיה

 

חובות / דרישות / מטלות:

 • א. נוכחות עקבית חובה בהרצאה ובתרגיל (הגעה בזמן הכרחית).
 • ב. קריאת חומר ביבליוגרפי רלוונטי (על-פי הכוונת המרצה והמתרגלות).
 • ג. הגשת עבודה במהלך השנה (מהווה 20% מהציון הסופי).
 • ד. בחינה בסיום כל סמסטר על החומר הנלמד בהרצאות ובתרגיל ועל חומר הקריאה (כל בחינה מהווה 40% מהציון הסופי).

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

הציון הסופי מורכב מציון העבודה (20%) ומציוני 2 הבחינות (40% כל אחת).

 

 • ה. ביבליוגרפיה:

ספר הקורס:

Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2009). Abnormal Psychology: An Integrative Approach. Wadsworth: Cengage Learning.

 

קריאת חובה:

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א - קע"ח.

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. (ע"מ 287-283). תל אביב: דיונון.

 

קריאת רשות:

אדד, מ' (2008). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם.

אדד, מ'., וחימי, ח' (בדפוס). לוגותרפיה - היבטים תיאורטיים ומחקרי שדה בישראל.

אדד, מ'., ויגננסקי, א' וחימי, ח'. (בדפוס). עבריינות באין משמעות חיים.

איגוד הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד בריאות. (1997). הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי (ICD - 10). תל אביב: דיונון.

לאינג, ר"ד (1978). האני החצוי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד (עמ' 7 - 25 ועמ' 56 - 79).

פריד, י' (1987). פסיכופתולוגיה -פגישה ראשונה. תל אביב: אוניברסיטה משודרת.

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998). Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental  disorder-IV. Washington D.C: American Psychiatric Association.        

Gross, R. (2005). Psychology. The science of mind and behaviour, 5th edition.    

        London: Hodder Arnold.

Gullotta, T.P., & Adams, G.R. (2005). Hanbook of adolecent behavioral problems.  

        USA: Springer. (Section III: Problem behaviors).

Meninger, K. (1985). The vital balance. (Chapter X). MA: Gloucester, Mass. pp. 213- 

        249.

 

 

ספרי עזר נוספים:

מוניץ, ח', אליצור, א', טיאנו, ש', ונוימן, מ. (1996). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. הוצאת פפירוס: אוניברסיטת תל-אביב.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, II, III).

 

חומר מחייב למבחנים:

חומר ההרצאה והתרגול, כולל מאמרי החובה. ייתכן שמספר נושאים יילמדו על ידי הסטודנטים באופן עצמאי לקראת הבחינה.