פסיכולוגיה קוגניטיבית

תואר: 
שנה: 
 

                                                          תאריך עדכון:

שם ומספר הקורס:  מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית 74-220-56

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:     תשע"ג                 סמסטר:      שנתי                       היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:          

א. מטרות הקורס:

הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בתהליכי תפישה, זיכרון, חשיבה, קבלת החלטות, שפה ואינטיליגנציה, ילמדו את הסוגיות המרכזיות בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, תוך כדי דיון על מחקרים וניסויים חשובים והצגת ממצאים נוירופסיכולוגיים ושיטות הדמיה מוחית.

 

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס סוקר תיאוריות וממצאים עדכניים בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית תוך דגש על היבטים נוירו-פסיכולוגיים. ראשית ייסקרו תיאוריות וממצאים עדכניים בתחומי חקר חישה ותפיסה, קשב וזיכרון, תוך דגש על שיטות מחקר נוירו-פסיכולוגיות ונוירו-פיזיולוגיות. יסודות אלו ישמשו כבסיס ללמידת תהליכי חשיבה מורכבים , קבלת החלטות ופעולות מנהליות.

  

 מהלך השיעורים: השקפים וההדגמות המשמשים ככלי עזר בקורס ניתנים להורדה מאתר הקורס במערכת Highlearn

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

שיעור 1: התפתחות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. הבסיס התיאורטי והאמפירי להתפתחות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית: ממחקר אינדוקטיבי לביהייוויוריזם ועד העידן המודרני

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapter 1.

         

 

 

שיעורים 2-3: יסודות התפישה. תפישה חזותית. הכרת מערכת הראיה, מבנה, ארגון ותפקוד.

קריאה נדרשת:

 Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. 6th edition. Worth, New York, Chapter 2.

         

 

שיעור 4: ארגון ועיבוד מידע ויזואלי. זיהוי מיקום, עומק, תנועה. זיהוי אובייקטים, ארגון מידע, קטגוריזציה.

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. 6th edition. Worth, New York, Chapter 2.

         

שיעור 5. תהליכי קשב וסינון מידע והשפעתם על תהליכי תפיסה וארגון מידע.

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. 6th edition. Worth, New York, Chapter 3.

         

Eysenck, M.W & Keane, M.T.  (2002) "Attenion and performance limitation" in Daniel, J. Levitin (ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, pp. 185-208.

 

שיעור 6-7. זיכרון ולמידה א: מערכות ותהליכי זיכרון, נוירופסיכולוגיה של זיכרון.  

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapter 5.

         

Guenther. R.K (2002) "Memory" in Daniel, J. Levitin (ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, pp. 303-352.

שיעור 8. זיכרון ב: סוגיות יישומיות של זיכרון, זיכרון לטווח ארוך, זיכרון מוטה, עדות ראיה

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapters 6-5.

שיעורים 9-10. מושגי יסוד בארגון מידע וconnectionism.

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapter 8.

שיעורים 11-12. מושגי יסוד בפתרון בעיות, מודלים התנהגותיים, קוגניטיבים ונוירו-פסיכולוגיים.

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapter 10.

שיעור 13. מושגי יסוד בקבלת החלטות. מודלים התנהגותיים, קוגניטיבים ונוירו-פסיכולוגיים.

 

 

קריאה נדרשת:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications. Worth, New York, Chapter 10.

Shafir A., & Tversky, A. (2002) "Decision making" in Daniel, J. Levitin (ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, pp. 505-605.

שיעור 20. סיכום, כיווני מחקר עתידיים והשלכות מעשיות.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: ללא

 

 חובות / דרישות / מטלות: נוכחות חובה, קריאת החומר העיוני לפני כל שיעור. מבחן בסוף הסמסטר (100%)

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 60.

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

Anderson, JR (2004). Cognitive psychology and its implications.  Worth,

New York. 

Levitin, D.J., Ed. (2002). Foundations of Cognitive Psychology: Core

Readings, M.I.T. Press, Cambridge.  

 

 חומר מחייב למבחנים: הרצאות פרונטליות +קריאת חובה