גב' גואטה קרן

גב'
מרצה
גואטה קרן
דוא"ל: 
מחלקה: 
תחום: 
 

בס"ד

אוניברסיטת בר-אילן

מינהל המכוללות

תוכנית ניצבים

פסיכופתולוגיה       תשס"ט

מרצה: גב' קרן גואטה

מתרגלות: גב' זהבית קיינברג

גב' תהל אוזן

 

מטרות ההרצאה: הכרת ההתהוות החולנית, התיאוריות המסבירות אותה, המצבים השונים של הפתולוגיה הנפשית, אפיוניהם, הדינמיקה המפעילה אותם ודרכי הטיפול השונות.

פרק א': מבוא

1.      מושגי יסוד.

       אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל  

              אביב: פפירוס. (פרק ד').    

2.      הגדרת התנהגות נורמלית ואבנורמלית.

       אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א - קע"ח.

       אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל  

              אביב: פפירוס. (פרק ג').

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה    

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 10 - 15). 

3.      סקירה היסטורית.

         קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, פרק 2).

4.      יסודות הפסיכולוגיה האבנורמלית המודרנית.

        קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, פרק 1).

5.      סיווג מחלות הנפש (DSM - IV).

 American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorder-IV. Washington D.C: American Psychiatric Association.          

       איגוד הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד בריאות. (1997).הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי     

             ארגון הבריאות העולמי (ICD - 10). תל אביב: דיונון.

פרק ב': גישות שונות להבנת החולי הנפשי

1.      הגישה הפסיכואנליטית.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 118-125). 

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998). Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college (pp. 93-109).  

2.      הגישות הבהיביוריסטית והקוגנטיבית.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 126-133). 

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998). Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college (pp. 109 - 135(.

3.      הגישות האקזיסטנציאלית וההומניסטית.

        אדד, מ' (1988). נוירוטיות פסיכוגנית ופתרונות נואוגניים. עבריינות וסטייה חברתית, ט"ז, 5 - 20.     

       לאינג, ר"ד (1978). האני החצוי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (עמ' 7 - 25 ועמ' 56 - 79).

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 134 - 138).

4.      הגישה הרפואית.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 75 - 79).

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998  .(Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college (pp. 1 - 93).

פרק ג': תבניות להתנהגות אבנורמליות

I. 1. הסתגלות וקשיים בהסתגלות.

   2. הדחק והתיסכול.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 182-190).

3. תגובות חיים היוצרות סטרס.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 198-203).

4. המאפיינים לאדם המצוי בסטרס.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 204-226).

5.      מצבים טראומטיים ותולדות פסיכופתולוגיות.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 204-226).

6.      כיצד להתגונן וכיצד להימנע ממצבים אלו?

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ'229).

7.      הטכניקות והמכניזמים להגנת ה"אני".

8.      השימוש במכניזם להגנה ובטכניקות להגנה על ידי העבריינים.

9.      העבריינות כמכניזם ייחודי.

II. הפרעות חרדה (פסיכוניורוזות)

הפרעות חרדה

1.      הפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD).

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 279-291).

2.      פוביה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 245-270).

3.      הפרעה פוסט טראומטית (PTSD).

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 204-226).

4.      התקף פאניקה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 258-270).

5.      הפרעת חרדה מוכללת (G.A.D).

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 271-278).

הפרעות דיסוציאטיביות

1.      אמנזיה דיסוציאטיבית.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 410-412).

2.      דה פרסונליזציה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 416).

3.      הפרעת זהות דיסוציאטיבית.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 412-416).

4.      הפוגה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 410-412).

הפרעות סומטומורפיות

1.      סומטיזציה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 394-396).

2.      קונברסיה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 401-407).

3.      היפוכונדריה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 396-399).

4.      הפרעה בדמוי גוף.

אדד, מ' (1989). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם.

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל אביב: פפירוס. (פרקים י"ב, י"ג).

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998(. Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college.  

 

פרק ד': הפרעות בגיל הילדות וההתבגרות

1.      התופעה, הסיווג, תיאוריות ואבחנה.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 812-847).

2.      השפעות ארוכות טווח של הפרעות הילדות.

3.      הפרעות בהתנהגות.

       אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל           אביב: פפירוס (פרק כ"ב).

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטרייה של הילד                והמתבגר(עמ' 283 - 287). תל אביב: דיונון.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

               עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 822-826).

4.      עבריינות.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 827-834).

פרק ה': הפסיכוזות

1.      קבוצת הסכיזופרניות.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 684-743).

2.      הפרעות במזג.

       קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 410-493).

3.      הפרעות דלוזיונלית (פרנויה).

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 733-740).

4.      הסברים תיאורטיים שונים ודרכי הטיפול.

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל-        אביב: פפירוס. (פרקים ח', ט', י').

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ' 417-424).

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998(. Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college.  

 

פרק ו': הפרעות נפשיות ועבריינות

אדד, מ' (1979). עבריינות בין חולים פסיכופאטים. עבריינות וסטייה חברתית, ו', 134-129.

אדד, מ' (1980). איפיונים בעבריינות של סכיזופרנים. עבריינות וסטייה חברתית, ח', 61 - 75.

         קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

                עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, עמ' 519-540).

         קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

                עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך II, עמ'  827-834).

שינפלד, י' (1989). פסיכיאטרייה. ירושלים. (עמ' 167 - 183).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


דרישות הקורס והתרגיל:

א.     נוכחות עקבית חובה בהרצאה ובתרגיל (הגעה בזמן הכרחית).

ב.     הגשת עבודה: ערכה 20% מכלל הציון הסופי.

ג.     שתי בחינות:  ערכה של כל בחינה  הוא 40% מכלל הציון הסופי.

 

רשימת מקורות

אדד, מ' (1973). על בריאות הנפש. ניב המדרשיה, קע"א - קע"ח.

אדד, מ' (1979). עבריינות בין חולים פסיכופאטים. עבריינות וסטייה חברתית, ו', 134-129.

אדד, מ' (1980). איפיונים בעבריינות של סכיזופרנים. עבריינות וסטייה חברתית, ח', 2, 61 - 75.

אדד, מ' (1988). נוירוטיות פסיכוגנית ופתרונות נואוגניים. עבריינות וסטייה חברתית, ט"ז, 5 - 20.

אדד, מ' (1989). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם.

אדד, מ', ורהב, ג' (1983). התנהגות עבריינית ואבחון פסיכיאטרי. עבריינות וסטייה חברתית, י"א, 29 - 36.

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. תל אביב: פפירוס (פרקים ט', י', י"א).

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש. טיאנו (עורך), פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר(עמ' 283 - 287). תל אביב: דיונון.

לאינג, ר"ד (1978). האני החצוי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד (עמ' 7 - 25 ועמ' 56 - 79).

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, II, III).

המלצה לקריאה נוספת

פריד, י' (1987). פסיכופתולוגיה -פגישה ראשונה. תל אביב: אוניברסיטה משודרת.

איגוד הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד בריאות. (1997). הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי (ICD - 10). תל אביב: דיונון.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental  disorder-IV. Washington D.C: American Psychiatric Association.          

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998). Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college.

Meninger, K. (1985). The vital balance. (Chapter X). MA: Gloucester, Mass. pp. 213-249.