מורשה י"ח, שנה א'- קיץ תשע"ג

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ג מורשה י"ח

 

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

2.7.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

5.7.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

9.7.13

16:00-18:00

פוליטיקה ישראלית

12.7.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פרקים נבחרים-מפגש 1

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

16.7.13

16:00-18:00

ט באב

19.7.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

אישות

   

12:30-14:00

אישות

23.7.13

16:00-18:00

פוליטיקה ישראלית

26.7.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פרקים נבחרים-מפגש 2

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

30.7.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

2.8.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

פוליטיקה ישראלית

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

6.8.13

16:00-18:00

רמבם-מפגש 1

9.8.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

13.8.13

16:00-18:00

חופש

16.8.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

   

12:30-14:00

שיטות מחקר

20.8.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

23.8.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

פוליטיקה ישראלית

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

27.8.13

16:00-18:00

פוליטיקה ישראלית

30.8.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

3.9.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

6.9.13

 

ראש השנה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

  
 

19:50-21:20

רמבם-מפגש 2

  
     

10.9.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

13.9.13

 

יום כיפור

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

  
 

19:50-21:20

אישות

  
     

17.9.13

16:00-18:00

אישות

20.9.13

 

סוכות

 

18:10-19:40

בוטל  
 

19:50-21:20

בוטל  
     

24.9.13

 סוכות

27.9.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

  

9:20-10:50

פרקים נבחרים-מפגש3

  

10:55-12:25

אישות

  

12:30-14:00

אישות

1.10.13

16:00-18:00

אישות

4.10.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית

 

18:10-19:40

אישות

 

9:20-10:50

פוליטיקה ישראלית

 

19:50-21:20

 

רמבם-מפגש3

 

10:55-12:25

אישות

    

12:30-14:00

אישות

8.10.13

16:00-18:00

שיטות מחקר

11.10.13

7:30-9:00

פוליטיקה ישראלית-סיום

 

18:10-19:40

שיטות מחקר-סיום

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

אישות-סיום

    

12:30-14:00

 
 

מורשה יח

רשימת קורסים לשנה"ל תשע"ג- קיץ

שם קורס

מספר קורס

שם המרצה

שעות

פרקים נבחרים

74-172-57

ד"ר דב לויטן

4-0

פוליטיקה ישראלית

71-113-57

ד"ר שמואל צבאג

4-0

אישות

02-017-58

ד"ר דב הרמן

4-0

שיטות מחקר

73-210-56

ד"ר אמיר זילבר

4-0

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

4-0