משא"ן ד', שנה ב'- קיץ תשע"ג

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים קיץ תשע"ג משאן ד

 

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

1.7.13

16:00-18:00

מועדי ישראל

5.7.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

דיני ויחסי עבודה

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

8.7.13

16:00-18:00

מועדי ישראל

12.7.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

דיני ויחסי עבודה

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

15.7.13

16:00-18:00

ערב ט' באב- אין לימודים

19.7.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

22.7.13

16:00-18:00

דיני ויחסי עבודה

26.7.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

דיני ויחסי עבודה

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

מיומנויות ניהול

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

29.7.13

16:00-18:00

מיומנויות ניהול

2.8.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מיומנויות ניהול

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

עברינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

5.8.13

16:00-18:00

מיומנויות ניהול

9.8.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מיומנויות ניהול

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

עברינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

12.8.13

16:00-18:00

חופש

16.8.13

7:30-9:00

חופש

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

19.8.13

16:00-18:00

מיומנויות ניהול

23.8.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מיומנויות ניהול

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

עברינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

26.8.13

16:00-18:00

מיומנויות ניהול

30.8.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

מיומנויות ניהול

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

עברינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

2.9.13

16:00-18:00

עבריינות נוער

6.9.13

7:30-9:00

ראש השנה

 

18:10-19:40

עברינות נוער

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

    

12:30-14:00

9.9.13

16:00-18:00

מיומנויות הניהול

13.9.13

7:30-9:00

יום כיפור

 

18:10-19:40

עברינות נוער

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 עבריינות נוער 

10:55-12:25

    

12:30-14:00

16.9.13

16:00-18:00

עברינות נוער

20.9.13

7:30-9:00

סוכות

 

18:10-19:40

עברינות נוער

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

    

12:30-14:00

23.9.13

16:00-18:00

סוכות

27.9.13

7:30-9:00

 
 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 
   

12:30-14:00

 

30.9.13

16:00-18:00

עברינות נוער

4.10.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

עברינות נוער

 

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

 מועדי ישראל 

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

7.10.13

16:00-18:00

 

11.10.13

7:30-9:00

דיני ויחסי עבודה

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

דיני ויחסי עבודה

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

מועדי ישראל

    

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

משא"ן ד

רשימת קורסים לשנה"ל תשע"ג- קיץ

שם קורס

מספר קורס

שם המרצה

שעות

מועדי ישראל

02-437-58

ד"ר בועז שפיגל

4-0

דיני ויחסי עבודה

71-750-56

ד"ר חנן אדד

4-0

מיומנויות ניהול

64-339-70

ד"ר גדי רביד

2-0

עברינות נוער

73-082-57

אוזן תהל

2-0