מדינה משטר וחברה בעולם המערבי- סמינריון

תואר: 
שנה: 

                                               

אוניברסיטת בר-אילן

המחלקה למדעי המדינה

מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי

93-062-30

פרופ' יהודית שיר-רונן

 

סוג הקורס: סמינריון - ב.א.

שנת לימודים:  תשע"ד                  סמסטר:  ראשון        היקף שעות: 4 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  יינתן בשיעור הראשון         

שעות קבלת קהל: ימי ג' בין 16:00 - 17:00

מיקום קבלת קהל: מדעי המדינה (בניין מכסיקו 213), קומה ב', חדר מס' 2.42

yronen@post.tau.ac

 

 

א. מטרות הקורס:

מטרות הקורס הן:

1. הצגת מערכות המדינה, החברה והמשטר בעולם המוסלמי, הערבי והלא ערבי וליבון הפוליטיקה המדינתית במשולב עם הפוליטיקה האזורית תוך בחינתן בממד ההשוואתי. הקורס ידון במערכות המדינה הממוסדות והלא ממוסדות (אופוזיציה חילונית ואופוזיציה דתית-פוליטית), באתגרי החברה והכלכלה ובכללם הגידול הדמוגראפי והשלכותיו הפוליטיות, בהבדלי התרבות וניגודי האינטרסים ובסכסוכים הפנים-מדינתיים והאזוריים המשליכים על הביטחון ועל היחסים הבינלאומיים. מעבר לחשיבות הנושא בכלל ועבור הסטודנט הישראלי בפרט, בונה קורס זה תשתית מסייעת ללימודי המשך בקורס בלימודי התואר השני בנושאים הקשורים להגירה, אסלאם רדיקלי, פוליטיקה מדינתית, ביטחון לאומי ויחסים בינלאומיים תוך דיון בממד ההשוואתי.

2. בניית מסגרת ללימוד כתיבת מחקר והדרכה צמודה להגשת עבודת סמינריון. במהלך הקורס יילמדו עקרונות הכתיבה המחקרית, תוך הפנמת הכללים ותוך התמודדות עם היבטים מתודולוגיים ותוכניים. הקורס יעסוק גם בגל המהפכנות בעולם הסובב את ישראל ויאפשר מחקר בנושאים בעלי היבט קונטמפורני מרתק.  

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס יבחן באופן פרטני ותוך היצמדות לכללים מתודולוגיים הנהוגים במדעי המדינה את המתרחש במדינות המזרח התיכון והעולם המוסלמי במרחב המשתרע מאפגניסטאן ועד לסומליה.  דיון השוואתי ידגיש היבטים הנוגעים ליחסי המדינות במערכותיהן האזוריות והבינלאומיות. התכנים ישקפו את "פרופיל" המדינות השונות ואת קשייהן ואתגריהן תוך הדגשת הדומה והשונה ביניהן.  

 

 

 

מהלך השיעורים:

במהלך השיעורים יתקיימו הרצאות-עומק על הנושאים השונים וכולן ישקפו חומרים מעודכנים. הרצאות אלה, כמו גם חומר המאמרים וקטעי הסרטים התיעודיים שיוקרנו מפעם לפעם, ישמשו מצע לדיון בכיתה. כמו כן, יארח הקורס אורחים (עיתונאים ודיפלומטים), שיעשירו את הלימוד באמצעות הידע האישי המיוחד להם. הסטודנטים יידרשו לדווח על ההתקדמות בהכנת עבודת המחקר תוך כדי מתן תשובות לבעיות או לשאלות שהתעוררו במהלך הכתיבה.

 

שיעור 1-3

מבוא למזרח התיכון, למהפכות המתחוללות בו ולמעגלים המוסלמים המקיפים אותו: מיקום האזור וקביעת גבולותיו; הגדרת האזור וחלוקתו בין ה"מגרב" ל"משרק". מאפייני מערכות החברה והשלטון; גל המהפכנות; מודרנה מול מסורת; עליית כוחו של האסלאם הפוליטי והשפעותיו על יציבות המשטרים; דמוגרפיה, עיור והגירה; פוליטיקה מדינתית והתנהלותה בעידן שלאחר המלחמה הקרה; מפגש אינטרסים כלכליים, צבאיים ואחרים; משברים אקולוגיים ומלחמה על משאבים (נפט ומים); סכסוכים פנים-מדינתיים וערעור הסדר הקיים; סכסוכים בין-מדינתיים ועוד.  

מאמרים לקריאה (ראי/ה הערה בסעיף "ביבליוגרפיה" בעמוד האחרון):

אפרים קם, "המזרח התיכון החדש: עידן אי-הוודאות", עדכן אסטרטגי, כרך 14, גיליון 1, אפריל 2011, עמ' 25-38.

יהודית רונן, "מבוא", המגרב: פוליטיקה, חברה, כלכלה, יהודית רונן עורכת (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 1998), עמ' 11-22.

יוסף קוסטינר, "לכידות המדינה הערבית - מבט היסטורי", לכידות המדינה הערבית במבחן, תמר יגנס עורכת (מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, 2006), עמ' 17-31. 

 

שיעור 4-5

הסדר המדינתי במזרח התיכון והשלכותיו על ישראל

מאמרים לקריאה:

מיכאל מילשטיין, "מזרח תיכון חדש-ישן: הטלטלה במזרח התיכון והשלכותיה על ישראל", עדכן אסטרטגי, כרך 14ת גיליון 1, אפריל 2011, עמ' 9-24.

מתי שטיינברג, "'הסדר האנרכי' בעולם הערבי", לכידות המדינה הערבית במבחן, עמ' 31-39.

אשר ססר, "הקדמה" (על הסדר המדינתי), שם, עמ'7-13.

 

 

שיעור 6-7

יציבות משטרים והנהגות שושלתיות: מקרי חקר בממד ההשוואתי

מאמרים לקריאה:

יורם מיטל, "המאבק על רסן השלטון במצרים", המזרח התיכון: בסימן חילופי דורות (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2005), עמ' 15-36.

יהודית רונן, "מועמר אלקד'אפי וסיף אלאסלאם - אב ובנו בצומת היסטורי?", שם, עמ' 43-50.

אייל זיסר, "בשם האב, האם בשאר שולט בסוריה?" שם, עמ' 37-41.

 

שיעור 8-9

דמוגרפיה, לחצים כלכליים-חברתיים ועיור

מאמרים לקריאה:

שירי רותם-ניר, "מדיניות הילודה ברפובליקה האסלאמית של איראן", איראן: אנטומיה של מהפכה (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2009), עמ' 235-267.

און וינקלר, "מדיניות הילודה של מדינות ערב",  דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה-20 (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2008), עמ' 192-249.

 

 

 

שיעור 10-12

הגירה פנים-מזרח תיכונית והגירה מוסלמית אל אירופה

מאמרים לקריאה:

יהודית רונן, "חברה מוסלמית במשבר: גאות ההגירה לאירופה", מוקדי משבר, המזרח התיכון (אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2005), עמ'107-118.

Yehudit Ronen, "A Libyan-Italian Encounter: The Changing Mosaic of Mediterranean Migration", The Maghreb Review, Vol. 33, No, 1, 2008, pp. 69-81.

 

שיעור  12-13

אסלאם, אסלאם רדיקלי והאתגר לסדר המדינתי (המודל הסודאני)

מאמר לקריאה: 

Yehudit Ronen, "Sudan on the Slippery Slope of Violence: A State's Struggle for Identity", Challenges to the Cohesion of the Arab State (Tel-Aviv, The Dayan Center, 2008), pp. 223-234.

 

שיעור  14-15

מסורת ויחסי מגדר במאה ה-21: השתקפויות בקולנוע האיראני

הקרנת סרט אפגאני מבית היוצר האיראני

מאמרים לקריאה:

אלדד פרדו, "דמות עלומה: פרחזאד בשירה ובקולנוע האיראניים - מסעות אל ה'אחר' ואל ה'אני' ", נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים, ((מאגנס- לימודי המזה"ת, 2009), עמ' 202-235.

יהודית רונן, על כתבי מרג'אן סטראפי, פרספוליס, כרך 1 +2 (תל-אביב: אחוזת בית, 2005+2009).

 

שיעור 16-18

מדינה וחברה בעמק הנילוס: השפעות על המערכת האזורית

מאמר לקריאה:

יהודית רונן, "משולש היחסים סודאן-מצרים-לוב בצל האסלאם הרדיקלי", המזרח החדש (ירושלים: החברה המזרחית, 2008), עמ' 216-236.

 

 

 

שיעור 19-20

סכסוכים פנים-מדינתיים (מלחמות אזרחים: המודלים של שתי מלחמות אזרחים בסודאן) 

הקרנת סרט תיעודי קצר על המלחמות בדרום סודאן ובדארפור וניהול דיון בכיתה.

 

מאמר לקריאה:  

יהודית רונן, סודאן במלחמת אזרחים: בין ערביות לאסלאם (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995), עמ' 13-21.

 

שיעור 23 -21

"הסהר השיעי", איראן והמפרץ: איום לסדר הקיים

מאמרים לקריאה:

יואל גוז'נסקי ואחרים, "'צווארי בקבוק' ימיים: לפגיעותם של מצרי-ים במזרח התיכון," עדכן אסטרטגי, כרך 14, גיליון 2, יולי 2011.

ישראל אלעד-אלטמן, "המעבר מן הסונה לשיעה - חזית עימות חדשה", בין סונה לשיעה : יחסי כוחות משתנים (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 2008), עמ' 75-86.

 

שיעור 22-23

איראן , ערב הסעודית ומדינות המפרץ: אתגרים ואיומים

קריאת חובה:

עוזי רבי, "בפני אתגרי המאה העשרים ואחת", סעודיה: ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2007), עמ' 170-181.

 

שיעור 24

סיכום

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

מרכיבי הציון הסופי: עבודה סמינריונית.

 

ד. ביבליוגרפיה: חומרי הקריאה הנ"ל הם בגדר המלצה עבור נושאי הקורס. חומרי קריאה אלה אינם בהכרח המאמרים לבחינה.   

חומר מחייב למבחנים: יצוין בכיתה במפורט.