מתקומה להתשה- סמינריון

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
מתקומה להתשה