תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא ומתן- סמינריון