מורשה י"ט, סטודנטים שנה א'- תשע"ד

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ד מורשה יט

 

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.10.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

18.10.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

22.10.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

25.10.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

29.10.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

1.11.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

5.11.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

8.11.13

7:30-9:30

אין שיעור

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

12.11.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

15.11.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-14:30

 

19.11.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

22.11.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

26.11.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

29.11.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

3.12.13

16:00-18:00

חנוכה

6.12.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

10.12.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

13.12.13

7:30-9:30

צום י' בטבת

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

17.12.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

20.12.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

24.12.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

27.12.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

31.12.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

3.1.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

7.1.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א- סיום

10.1.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

14.1.14

16:00-18:00

סוגיות בלבנון

17.1.12

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

21.1.13

16:00-18:00

סוגיות בלבנון- סיום

24.1.13

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

ח. סמס

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

28.1.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

31.1.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

4.2.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

7.2.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

11.2.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

14.2.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

18.2.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

21.2.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

סוף ח. סמס

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

25.2.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

28.2.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

4.3.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

7.3.14

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה- סיום

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית- סיום

11.3.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

14.3.14

7:30-9:30

פורים

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

18.3.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

21.3.14

7:30-9:30

רמב"ם- 1

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

25.3.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

28.3.14

7:30-9:30

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

1.4.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

4.4.14

7:30-9:30

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה- סיום

8.4.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

11.4.14

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

10:55-12:25

    

12:30-14:00

15.4.14

16:00-18:00

פסח

18.4.14

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

22.4.14

16:00-18:00

פסח

25.4.14

7:30-9:00

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

רמב"ם- 2

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

פשעי מחשב

   

12:30-14:00

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

29.4.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

2.5.14

7:30-9:00

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה- סיום

 

9:20-10:50

פשעי מחשב

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה- סיום

 

10:55-12:25

פשעי מחשב

    

12:30-14:00

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

6.5.14

16:00-18:00

יום העצמאות

9.5.14

7:30-9:00

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

פשעי מחשב

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

   

12:30-14:00

יסודות המשטר

13.5.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

16.5.14

7:30-9:00

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

מחשבה מדינית

 

9:20-10:50

רמב"ם- 3- סיום

 

19:50-21:20

מחשבה מדינית

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

תרגיל- ממשל ופוליטיקה- סיום

20.5.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

23.5.14

7:30-9:00

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

מחשבה מדינית

 

9:20-10:50

פשעי מחשב

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

יסודות המשטר

27.5.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

30.5.14

7:30-9:00

פשעי מחשב

 

18:10-19:40

 מחשבה מדינית 

9:20-10:50

פשעי מחשב- סיום

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

יסודות המשטר- סיום

3.6.14

16:00-18:00

שבועות

6.6.14

7:30-9:00

שבועות

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

10.6.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

13.6.14

7:30-9:00

 
 

18:10-19:40

מחשבה מדינית

 

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 

    

12:30-14:00

 

17.6.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- סיום

20.6.14

7:30-9:00

 
 

18:10-19:40

מחשבה מדינית

סוף ס ב

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

מחשבה מדינית

 

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

24.6.14

16:00-18:00

מחשבה מדינית

27.6.14

7:30-9:00

 
 

18:10-19:40

מחשבה מדינית- סיום

 

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 
 

קורס

מרצה

מס

ניקוד

סטטיסטיקה א

גב' מורן שמש עירון

93-011-20

0-4

סטטיסטיקה ב

גב' מורן שמש עירון

93-012-20

4-0

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אייל ברנדייס

93-051-20

2-2

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

מר אביחי ארביטמן

93-051-21

1-1

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

גב' חן פיקהולץ

93-051-22

1-1

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר ורד נאמן חביב

93-250-20

2-2

סוגיות בלבנון (קורס בחירה בחט' ביטחון)

ד"ר דני נאור

93-416-20

0-2

מחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

4-0

רמב"ם

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-58

4-0

תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל אביעד

93-300-20

2-2

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר רויטל נאור

93-300-21

1-1

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

גב' יפעת ליידר

93-300-22

1-1

יסודת המשטר

ד"ר אבי בר

93-054-20

2-2

הדרכה בבליוגרפית 1

ד"ר מיכל רביב

93-004-20

1-1

הדרכה בבליוגרפית 2

גב' רוני גז

93-004-21

1-1

פשעי מחשב (קורס בחירה בקרימינולוגיה)

ד"ר אילן שדי

93-326-20

2-0