ניצבים י"ב, סטודנטים שנה א'- תשע"ד

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ד ניצבים יב

 

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

16.10.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

18.10.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

23.10.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

25.10.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

 

30.10.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

1.11.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

6.11.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

8.11.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

13.11.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

15.11.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-14:30

ממשל ופוליטיקה

20.11.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

22.11.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

27.11.13

16:00-18:00

חנוכה

29.11.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

4.12.13

16:00-18:00

חנוכה

6.12.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

11.12.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

13.12.13

7:30-9:30

צום י' בטבת

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

18.12.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

20.12.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

25.12.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

27.12.13

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

1.1.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

3.1.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

8.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

10.1.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

15.1.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה א- סיום

17.1.12

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

22.1.13

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

24.1.13

7:30-9:30

תורת הענישה

ח. סמסטר

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

29.1.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

31.1.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

5.2.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

7.2.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

12.2.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

14.2.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

19.2.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

21.2.14

7:30-9:30

תורת הענישה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

סוף ח. סמסטר

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

26.2.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

28.2.14

7:30-9:30

תורת הענישה

סמס ב

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

5.3.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

7.3.14

7:30-9:30

תורת הענישה- סיום

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

ממשל ופוליטיקה

12.3.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

14.3.14

7:30-9:30

פורים

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

19.3.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

21.3.14

7:30-9:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

 

26.3.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

28.3.14

7:30-9:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה- סיום

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

 

11:30-13:30

 

2.4.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

4.4.14

8:00-9:30

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:50-11:20

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

11:30-13:30

 

9.4.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

11.4.14

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

אלימות נגד נשים

 

10:55-12:25

    

12:30-14:00

16.4.14

16:00-18:00

פסח

18.4.14

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

23.4.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

25.4.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

9:20-10:50

כתיבה מדעית

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה

 

10:55-12:25

כתיבה מדעית- סיום

    

12:30-14:00

יסודות המשטר

30.4.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

2.5.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

תיאוריות בקרימינולוגיה- סיום

 

9:20-10:50

חולי, סטיה ועבריינות

 

19:50-21:20

אלימות נגד נשים

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

יסודות המשטר

7.5.14

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה- סיום

9.5.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

תרגיל- תיאוריות בקרימינולוגיה- סיום

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

 

14.5.14

16:00-18:00

אלימות נגד נשים

16.5.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

 

21.5.14

16:00-18:00

אלימות נגד נשים

23.5.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

 

28.5.14

16:00-18:00

יום ירושלים

30.5.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

   

12:30-14:00

 

4.6.14

16:00-18:00

שבועות

6.6.14

7:30-9:00

שבועות

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

11.6.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- סיום

13.6.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

 

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

אלימות נגד נשים

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

    

12:30-14:00

 

18.6.14

16:00-18:00

אלימות נגד נשים

20.6.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

אלימות נגד נשים

סוף ס ב

9:20-10:50

יסודות המשטר- סיום

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

25.6.14

16:00-18:00

 אלימות נגד נשים

27.6.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות

 

18:10-19:40

 אלימות נגד נשים- סיום 

9:20-10:50

חולי, סטיה ועבריינות

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 

2.7.14

16:00-18:00

 

4.7.14

7:30-9:00

חולי, סטיה ועבריינות- סיום

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

 
 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 
 

קורס

מרצה

מס

ניקוד

מבוא לסטטיסטיקה א'

ד"ר זהבית כהן

93-011-30

0-4

מבוא לסטטיסטיקה ב'

ד"ר זהבית כהן

93-012-30

4-0

תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל סקה

93-300-30

2-2

תרגיל- תיאוריות

ד"ר זהבית קינברג

93-300-31

1-1

תרגיל- תיאוריות

גב' תהל אוזן

93-300-32

1-1

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר קרן כהן-לוק

93-250-30

2-2

אלימות נגד נשים (קורס בחירה בקרימינולוגיה)

ד"ר יעל סקה

93-306-30

2-0

תורת הענישה

ד"ר טל כרמי

93-301-30

2-2

כתיבה מדעית

ד"ר יעל סקה

93-008-30

1-1

כתיבה מדעית

ד"ר רויטל נאור

93-008-31

1-1

יסודת המשטר

ד"ר רוני קמפינסקי

93-054-30

2-2

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-30

2-2

תרגיל- ממשל

מר אביחי ארביטמן

93-051-31

1-1

תרגיל - ממשל

גב' לורן דגן

93-051-32

1-1

חולי סטייה ועבריינות (קורס בחירה בקרימינולוגיה)

ד"ר טל כרמי

93-313-30

2-0