משא"נ ו', סטודנטים שנה א'- תשע"ד

שנה: 
 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ד משאן ו

 

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

14.10.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

18.10.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

21.10.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

25.10.13

7:30-9:30

 
 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

אישות

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

28.10.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

1.11.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

4.11.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

8.11.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

11.11.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

15.11.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

18.11.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

22.11.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

25.11.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

29.11.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

2.12.13

16:00-18:00

חנוכה

6.12.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

9.12.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

13.12.13

7:30-9:30

צום י' בטבת

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

16.12.13

16:00-18:00

סטטיסטיקה א

20.12.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

23.12.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

27.12.13

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

30.12.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

3.1.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

6.1.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

10.1.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

13.1.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה א- סיום

17.1.12

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

20.1.13

16:00-18:00

מינהל ציבורי

24.1.13

7:30-9:30

אישות

ח. סמסטר

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

27.1.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

31.1.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

3.2.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

7.2.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

10.2.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

14.2.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

17.2.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

21.2.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

ח. סמסטר

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

24.2.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

28.2.14

7:30-9:30

אישות

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

3.3.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב'

7.3.14

7:30-9:30

אישות- סיום

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

10.3.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

14.3.14

7:30-9:30

פורים

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

17.3.14

16:00-18:00

פורים

21.3.14

7:30-9:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

24.3.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

28.3.14

7:30-9:30

ממשל ופוליטיקה

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

תרגיל- ממשל ופוליטיקה

31.3.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

4.4.14

7:30-9:30

יסודות המשטר

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

7.4.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

11.4.14

7:30-9:00

ממשל ופוליטיקה

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:20-10:50

פרקים נבחרים

 

19:50-21:20

יסודות המשטר

 

10:55-12:25

הדרכה בבליוגרפית

    

12:30-14:00

 

14.4.14

16:00-18:00

פסח

18.4.14

7:30-9:00

פסח

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

   

12:30-14:00

21.4.14

16:00-18:00

פסח

25.4.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

ממשל ופוליטיקה

   

12:30-14:00

הדרכה בבליוגרפית- סיום

28.4.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי

2.5.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות

 

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

ניהול משאבי אנוש

 

10:55-12:25

ממשל ופוליטיקה- סיום

    

12:30-14:00

תרגיל- ממשל ופוליטיקה- סיום

5.5.14

16:00-18:00

יום הזיכרון

9.5.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

   

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

12.5.14

16:00-18:00

מינהל ציבורי-סיום

16.5.14

7:30-9:00

פרקים נבחרים-2

 

18:10-19:40

יח"צ לארגונים וחברות- סיום

 

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

יסודות המשטר- סיום

 

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

19.5.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב

23.5.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

26.5.14

16:00-18:00

 

30.5.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

2.6.14

16:00-18:00

 

6.6.14

7:30-9:00

שבועות

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

    

12:30-14:00

9.6.14

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב- סיום

13.6.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

16.6.14

16:00-18:00

 

20.6.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

 

סוף סמס ב

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

התנהגות ארגונית א

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א

23.6.14

16:00-18:00

 

27.6.14

7:30-9:00

פרקים נבחרים- סיום

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

ניהול משאבי אנוש

    

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א- סיום

30.6.14

16:00-18:00

 

4.7.14

7:30-9:00

ניהול משאבי אנוש

 

18:10-19:40

  

9:20-10:50

ניהול משאבי אנוש- סיום

 

19:50-21:20

  

10:55-12:25

 
    

12:30-14:00

 
 

קורס

מרצה

מס

ניקוד

מבוא לסטטיסטיקה א'

ד"ר מאיה יוהן-ברק

93-011-40

0-4

מבוא לסטטיסטיקה ב'

ד"ר מאיה יוהן-ברק

93-012-40

4-0

יח"צ לארגונים וחברות (קורס בחירה במשא"ן)

ד"ר מיכל סלצקי

93-417-40

2-2

מינהל ציבורי

ד"ר שוש שור

93-098-40

2-2

יסודות המשטר

ד"ר אבי בר

93-054-40

2-2

אישות

ד"ר דב הרמן

02-017-56

2-2

הדרכה ביבליוגרפית 1

ד"ר מיכל רביב

90-004-40

1-1

הדרכה ביביליוגרפית 2

גב' רוני גז

93-004-41

1-1

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-40

2-2

תרגיל- ממשל

מר אביחי ארביטמן

93-051-41

1-1

תרגיל- ממשל

מר אבי דדון

93-051-42

1-1

ניהול משאבי אנוש

ד"ר גדי רביד

93-217-40

4-0

התנהגות ארגונית א'

ד"ר דביר קווה

93-005-40

2-0

פרקים נבחרים (קורס בחירה בחט' משלימה)

ד"ר דב לויטן

93-066-40

4-0