יסודות הגישור

תואר: 
שנה: 
 

                                                             תאריך עדכון: פברו' 2014

 

שם הקורס:  יסודות הגישור

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ד               סמסטר:   קייץ                    היקף שעות: 2 -4 ש"ש

     

שם המרצה: עו"ד חנן אדד

•א.     מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):


קורס נועד לאפשר היכרות מעמיקה עם הליך הגישור ועם התנועה ליישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR).

חלקו הראשון של הקורס יחל בהבנת הגישות לניהול מו"מ תוך  לליבון הגורמים שהובילו להתפתחות תנועת ה- ADR , וינותחו התיאוריות שעל אדניהן היא נסמכת.

 

הקורס יעסוק במשמעות ובהשלכות החברתיות של פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית-המשפט, תוך הסתייעות בכלי ניתוח כלכליים ותורת המשחקים ,והקניית כליי עבודה גישורים הבניית ההליך ,דרך ניהול ההליך ,מיפוי נושאים ,צרכים אינטרסים , דרכים ליצירת אופציות ,בחינת האופציות ,בניית הסכם גישור   .
 
בשלב השני, יתמקד הקורס בסקירת מודלים שונים של גישור, ובבחינת התמורות שחלו בתפישת ההליך במרוצת השנים והתפתחותו לתחומים ואפיקים נוספים כדוגמת צדק מאחה ככלי לגישור בפלילים . 

עם השלמת הדיון התיאורטי ,ובמהלכו, נפנה לברר סוגיות קונקרטיות בניהולו של הליך הגישור. בתוך כך, נדון במאפייניו המעשיים של הליך הגישור וננתח נושאים כדוגמת: הליך הגישור המנדטורי, סוגיית הישיבות הנפרדות, דרישת הסודיות, עורך הדין המשמש כמגשר, ייצוג הצדדים על-ידי עורכי-דין בהליך הגישור, המחויבויות האתיות של המגשר ועוד

 

נוסף על הקניית ידע עיוני, מיועד הקורס להקנות לסטודנטים כלים מעשיים שיאפשרו להם לתפקד, באופן אפקטיבי, במרחבי הליך הגישור. לשם כך, ייערכו תרגילי הדמיה שישיקו לדיון העיוני. בסיום כל תרגיל הדמיה יתבצע ניתוח מקרה ומשוב . 

  • ב. תוכן הקורס:

רציונאל הקורס להביא בפני הסטודנט את כלי הגישור כשפה וכדרך לניהול קונפליקטים  ובניית הסכמות במצבים מגוונים .

במהלכו נעמוד על ;

1. הבנת הגישור כשפה וכתרבות ובחינת ההליך על רבדיו ההיסטוריים והתרבותיים.

2. הקניית כלים ומיומנויות לניהול משא ומתן .

3. הקניית כלים גישוריים להתמודדות יום-יומית עם מחלוקות וקונפליקטים.


 

    מהלך השיעורים: הקורס מועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות הדמיות בשילוב הצגת מקרים ומאמרים על ידי הסטודנטים .

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הגדרת מו"מ

סוגי מו"מ

מטרות המו"מ

תנאים להצלחה וכישלון במו"מ

 

1

 

2.

תכנון מו"מ - מודל שבעת העקרונות

הקונפליקט

1

 

3.

מוסדות חלופיים לפתרון סכסוכים הגדרת הגישור  - מהו גישור, מתי ואיך כדאי לנצלו.

הגישור על פי החקיקה בישראל

א.1 - א.5.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

4-5

שלבי הליך הגישור

הכנה לגישור

 פתיחת הגישור

אמנת הגישור

ב. 1- ב. 2.

 

6

אסטרטגיה של גישור - פתרון סכסוכים ברמה הבינלאומית המערכתית

ג. 1. - ג. 7.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

7

טקטיקה של גישור - כלים מעשיים לפתרון סכסוכים:

ד.1 -  ד. 5.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

8

ניהול קונפליקטים לסוגיו בחברה שסועה

  • ה. 1 - ה. 7.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

9-10

מודלים של גישור

ו.1. - ו. 2.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

11

יסודות המו"מ

ז.1. - ז. 4.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

12

תיווך ובוררות

ח.1- ח. 6.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

13

גישור בעולם ובקהילה

ט.1. - ט.5.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

14

אתיקה בגישור

י.1.

חובת הקריאה על פריטים מסומנים ב-*

15

סיום הגישור

הסכם סופי

הסכם זמני והסדר ביניים

סיכום תפקידי המגשר

  

16

   

17

   

18

סיכום

  

ג. חובות הקורס:

 

נוכחות חובה בהרצאה (הגשת עבודה מותנית בנוכחות מלאה)

קריאת חומר ביבליוגראפי.

השתתפות פעילה בהרצאות השתתפות פעילה בהדמיות הינה תנאי לגשת לבחינה .

הגשת עבודה ו/או פרזנטציה על אחד המאמרים הנלמדים ו/או הצגת ניתוח מקרה אקטואלי ורלוונטי לחומר הנלמד

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

    עמידה במבחן % -   70

    עבודה /פרזנטציה - 30%
     נוכחות והשתתפות פעילה במהלך השיעור; בונוס עד 10 נקודות
 
הערה:
הצלחה (בציון 60 לפחות) בבחינה ומילוי שאר  הדרישות   בקורס מהווים     תנאי הכרחי לשקלול הציון.

ד. ביבליוגרפיה:

 חומר מחייב למבחנים:  חומר הנלמד בשיעורים כולל חומר שמועבר על ידי הסטודנטים וכן כל פרקי הקריאה המסומנים ב-*.

•1.      מו"מ

       רוג'ר, פ' וויליאם, י'. (תשמ"ג). סיכום חיובי: לשאת ולתת על הסכם בלי לוותר. כיוונים. תל-אביב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•2.      גישור - מהו גישור, מתי ואיך כדאי לנצלו.

  • א. 1. *בנימין ינון, יעל בן עמי(1998) . מבוא ליישוב סכסוכים. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, עמ' 1-22.
  • א. 2. *בנימין ינוב (עורך).(1993). לקט מאמרים ביישוב סכסוכים. ירושלים: המחלקה לפיתוח והדרכה . של משרד הפנים, עמ' 11-18.
  • א. 3. * נעמי דטנר, יעל פוקס- לוי (2001). התנסות מודרכת בגישור. ת"א: משרד המשפטים, עמ' .1-7

א.4 . דפנה לביא (2002).  גישור - שאלת ההצלחה באספקלריה טהורה ואספקלריה מעורבת. ר"ג: אונ' בר- אילן, דיסרטציה, פרק מבוא, עמ' 1-35 .

א. 5. עומר שפירא (2003).  פרספקטיבות על שימוש בכוח ע"י מגשר והשפעתו על תוצאות הגישור.  ר"ג: אונ' בר- אילן, דיסרטציה, פרק מבוא, עמ'  1-29.

א. 6 אדד - (2010) גישור שפה פורצת דרך מתוך "המגשר ואני"

 

•3.       אמנת הגישור

 

  • ב. 1. *מגילת זכויות המשתתפים משרד המשפטים

       ב. 2. . * במיכל אלברשטיין (2007).  תורת הגישור. ירושלים: מגנס, עמ'  36-39.

•4.       אסטרטגיה של גישור -  פתרון סכסוכים ברמה הבינלאומית המערכתית

 

ג.1. * משרד המשפטים, המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים (2001), התנסות מודרכת בגישור. אמות מידה , עמ'  1-5.

ג. 2.

James Buchanan, M., "Federalism as an Ideal Political Order and an Objective for Constitutional Reform", Publius, Vol. 25, No. 2, Spring, 1995, pp. 38-57.

  • ג.3.

Peter Eisinger, The Rise of the Entrepreneurial State. Madison: Univ. of Wisconsin*

David Mitrany, A Working Peace System (Chicago: Quadrangle Books, 1966), pp. 57-58, 68-70.

ג. 4.

Arend Lijphart, "Consociational Democracy - Types of Western Democratic Systems." in Comparative Political Studies, April 1968, pp. 3-44.

ג. 5.

*Michael Hodges, European Integration - selected Readings (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

ג. 6.

*Charles Pentland, International Theory and European Integration (London: Faber and Faber, 1973)

ג. 7.  

*James A. Caporaso, The structure and Function of European Integration (Pacific Palisades, Calif.: Goodyear  Pub., 1974;

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  טקטיקה של גישור - כלים מעשיים לפתרון סכסוכים

ד.1.  *בנימין ינוב (1996). שלום חבר: גישות חברתיות ליישוב סכסוכים. תל- אביב: קרנרמן עמ'  19-27.

ד. 2. *תומס שלינג (1993). "תורת המשחקים מהי?" אצל מדע המדינה לגווניו, בעריכת ברוך זיסר. ת"א: או"פ, עמ' 352-381.

ד. 3. . *מיכל אלברשטיין (2007).  תורת הגישור. ירושלים: מגנס, עמ'  25-37.

ד. 4.

*Getzel, G.S. (1988). Violence: Prevention and treatment in groups. New York: Haworth Press, pp. 17-24.

ד. 5.

Robert Auman, et. all (1995). Repeated Games with Incomplete Information. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 33-46. 

 

  1.  ניהול קונפליקטים  לסוגיו בחברה שסועה

 

ה.1  *סימון זיידל (1988) "גישור בענייני גירושין. "  שיחות - כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, 3 (1),  53-57.

ה. 2. *בנימין ינוב (1996).  שלום חבר: גישות חברתיות ליישוב סכסוכים. תל-אביב: קרנרמן, עמ' 23-56.

ה.3. *יעל בן-עמי .(1995) יישוב סכסוכים ללא אלימות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. יועץ ראשי.

ה. 4.  ב' ינוב, עמ 67-88.

ה. 5. * הרב כהן (1986). ספר המשא ומתן. ת"א:ספריית שילובים, עמ'  35-45.

ה. 6.

*Carmel, Helena & Caire Shoshana, Everyone Can Win, Simon Schuster, Australia, 1992, pp. 80-90.

ה.7.

*Shamir, M., & Sullivan, J.L. (1985). Jews and Arabsin Israel: Everybody hates somebody, sometime. Journal of Conflict Resolution, 29, 283-305.

•7.       מודלים של גישור

ו. 1.  *מיכל אלברשטיין (2007). תורת הגישור. ירושלים: מגנס, עמ' 205-238.

ו. 2 *בנימין ינוב (1996). שלום חבר: גישות חברתיות ליישוב סכסוכים. תל- אביב: קרנרמן, עמ' 56-75.
  

•8.      יסודות המו"מ

ז. 1. *אמירה גלין (1996). דינאמיקה של משא ומתן מתיאוריה ליישום. ת"א:הוצאת רמות,

. אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 168-199.

ז.2.  *טובה צור, דנה גיל (1995) .הידברות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות והספורט, עמ' 1-33.

ז.3.. *מיכל אלברשטיין (2007). תורת הגישור. ירושלים: מגנס, עמ' 181-205.

ז. 4. יהודה אלרואי(1992)"יישוב סכסוכים - אפשר גם אחרת", המשפט - כתב לענייני משפט, עמ' 40-47.

•9.   תיווך ובוררות

ח. 1שולמית הראבן (1993). "מנהיגות כריזמטית והיפוכה" , ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, 16-17 : כ"א בתשרי תשנ"ד, 6.10.1993.

ח.2. *דניאלה קדר  (1999). "סוד הכריזמה", ניהול: ביטאון מנהלי ישראל, 127:30.

ח.3, *ארנה דויטש (1999). פישור - הענק המתעורר. ת"א: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, עמ' 1-22 .

ח.4 *יהודה אלרואי(1992).  "יישוב סכסוכים - אפשר גם אחרת", המשפט - כתב לענייני משפט, 40-42.

ח. 5.

Chandler, S.M. (1985). "Mediation: Conjoint problem solving." Social Work, 30, 346-349.

ח.6.

Purnell, D. (1988). Creative Conflict. World Council of Curriculum & Instruction Forum (WCCI Forum ), 2, 30-52.

 

 

•10.           גישור בעולם; בקהילה

ט.1.

*Douglas Purnell, (1988). "Creative Conflict". World Council of Curriculum &

Instruction Forum, 2, 30-52.

ט.2.

*Muglleton Harris, (1988). Peace education. (London: McFarland), pp.25-33.

ט.3.

*Sally J. Rogers, Kanvich, S., & Steinhaser, I. (1990). Understanding our criminal

justice volunteers: A Study of community mediators in New York State.( New York:

Brooklyne Mediation Center), pp.56-68.

ט.4.

Michal Shamir, & Sullivan, J.L. (1985). "Jews and Arabs in Israel: Everybody

hates somebody, sometime". Journal of Conflict Resolution, 29, 283-305.

ט.5.

Dani Shapiro, Drieghe, R. & Jeanne, B. (1985). "Mediator behavior and the

outcome of mediation". Journal of Social issues 41(2), 101-114.

•11.  אתיקה בגישור.

 

י.1.

*http://www.justice.gov.il

*http: http://www.sulcha.co.il/

•12.  פסקי דין

פסקי דין:

א 001351/99 פלונית נגד קופת חולים של ההסתדרות הכללית, מדינת ישראל - משרד הבריאות.

ב"ל (חיפה) 2684-06 גולצוב ילנה נ' המוסד לבטוח לאומי

בש"א (ירושלים) 1752/08 כהן ארנה נ' הסתדרות מדיצינית הדסה

בע"מ 8769/08 פלוני נ' פלונית

ב"ש (ירושלים) 6198/06 ו- ת"פ (ירושלים) 1036/05 סייד אבו רמילה נ' מדינת ישראל

ע"פ 6123/05 ו- ע"פ 6043/05 דורון חתוכה ושחר חתוכה נ' מדינת ישראל