סוגיות במערכות ישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

16 פברואר 2014

שם ומספר הקורס: סוגיות נבחרות במלחמות ישראל-ערב 71-977-36

שם המרצה: דר' חנן (שורץ) שי

סוג הקורס: שעור מתקדם

שנת הלימודים: תשע"ד              סמסטר: קיץ                 היקף שעות: 26

אתר הקורס באינטרנט:

שעות קבלת קהל: יום ו' בתום השיעור

מיקום: כיתת לימוד

טלפון: 0522784976

דוא"ל: hanansy@zahav.net.il

א. מטרת הקורס:

להעניק לסטודנט ידע וכלי חשיבה אוניברסאליים מתחום אומנות המלחמה, כדי שיוכל לבצע בכוחות עצמו בחינה ביקורתית של האסטרטגיה הישראלית  ושל צורת ניהולן של מלחמות ישראל עד להופעת טרור פצצות אדם וצבאות טרור סדורים; כמו כן לבחון את השפעת הופעתם של טרור פצ"א ושל צבאות טרור סדורים, על האסטרטגיה רבתי  של ישראל ועל דוקטרינת הלחימה והלחימה של צה"ל בטרור כיום.

ב. תוכן הקורס:

רציונאל: לימוד יסודות אמנות המלחמה האוניברסאלית בתחילת הקורס ובהמשכו, לימוד נקודות החבירה של צה"ל ליסודות אלה ואימוצם, לימוד הצורה בה פעל לאורם במלחמותיו וניתוח הסיבות לסטייתו מהם במלחמותיו

פרקים ראשיים:

1. נקודות מרכזיות בתיאורית המלחמה האוניברסאלית, תוך הרחבת נושא ניהול המלחמה.

2. דיון רחב בהשפעות גרמניות/בריטיות/אמריקניות על בניית והפעלת "כוח המגן העברי" וצה"ל.

4. דיון על אבני דרך ראשיות בהתפתחות "כוח המגן העברי" וצה"ל, תוך הצגת השפעות של התפיסות האידיאולוגיות-פוליטיות, בעיקר היישוביות, על תופעות מאפיינות של התנהלות צה"ל ותפקודו גם כיום.

5. דיון ברלוונטיות דוקטרינת צה"ל וארגונו לזירה עמה מתמודדת כיום ישראל.

5. ניתוח משולב של אירועים צבאיים מתולדות "היישוב" וצה"ל עם אירועים מקבילים רלוונטיים זרים, לאור הקריטריונים התיאורטיים שנתנו בקורס זה.

מהלך השיעורים:

 • 1. הרצאות פרונטאליות
 • 2. הצגת ניתוחי אירוע מתולדות צה"ל וצבאות זרים
 • 3. ניתוח קצר של אירועים ביטחוניים "חמים" רלוונטיים שיעלו במהלך הקורס על סדר היום הציבורי

תכנית הוראה:

מס' שעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1-4

סוגיות באמנות המלחמה

פריטים 1, 3,4,5

 

5

סוגיות בלחימה בטרור הג'יהדיסטי

פריטים 1,2

 

6-9

הרקע להקמת צה"ל ומלחמותיו

פריטים 2 פרק 16, 2 פרק 26, 4

 

10-11

מבצע קדש ומלחמת ששת הימים

פריטים 1, 3, 4

 

12-14

מלחמת יוה"כ

פריטים 3, 12, 7, 16

 

15-20

מבצע של"ג והלחימה בטרור

פריטים 1, 3, 4, 5, 6

 

20-25

הצגת ניתוחי אירוע

  

26

סכום והנחיות למבחן

  
 • ג. חובות הקורס:

מטלות: מבחן  - 100 נקודות

ציון עובר: 78

 • ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה למבחן מסומנת ב-*

שעורים 1- 4: סוגיות ביסודות אמנות המלחמה, הפו"ש וניהול מלחמה

1. יהושפט הרכבי, מלחמה ואסטרטגיה (תל אביב: מערכות, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 1990), *433- *487,  *505 - 528

2. לידל הארט, אסטרטגיה של גישה עקיפה (תל אביב: מערכות, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 1978)

3.דיוויד ז'וק, רובין הייאם,  קיצור תולדות המלחמות (תל אביב: משרד הביטחון, 2005), ע"ע 25 - 45, 46-64*

 

4.מייכל הווארד, המלחמה בתולדות אירופה (תל אביב: מערכות, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 1985), ע"ע  9 - 29, 50-87*

 

5.מרטין ון קרפלד, מלחמה ותחזוקה (תל אביב: משרד הביטחון, 1983), ע"ע  15 - 36

 

 

6.Michael E. O' Hanlon, The Science of War : Defense Budgeting, Military Technology, Logistics, and Combat Outcomes  (Princeton University Press, 2009) pp. 8 - 18

7. Martin Van Creveld, Command In War (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London England, 1985) pp. 1 - 16*

8.Martin Van Creveld, Command In War ((Harvard University Press Cambridge Massachusetts and London England 1985) pp. 189 - 226*

שעור 5: סוגיות בנושא המלחמה בטרור הג'יהדיסטי

•1.    שאול, שי, השהידים (הרצליה: המרכז הבינתחומי, 2003), ע"ע 17-39; *49-73

 • 2. חנן שי, "האתגר האינטלקטואלי במאבק נגד טרור פצצות אדם" מתוך חגי גולן, שאול שי (עורכים) פצצה מתקתקת (תל אביב: מערכות, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,2006), ע"ע *167- 177
 • 3. יהושפט הרכבי, מלחמה ואסטרטגיה (תל אביב: מערכות, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 1990), ע"ע *191-214
 • 4. רוברט קופר, התפרקות האומות (ירושלים: כתר, 2009), ע"ע 75 - 99*
 • 5. ישעיהו ברלין, תחושת המציאות (תל אביב: עם עובד, 1996), ע"ע 161 - 189
 • 6. ישעיהו ברלין, שורשי הרומנטיקה (תל אביב: עם עובד, 2001), ע"ע 67 - 119

7.The Military and Counter-Terrorism
Bernard Loo. Institute for Defence and Strategic Studies, Singapore, 08 December 2005. Posted on the Commonwealth Institute website (.pdf file).            

8.Global Terrorism Threat in 2006
Rohan Gunaratna. Institute for Defence and Strategic Studies, Singapore, 09 January 2006. Posted on the Commonwealth Institute website (.pdf file).

 

שעורים 6 - 9: הרקע להקמת צה"ל ומלחמותיו

1. ואלך יהודה, לא על מגש של כסף, (ירושלים: כרתא, 2000)                                                      

2. נאור, מרדכי, גלעדי, דן (.) 1990 ארץ ישראל במאה העשרים (ת"א, משהב"ט, 1990):

פרק 3 - העלייה השנייה

פרק 6 - היישוב במלחמת העולם הראשונה

פרק 7 - השלטון המנדטורי

*פרק 8 - העלייה השלישית - ביה"ס לקצינים בתל יוסף

פרק 11 - ערבים ויהודים בשנות העשרים

*פרק 12 - הארגון הפנימי של הישוב

*פרק 16 - התפתחות "כוח המגן"

פרק 22 - היישוב בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה

פרק 23 - החזית המדינית, 1942-47

פרק 25 - המערך הפוליטי 1920 - 1948

*פרק 26. מלחמת העצמאות והקמת המדינה

3. כהן, א. אליוט, הפיקוד העליון - אנשי צבא או מדינאים - מי ינהיג במלחמה? (ת"א, מטר, 2003)

4. מוריס, בני, 1948(תל אביב, עם עובד 2010), ע"ע* 15-43

5. יניב, אבנר, פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל (תל אביב: ספרית פועלים, 1994)

6. נאור, מרדכי, הרמטכ"ל הראשון יעקב דורי (תל אביב: מערכות-מודן, 2011)

 

שעורים 10-11: מבצע קדש ומלחמת ששת הימים

 • 1. מוטי, גולני, תהיה מלחמה בקיץ...(תל אביב: מערכות, 1997), ע"ע 27-44*
 • 2. יניב, אבנר, פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל (ת"א, ספרית פועלים, 1994)
 • 3. יהודה ואלך (עורך), אטלס כרתא לתולדות מדינת ישראל, עשור שלישי (ירושלים, כרתא, 1980), ע"ע 53-87*
 • 4. עמי, גלוסקא, אשכול, תן פקודה (תל אביב: מערכות, 2004), ע"ע 45-58*

שעורים 12 - 14: מלחמת יום הכיפורים ומלחמות ההתשה שקדמו לה

1. הרצוג, חיים, מלחמת יום הדין (תל אביב, עידנים, 1975)

2. אדן, אברהם, על שתי גדות הסואץ (תל אביב, עידנים, 1979)

3. יהודה ואלך (עורך), אטלס כרתא לתולדות מדינת ישראל, עשור שלישי (ירושלים, כרתא, 1983), ע"ע *43-90

4. חשביה, אריה, מלחמת יום הכיפורים (ת"א, זמורה", 1974)

5. הבר, איתן, שיף זאב, לכסיקון מלחמת יוה"כ (ת"א, זמורה - ביתן/דביר, 2003)

     6. זעירא, אלי, מלחמת יוה"כ מיתוס מול מציאות (תל אביב, ידיעות אחרונות, 1993)

7. בן פורת, יואל, נעילה ( תל אביב, עידנים, 1991), ע"ע 65-76*

8. בר יוסף, אורי, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה (תל אביב, זמורה - ביתן, 2001)

9. נריה, יובל, אש (ת"א, זמורה ביתן, 1982)

10. קהלני, אביגדור, עוז 77 (ת"א, שוקן, 1976)

11. גיא, כרמית, בר - לב (ת"א, עם עובד, ספרית הפועלים, 1998)

12. לניר, צבי, ההפתעה הבסיסית - מודיעין במשבר (ת"א, המרכז למחקרים אסטרטגיים, תשמ"ג), ע"ע 76-98*

13. "וועדת אגרנט" ועדת החקירה - מלחמת יום הכיפורים, דו"ח אגרנט, דין וחשבון

     14. ברטוב, חנוך, דדו - 48 שנה ועוד 20 יום (תל אביב, מעריב, 1978)

     15. איתן, רפאל, סיפורו של חייל (ת"א, מעריב, 1987)

   16. רשף, אמנון, לא נחדל (ת"א, דביר, 2013), ע"ע 21-28*; 514-525

 

שעורים 15 - 20: לחימת צה"ל בשל"ג, בטרור, במלחמת לבנון השנייה, ב"עופרת יצוקה" וב"עמוד ענן"

1. ולד, עמנואל, קללת הכלים השבורים (ת"א, חמד, 1992), ע"ע 25*-79

     2. הרכבי, יהושפט, מלחמה ואסטרטגיה (ת"א, מערכות, 1990) 

חלק ראשון, פרק י'

3. שי, שאול, השהידים - האסלאם ופיגועי ההתאבדות (הרצליה, המרכז הבינתחומי, 2003), ע"ע *29-55

4. שי חנן, "האתגר האינטלקטואלי במאבק נגד טרור פצצות אדם וטרור בלתי אנושי אחר", מתוך פצצה מתקתקת (ת"א, מערכות, 2006), ע"ע 177-199*

5. גנור, בועז, מבוך הלחימה בטרור (הרצליה, המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, 2003), ע"ע 39-52*

6. שוויצר בועז וגולדשטיין פרבר שרי, אל קאעדה והגלובליזציה של טרור המתאבדים (ת"א, מרכז יפה, 2005), ע"ע 28-40*

 

שעורים 21 - 25 - ניתוח של מבחר אירועים ממערכות ישראל בתקופת היישוב והמדינה לאור קריטריונים אסטרטגיים שנלמדו בקורס

ואלך יהודה, לא על מגש של כסף, (ירושלים: כרתא, 2000) - עמודי עיון ימסרו בשיעור                                                      

 

שיעור 26 - סכום הקורס ומסירת הנחיות למבחן

 

 • ה. חובות הקורס:

מטלות: מבחן  - 100 נקודות

ציון עובר: 78