סוגיות בהתנהגות האדם

תואר: 
שנה: 
 

                                                                                                         תאריך עדכון :26/2/14

 

סוגיות בהתנהגות האדם

תהל בן צבי

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:  תשע"ד                    סמסטר:    קיץ                     

        

•א.      מטרת הקורס : התמקדות בהבנת התנהגות האנושית הנורמאלית והסוטה, תוך התייחסות להקשר החברתי. כמו כן, למידת דרכי התערבות נכונות באינטראקציות בינאישיות.

 

ב. תוכן הקורס: הקורס יעסוק בהבנת ההתנהגות האנושית תוך התייחסות לתופעות ייחודיות בתחום זה. התכנים שבהם נתמקד יכללו בין היתר, תקשורת בינאישית, היבטים נפשיים והתנהגות וכן, קרימינולוגיה חיובית. הקורס ישלב תיאוריות ומחקרים בנושא מדיסציפלינות שונות (כגון מעולם הקרימינולוגיה והסוציולוגיה), תוך התייחסות למקרים יישומיים בשטח.

    מהלך השיעורים: שיטות ההוראה ישלבו הרצאות, ניתוחי מקרה ודיונים כיתתיים.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

•1.       ההתנהגות האנושית:

 

מבנה האישיות ופיתוח זהות

התהוות עצמית ותיוג

הפרט והמערכת

קשרים משמעותיים ויחסי גומלין

•2.       תקשורת בינאישית:

חשיבותה והשפעתה של תקשורת אמפאטית

     תקשורת בלתי מילולית

     ליקויים בתקשורת בינאישית

•3.       התנהגות אב נורמאלית:

התנהגות אב נורמאלית כשפה

הסתגלות וקשיים בהסתגלות

מצבי דחק ודרכי התמודדות

התנהגות פתולוגית ואינטראקציות בינאישיות

הפרעות אישיות

הפרעות סומטופורמיות

הפרעות אפקטיביות

הפרעות חרדה

סטייה ועבריינות

•4.       דרכי התערבות:

סוציו תרפיה- פערים מערכתיים

קרימינולוגיה חיובית

גישת הכוחות

מודל התערבות לעבודה עם אנשים

  • 5. נדיבות וריכוז עצמי:

 מאפיינים אנושיים על פני רצף

קורבנות

חשיפה לטוב ככלי מעצים

ג. חובות הקורס:

 

  • 1. מבחן מסכם על החומר שנלמד בהרצאות נוסף על קריאה ביבליוגרפית.
  • 2. השתתפות פעילה לאורך הסמסטר.

 

 

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

אדד, מ' (1981). השפעת התיוג בתהליך ההתהוות העצמית. עבריינות וסטייה חברתית, ט',

עמ' 77-88.

אדד מ', ויגננסקי א', וחימי ח' (2008). היש, האין, הריק הקיומי וההתנהגות. מתוך ד' יגיל, א'                                               כרמי, מ' זכי, וע' לבני (עורכים). סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל - אבחון                                  טיפול ושיפוט (עמ' 357-335). חיפה: אוניברסיטת חיפה.

בורוקוב, ח' (2001). צעירים מתאבדים- למה? מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 15, 63-81. 

ויניקוט ר'. ו', (2009). עצמי אמיתי, עצמי כוזב. תל אביב: הוצאת עם עובד.

ויסמן, מ', שורצולד, י' וסולומון, ז' (1998). היצא מתוק מעז? שינויים חיוביים ארוכי טווח   

       בעקבות לחץ טראומתי בקרב שבויי מלחמה. מגמות, ל"ט, 31-55.

ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש. טיאנו (עורך), פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר(283 - 287). תל אביב: דיונון.

כהן, ב' (2000). גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, 3, 300-291.

לב י' ושמיר ל' (2004). הפקת "יש" מתוך ה"אין". נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי            ולחינוך יצירתי. 18, 5-15.

לנגרמן, א' (1995). על ההתנדבות כהשקפת עולם. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 7,   

         48-32.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה   

             עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

Ronel, N., & Elisha, E. (2010). In a dirrerent perspective: Introducing positive                          criminology. International Journal of Offender Therapy and Comparative                                    

            Criminology. DOI: 0306624X09357772.

Ross, R., Hilborn J (2008). Rehabilitating Rehabilitation: Neurocriminology for Treatment         of    Antisocial Behavior. Cognitive Centre of Canada.