עבריינות נוער

תואר: 
שנה: 
 

                                                                                                         תאריך עדכון :26/2/14

 

עבריינות נוער

תהל בן צבי

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:  תשע"ד                    סמסטר:    קיץ                     

        

מי הוא הנער העבריין? האם ניתן לזהותו? מה מוביל נערה להתנהגויות סיכון? כיצד מתמודדים עם התופעה?

מטרת הקורס : מטרת העל של הקורס הינה העמקת הידע התיאורטי והיישומי בעבריינות נוער. כחלק מהמטרות, יהיה ניסיון להקניית כלים שיאפשרו לזהות מאפיינים ייחודיים בקרב נערים שעברו על החוק, תוך פיתוח יכולת ראיה רחבה בתחום זה.

תוכן הקורס: השיעורים יתמקדו בהתנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות ובטיפולוגיות השונות של עבריינות נוער וכן, בהתמודדות עם התופעה. ההרצאות ילוו בדיונים מעמיקים ובניתוחי מקרה שונים.

    מהלך השיעורים: שיטות ההוראה ישלבו הרצאות, מצגות וסרטוני המחשה.

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

•1.       מבוא- גיל ההתבגרות והתנהגויות סיכון

          הסברים תיאורטיים ויישומיים.

•2.       עבריינות נוער- הגדרה, חוק הנוער.

•3.       היבטים נפשיים בקרב מתבגרים:

 • - התאבדות
 • - רצח המוני
 • - הפרעת התנהגות (דיסוציאליות)

•4.       טיפולוגיות- סוגים שונים של עבריינות נוער:

 • - עבריינות רחוב
 • - עבריינות בני טובים
 • - עבריינות נוער עולה
 • - עבריינות מין
 • - עבריינות בקבוצות- כנופיות נוער

•5.       התנהגויות סיכון ועבריינות בקרב נערות

 • - קורבנות והרס עצמי
 • - שימוש בסמים
 • - זנות
 • - הפרעות אכילה

•6.       ההתמודדות עם עבריינות נוער:

 • - מניעה
 • - ענישה
 • - דרכי טיפול ושיקום

•7.       היבטים של קרימינולוגיה חיובית בהתמודדות עם עבריינות נוער

ג. חובות הקורס:

 

 • 1. מבחן מסכם על החומר שנלמד בהרצאות נוסף על קריאה ביבליוגרפית.
 • 2. השתתפות פעילה לאורך הסמסטר.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

ויצמן א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד המתבגר (עמ' 283-287). תל אביב: דיונון.

אדד, מ, ויגננסקי א' וחימי ח' (2006). היש, האין, הריק הקיומי וההתנהגות. http:www.biu.ac.il/SOC/cr/indexheb.html. 29.09.06

 

Arnett, J.J. (1999). Adolescent storm and stress, reconsidered. American Psychologist, 317-326

Resnick, G., & Burt, M. R. (1996). Youth at risk: Definitions and implications for service delivery. American Journal of Orthopsychiatry, 66(2), 172-188.

מקורות רשות:

- אדד, מ' (2001).  נגטיביזם בגיל ההתבגרות. מתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים),  עבריינות וסטייה

 חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 41 - 59). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

- אדד מ', ויגננסקי א', וחימי ח' (2008). היש, האין, הריק הקיומי וההתנהגות. מתוך ד' יגיל, א'    כרמי, מ' זכי, וע' לבני (עורכים). סוגיות בפסיכולוגיה, משפט ואתיקה בישראל - אבחון   טיפול ושיפוט (עמ' 357-335). חיפה: אוניברסיטת חיפה.

- בן משה, י' (2002). מתבגרים במצבי ניידות החוויה וההתנסות בחיים ברחוב ומהרחוב. עבודת  גמר   לתואר M.A, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. 

 - בורוקוב, ח' (2001). צעירים מתאבדים- למה? מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 15, 63-81. 

- ויצמן, א' (1997). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש. טיאנו (עורך), פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר(283 - 287)

תל אביב: דיונון.

- מוס, ר' (1988). תיאוריות על גיל ההתבגרות. תל אביב: ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי               

         השומר הצעיר.

 - מילר, ג' (2001). הכשרת נוער לצלילה ככלי טיפולי. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 14, 98-85.

- נפתלי מ', רהב ג' ויורק א' (2009). מבדידות לשייכות- מתבגרים מתנדבים מסייעים למתבגרים נפגעי נפש. הוצאה ב-21 ליוני 2010,

      מ-http://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publication

- סולברג, ש' (2008). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר.ירושלים: הוצאת מאגנס.

- סמילנסקי, מ' (1991). אתגר ההתבגרות. תל אביב: הוצאת רמות.

-סקה, י' ושדי, א' (בהדפסה). הכנופייה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות  חברתיות בישראל.

- שרון, א' (1990). עבריינות נוער. תל אביב: הוצאת תמר.

-שרון, א. (1990) עבריינות נוער. תל- אביב: הוצאת תמר.

-Addad. M., & Himi .H. (2008). Meaning in life and drug use among teenager. The International Forum For Logotherapy (Journal of search of meaning), 31, 43-47

       -Beard, K. Y., & Sugai, G. (2004). First step to success: An early intervention for elementary children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29, 396-406                                     

Bell, L. (2001). Abusing children - abusing animals. Journal of Social Work, 12, 223-234         

-Call, K.T (2002). Adolescent, health and well-being in the twenty first century: A 

          global perspective. Journal of Research on Adolescence, 12 (1), 69-98

-Cunneen C., & White, R. (2006). Social class, youth crime and justice. In B. Goldson & J. Muncie (Eds.), Youth crime and justice (pp. 17-29). London: Sage

-Esbensen, F. A., Winfree, L. T., He, N., & Taylor, T. J. (2001). Youth gangs and definitional issues: When is a gang a gang, and why does it matter? Crime and Delinquency, 47, 105-130

-Hill, K. G., Howell, J. C., Hawkins, J. D., & Battin-Pearson, S. R. (1999). Childhood risk factors adolescent gang membership: Results from the Seattle Social Development Project. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36, 300-322

-Horowitz, T., & Tobaly, D. (2003). School vandalism: Individual and social context. Adolescence, 38, 131-139

-Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate

-Siegel, L, & Senna, J. (1997). Juvenile delinquency. New York: West. (Chap. 3, pp. 87-101)         

                                                             בכל שאלה ניתן לפנות אליי במייל:tahelubz@gmail.com

                                                                                 בהצלחה