פרקים נבחרים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                 תאריך עדכון:   23 באפריל 2014

 

שם ומספר הקורס: 93066 פרקים נבחרים בהיסטוריה חברתית ופוליטית של מדינת ישראל במתכונת של קורס מתוקשב

 

סוג הקורס: קורס מתוקשב (+ שלוש הרצאות פרנוטאליות).

שנת לימודים: תשע"ג/תשע"ד               סמסטר: א+ב (2 ש"ש) ו/או ב (4 ש"ס) ו/או קיץ תשע"ג  (4 ש"ס)      

היקף שעות: 2 ש"ש ( או לחילופין - 4 ש"ס) 

 

•א.     מטרות הקורס

להקנות ידע באשר לתהליכים החברתיים והפוליטיים שאפיינו את התקופה של הקמת מדינת ישראל ואת השנים הראשונות למדינה, והשפיעו רבות על עיצובן של המערכות החברתיות והפוליטיות ועל תפקודן.

 

 

•ב.      תוכן הקורס:

הקורס עוסק בניתוח סוגיות חברתיות ופוליטיות מתקופת הקמת המדינה ומהשנים הראשונות למדינת ישראל. הדגש יושם על אירועים ופרשיות שהתפתחו למשברים פוליטיים ו/או שהפכו להיות "אירועים מעצבים". במסגרת הדיון בכל פרשה ופרשה יערך דיון וניתוח במהות המשבר. בתחילת הקורס יוקדש מקום גם להגדרה וטיפולוגיה המדעית של המושג משבר.

 

פירוט הנושאים שיידונו בקורס:

 

1. המעבר מיושב למדינה.

2. הכרזת המדינה.

3. עיצוב זרועות המודיעין של ישראל.

4. הקמת צה"ל ומשבר ה"אלופים".

5. פרשת אלטלנה.

6. קליטתה של העלייה ההמונית.

7. משבר החינוך.

8. הרקע המדיני והבין-לאומי לקבלת החלטת החלוקה של האו"ם 181 מיום 29

    בנובמבר 1947.

9. ראשיתה של מלחמת העצמאות והניסיונות הבין-לאומים למנוע את הקמתה של המדינה היהודית.

 

   

 

מהלך השיעורים:

הקורס יועבר כקורס שנתי מתוקשב (כלומר כל הקורס יועבר באמצעות האינטרנט) ויהיה שווה ערך לקורס בן-56 שעות. יחד עם זה יתקיימו גם שלשו פגישות פרונטאליות עם המרצה בהיקף של 6 שעות. הקורס יהיה בנוי כדלקמן:

 

הוראה פרונטאלית                      6    שעות

הוראה מתוקשבת                       50  שעות

סה"כ                                        56  שעות

 

דרך לימוד החומר:

א. קריאת ולימוד החומר שיוגש במתכונת מתוקשבת.

ב. צפייה בסרטונים קצרים באורך של 2-4 דקות כל אחד, שיוגש במתכונת  של "אינטרנט".

ג. האזנה לחומר "קולי" שיוגש במתכונת  של "אינטרנט"

ד. 6 שעות של הוראה פרונטאלית.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות:

 השתתפות בשלוש הרצאות פרונטאליות, לימוד כל שש הסוגיות שמרכיבות את הקורס + כתיבת שתי עבודות + קריאת בביבליוגרפיה חובה + עמידה ב-5 בחנים מתוקשבים ועמידה בבחינה מסכמת על חומר המתוקשב+ביבליוגרפיה.

 

 

 

בחינות:

בסיום הקורס תיערך בחינה. הבחינה תכלול את חומר ההרצאות וכן את הביבליוגרפיה של הקורס.

 

 

 

הציון: הציון של הבחינה המסכמת הינו הציון הסופי של הקורס.

          זאת בתנאי כי התלמיד עמד ב-5 הבחנים וקבל ציון עובר בשתי העבודות

 

 

 

•ג.      ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

 1. מוטי גולני, "מפנה חיפה - בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל דצמבר 1947-מאי 1948,"  בתוך שפירא אניטה, מדינה שבדרך, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים, 2001.
 2. לויטן, דב, "עליית יהודי תימן לישראל-הגשמת חלום או משבר חברתי? המקרה של ילדי תימן הנעדרים," בתוך אליעזר דון-יחיא (עורך), מסורת וחידוש"- מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, קובץ מאמרים לזכרו של פרופ' יהושע קניאל, אוניברסיטת בר-אילן 2004.  
 3. הכהן, דבורה, "מדיניות העלייה בעשור הראשון למדינה: הניסיונות להגבלת העלייה וגורלם," הכהן, דבורה (עורכת) קבוץ גלויות: עלייה לארץ ישראל - מיתוס ומציאות, מרכז זלמן שזר לתולדות ארץ-ישראל, ירושלים, תשנ"ח.
 4. ינאי, נתן, משברים פוליטיים בישראל, הוצאת כתר, ירושלים, 1982, עמ' 103- 148.

 

קריאת רשות:

•1.      גביזון, ר,. שישים שנה להחלטת כ"ט בנובמבר 1947, החלטת החלוקה והמחלוקת סביבה: מקורות ועיונים, מרכז מציל"ה, ירושלים 2009.

•2.      שיף, ע., הציונות של המנוצחים: המסע של אבא הלל סילבר אל מעבר ללאומיות, רסלינג. תל אביב, 2010.

•3.      כהן א., וזיסר ב., מהשלמה להסלמה: השסע הדתי חילוני בפתח המאה העשרים ואחת, ירושלים, 2003.

 1. בר-זוהר מיכאל, בן-גוריון: האיש שמאחורי האגדה - ביוגרפיה, הוצ' ידיעות אחרונות-חמד, תל-אביב 2013.
 2. פיקאר, אבי: עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה, 1956-1951, אוניברסיטת בן-גוריון, 2013.
 3. צמרת, צבי ויבלונקה חנה, העשור הראשון: תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן-צבי, ירושלים 1997.
 4. גלעדי דן, "מצנע לצמיחה כלכלית", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 3 (יח' 5), תל-אביב 2002.
 5. קורן, דני ושפירא, בועז, קואליציות, הפוליטיקה הישראלית - 50 שנים - 100 אירועים, זמורה-ביתן, תל-אביב 1997. 
 6. שגב, תום, 1949 - הישראלים הראשונים, הוצאת דומינו, ת"א, 1984.
 7. בן גוריון, דוד, מדינת ישראל המחודשת, הוצאת עם עובד, ת"א 1969.

•11.                       שפירא, אניטה, מפיטורי הרמ"א ועד פירוק הפלמ"ח, הוצאת המאוחד 1985.

•12.                       גוטמן עמנואל, וליסק משה (עורכים), המערכת הפוליטית בישראל, עם עובד ת"א 1977.

13. איזנשטנט ש.נ., החברה הישראלית, מאגנס, ירושלים תשנ"ז.

14. ש.נ. איזנשטנט, שינוי והמשכיות בחברה הישראלית, פרסומי הרצאות  

      מוסד ואליר, ירושלים (8) 1974.

15. הורביץ, דן וליסק ומשה, מישוב למדינה, עם עובד, ת"א 1977.

שפירא, יונתן, הדמוקרטיה בישראל, מסדה, רמת גן 1977.

•16. אריאן אשר, פוליטיקה ומשטר בישראל, הוצאת זמורה-ביתן, תל אביב, 1990, עמ' 162-123, 41-13.

•17. אסיה אילן, תסמונת דיין, ארבע מלחמות ושלום אחד - הרובד הנסתר, הוצאת ידיעות אחרונות תל-אביב 1995, עמ' 113-7.

•18. נאור מרדכי, שנה ראשונה לעצמאות, 1949-1948, עידן, יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ח.

 1. גרינברג יצחק, "ההסתדרות: בין שיקולים כלכלים לשיקולים לאומים-חברתיים", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 3 (יח' 6), תל-אביב 2002.
 2. צמרת צבי, "התפתחות מערכת החינוך", ישראל בעשור הראשון, האוניברסיטה הפתוחה כרך 4 (יח' 7), תל-אביב 2003.

•21. אינבל תלם;שמואל צבאג; בנימין נויברגר (עורכים): מדיניות החוץ של ישראל- קובץ מסמכים, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 2004.

 

 

 

 

•22. Susser Bernard , Asher Cohen, Israel and the Politics of Jewish Identity: The Secular-Religious Impasse, Johns Hopkins University Press, 2000.

 

•23. Hazan R.Y. and Mair M (eds.), "Parties, Elections and Cleavages": Israel a Comparative and Theoretical Perspective, London, Frank Cass, 2000.

•24. S. Deshen, "Conflict and Social Change, The Case of an Israeli Village," Sociologia Ruralis, Vol 6/1966.