לו"ז תשע"ה - עמנואל ג'

שנה: 
      
חמישישישי
30.10.1414:00-16:00אנגלית31.10.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
6.11.1414:00-16:00אנגלית7.11.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
13.11.1414:00-16:00אנגלית14.11.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
20.11.1414:00-16:00אנגלית21.11.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
27.11.1414:00-16:00אנגלית28.11.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00טעמי המצוות
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
4.12.1414:00-16:00אנגלית5.12.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
11.12.1414:00-16:00אנגלית12.12.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
18.12.1414:00-16:00חנוכה19.12.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00   
25.12.1414:00-16:00אנגלית26.12.148:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
1.1.1514:00-16:00צום י' בטבת2.1.158:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00 10:00-12:00טעמי המצוות
 18:00-20:00 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00   
8.1.1514:00-16:00אנגלית9.1.158:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
15.1.1514:00-16:00אנגלית16.1.158:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
22.1.1514:00-16:00אנגלית23.1.158:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
29.1.1514:00-16:00אנגלית30.1.158:00-10:00סוגיות באסלאם המודרני- סיום
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00טעמי המצוות- סיום
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
5.2.1514:00-16:00 6.2.158:00-10:00 
 16:00-18:00  10:00-12:00 
 18:00-20:00  12:00-14:00 
 20:00-22:00    
12.2.1514:00-16:00 13.2.158:00-10:00 
 16:00-18:00  10:00-12:00 
 18:00-20:00  12:00-14:00 
 20:00-22:00    
19.2.1514:00-16:00 20.2.158:00-10:00 
 16:00-18:00  10:00-12:00 
 18:00-20:00  12:00-14:00 
 20:00-22:00    
26.2.1514:00-16:00 27.2.158:00-10:00 
 16:00-18:00  10:00-12:00 
 18:00-20:00  12:00-14:00 
 20:00-22:00    
5.3.1514:00-16:00 6.3.158:00-10:00 
 16:00-18:00  10:00-12:00 
 18:00-20:00  12:00-14:00 
 20:00-22:00    
12.3.1514:00-16:00אנגלית13.3.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
19.3.1514:00-16:00אנגלית20.3.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
26.3.1514:00-16:00אנגלית27.3.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
2.4.1514:00-16:00פסח3.4.158:00-10:00פסח
 16:00-18:00 10:00-12:00
 18:00-20:00 12:00-14:00
 20:00-22:00  
9.4.1514:00-16:00פסח10.4.158:00-10:00פסח
 16:00-18:00 10:00-12:00
 18:00-20:00 12:00-14:00
 20:00-22:00  
16.4.1514:00-16:00אנגלית17.4.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
23.4.1514:00-16:00יום העצמאות24.4.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00   
30.4.1514:00-16:00אנגלית1.5.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
7.5.1514:00-16:00אנגלית8.5.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- האסלאם באירופה
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
14.5.1514:00-16:00אנגלית15.5.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
21.5.1514:00-16:00אנגלית22.5.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
28.5.1514:00-16:00אנגלית29.5.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
4.6.1514:00-16:00אנגלית5.6.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
11.6.1514:00-16:00אנגלית12.6.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
18.6.1514:00-16:00אנגלית19.6.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"
 18:00-20:00פרסית 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית
 20:00-22:00מבוא למזרחנות   
25.6.1514:00-16:00אנגלית- סיום26.6.158:00-10:00האסלאם באמריקה הלטינית- סיום
 16:00-18:00פרסית 10:00-12:00סמינריון- סוריה: "מכאן ולשאם"- סיום
 18:00-20:00פרסית- סיום 12:00-14:00היבטים חברתיים ופוליטיים בחברה הפלסטינית- סיום
 20:00-22:00מבוא למזרחנות- סיום