בחינות - תשע"ה

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

רמת מתקדמים 2 (סמס א') -       מועד א' –  1.2.15 בשעה 12:00

            מועד ב' –  12.2.15 בשעה 12:00

רמת מתקדמים1 (שנתי) -           מועד א' –  28.6.15 בשעה 08:30

מועד ב' –  9.7.15 בשעה 12:00

רמת מתקדמים 2  (שנתי) -         מועד א' –  28.6.15 בעשה 12:00

            מועד ב' –  9.7.15 בשעה 12:00

רמת טרום מתקדמים 1 +טרום מתקדמים 2 -  28.6.15 בשעה 12:00

להלן מועדי בחינה בקורס הבעה, 06-010-85, סמס' א' -

מועד א' - 19/2/15 בשעה 08:30

מועד ב' - 19/3/15 בשעה 8:30

מועדי בחינה בקורס הבעה, 06-010-86, סמס' ב' -

מועד א' - 16/7/15 בשעה 08:30

מועד ב' - 27/8/15 בשעה 08:30

 

 

לוח בחינות תשע"ה ע"פ תוכניות

תוכנית ניצבים י"ב

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פיינשטיין

11.1.15

18:00

15.2.15

18:00

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

8.2.15

18:00

8.3.15

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק א'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

22.2.15

18:00

22.3.15

18:00

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פיינשטיין

29.3.15

18:00

26.4.15

18:00

נשים במקרא

01-094-59

ד"ר איילת סיידלר

10.5.15

18:00

21.6.15

18:00

הפרעות אכילה

93-323-30

ד"ר רויטל נאור

31.5.15

18:00

2.8.15

18:00

מאפיינים התנהגותיים

93-330-30

ד"ר זהבית קינברג

7.6.15

18:00

30.8.15

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק ב'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

14.6.15

18:00

9.8.15

8:30

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

29.6.15

15:30

23.8.15

18:00

מחשבה מדינית

93-053-30

ד"ר דקלה שר

12.7.15

18:00

10.9.15

15:30

עבריינות נוער

93-329-30

גב' תהל אוזן

19.7.15

18:00

6.9.15

18:00

 

תוכנית מורשה י"ט

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

פסיכופתולוגיה-חלק א'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

8.2.15

18:00

15.3.15

18:00

אישות

02-017-58

ד"ר דב הרמן

29.3.15

18:00

26.4.15

18:00

פסיכופתולוגיה-חלק ב'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

31.5.15

18:00

29.6.15

15:30

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר שמואל צבאג

7.6.15

18:00

30.8.15

18:00

קביעת מדיניות

93-063-20

ד"ר דניאלה שנר-שרק

14.6.15

18:00

23.8.15

18:00

סדנת ירושלים 93-423-20 פרופ' יוסי כץ 21.6.15 18:00 29.7.15 15:30

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

12.7.15

18:00

6.9.15

18:00

חברה,תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

19.7.15

18:00

8.10.15

15:30

מבוא לערכת מסוכנות

93-325-20

ד"ר טל כרמי

2.8.15

18:00

11.10.15

18:00

רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

9.8.15

08:30

18.10.15

18:00

 

תוכנית מורשה כ'

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

25.1.15

18:00

1.3.15

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש עירון

8.2.15

18:00

8.3.15

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

22.2.15

18:00

22.3.15

18:00

יסודות המשטר א'

93-054-20

ד"ר אבי בר

26.4.15

18:00

21.5.15

12:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

31.5.15

18:00

9.8.15

08:30

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

7.6.15

18:00

2.8.15

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

14.6.15

18:00

30.8.15

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

21.6.15

18:00

6.9.15

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש עירון

29.6.15

15:30

10.9.15

15:30

סוגיות בלבנון

 

 

93-416-20

ד"ר דן נאור

7.7.15

15:30

23.8.15

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-21

ד"ר איתמר ריקובר

19.7.15

18:00

11.10.15

18:00

יסודות המשטר

93-054-20

ד"ר אבי בר

12.7.15

18:00

18.10.15

18:00

 

תוכנית ניצבים י"ג

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

יסודות המשטר מבחן מושגים

93-054-30

ד"ר רוני קמפינסקי

11.1.15

18:00

15.2.15

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-30

ד"ר יעל סקה

25.1.15

18:00

1.3.15

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-30

ד"ר זהבית כהן-כ"ץ

8.2.15

18:00

8.3.15

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

22.2.15

18:00

22.3.15

18:00

הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

29.3.15

18:00

3.5.15

18:00

כתיבה מדעית

93-008-30

93-008-31

ד"ר יעל סקה

ד"ר רויטל נאור

10.5.15

18:00

24.6.15

16:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-30

ד"ר עדי בינס

31.5.15

18:00

9.8.15

08:30

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-30

ד"ר יעל סקה

7.6.15

18:00

30.8.15

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

14.6.15

18:00

23.8.15

18:00

חולי, סטיה ועבריינות

93-313-30

ד"ר טל כרמי

21.6.15

18:00

28.7.15

15:30

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר זהבית כהן-כ"ץ

29.6.15

15:30

10.9.15

15:30

יסודות המשטר

93-054-30

ד"ר רוני קמפינסקי

12.7.15

18:00

6.9.15

18:00

משנת הרמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

19.7.15

18:00

11.10.15

18:00

אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

2.8.15

18:00

18.10.15

18:00

 

תוכנית משא"ן ז'

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

יסודות המשטר מבחן מושגים

93-054-40

ד"ר אבי בר

25.1.15

18:00

1.3.15

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-40

גב' זהורית דדון-גולן

8.2.15

18:00

8.3.15

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-41

ד"ר מאיה יוהן-ברק

8.2.15

18:00

8.3.15

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

22.2.15

18:00

22.3.15

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

12.4.15

18:00

10.5.15

18:00

יסודות המשטר

93-054-40

ד"ר אבי בר

12.7.15

18:00

6.9.15

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

31.5.15

18:00

8.7.15

08:30

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

7.6.15

18:00

30.8.15

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

14.6.15

18:00

23.8.15

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

גב' זהורית דדון-גולן

29.6.15

15:30

10.9.15

15:30

סטטיסטיקה ב'

93-012-41

ד"ר מאיה יוהן ברק

29.6.15

15:30

10.9.15

15:30

פרקים נבחרים

93-066-40

ד"ר דב לויטן

21.6.15

18:00

9.8.15

08:30

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

19.7.15

18:00

11.10.15

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

2.8.15

18:00

8.10.15

15:30

 

תוכנית משא"ן ו'

שם הקורס

מס' קורס

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מחשבה מדינית

93-053-40

ניב גולדשטין

22.3.15

18:00

26.4.15

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

12.4.15

18:00

10.5.15

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

31.5.15

18:00

1.7.15

15:30

פסיכולוגיה קוגניטיבית

93-251-40

ד"ר דן רמון

7.6.15

18:00

9.8.15

08:30

רטוריקה

93-059-40

ד"ר צוריאל ראשי

21.6.15

18:00

30.8.15

18:00

ספרי תורה

01-002-57

ד"ר איתן פינקלשטיין

19.7.15

18:00

23.8.15

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

12.7.15

18:00

6.9.15

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן-ניסן

2.8.15

18:00

10.9.15

15:30

 

 

 

 

בהצלחה!!!!