לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו - מורשה כא' - שנה א'

שנה: 

 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו מורשה כא'

 

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

20.10.15

16:00-18:00

סטטסיטיקה א'- 1

23.10.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

27.10.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

30.10.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאורות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

3.11.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

6.11.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

10.11.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

13.11.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאורות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

17.11.15

16:00-18:00

סטטסיטיקה א'-2

20.11.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

24.11.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

27.11.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאורות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

1.12.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

4.12.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

8.12.15

חנוכה

 

11.12.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

 

 

 

9:50-11:20

תיאורות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

 

 

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

15.12.15

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - 3

18.12.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון -

לא יתקיים

22.12.15

 

אין לימודים

25.12.15

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

עשרה בטבת

 

 

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

 

 

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

29.12.15

16:00-18:00

מחשבה מדינית

1.1.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

יסודות המשטר - חריג

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

5.1.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

8.1.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה-מתבטל

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

12.1.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

15.1.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

יסודות המשטר - חריג

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

19.1.16

16:00-18:00

סטטסיטיקה א'- 4- סיום

22.1.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

יום אחרון לסמסטר א'

9:50-11:20

תיאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

26.1.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

29.1.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

ח. סמסטר

18:10-19:40

יסודות המשטר - חריג

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

סוגיות בלבנון

2.2.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

5.2.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

אין שיעור

9.2.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

12.2.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה -תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית

16.2.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

19.2.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר-חריג

23.2.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

26.2.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה -תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר - חריג

1.3.16

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב'-1

4.3.16

7:30-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה- סיום

סמס' ב

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

תיאורות בקרימינולוגיה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

הדרכה ביבליוגרפית- סיום

8.3.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

11.3.16

8:00-9:30

תיאוריות בקרימינולוגיה תרגיל-סיכום

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

הצגה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

15.3.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

18.3.16

7:30-9:30

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה- תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

22.3.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

25.3.16

 

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

פורים

 

 

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

29.3.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

1.4.16

7:30-9:30

 

 

18:10-19:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל סיום

 

19:50-21:20

 

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

5.4.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

8.4.16

7:30-9:30

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:50-11:20

 

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה - בוטל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

12.4.16

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - 2

15.4.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

19.4.16

 

 

22.4.16

 

 

פסח

 

 

פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.4.16

 

 

29.4.16

 

 

פסח

 

 

פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית

6.5.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

10.5.16

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב'-3

13.5.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה- סיום

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

17.5.16

16:00-18:00

מחשבה מדינית- סיום

20.5.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

24.5.16

16:00-18:00

 

27.5.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה - סיום

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

31.5.16

16:00-18:00

 

3.6.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

עבריינות נוער

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

7.6.16

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב'-4- סיום

10.6.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

עבריינות נוער

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר - סיום

14.6.16

16:00-18:00

 

17.6.16

7:30-9:00

עבריינות נוער

 

18:10-19:40

עבריינות נוער

 

9:20-10:50

עבריינות נוער - סיום

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

21.6.16

16:00-18:00

 

24.6.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

עבריינות נוער

סוף סמסטר ב'

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 
סוג הקורס קורס מרצה מס ניקוד
חובה סטטיסטיקה א' גב' מורן שמש- עירון 93-011-20 0-4
סטטיסטיקה ב' גב' מורן שמש- עירון 93-012-20 4-0
מחשבה מדינית ד"ר דקלה שר 93-053-20 2-2
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר ענת אשד 93-250-20 2-2
ממשל ופוליטיקה ד"ר אייל ברנדייס 93-051-20 2-2
ממשל ופוליטיקה- קבוצה 1 תרגיל אביחי ארביטמן 93-051-21 1-1
ממשל ופוליטיקה- קבוצה 2 תרגיל גב' לורן דגן 93-051-22 1-1
תיאוריות בקרימינולוגיה ד"ר יעל אביעד 93-300-20 2-2
תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 1 תרגיל    גב' תהל אוזן 93-300-21 1-1
תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 2 תרגיל ד"ר זהבית קינברג 93-300-22 1-1
הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 1 גב' לורן דגן 93-004-20 1-1
הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 2 ד"ר ניב גולדשטיין 93-004-21 1-1
יסודות המשטר ד"ר אבי בר 93-054-20 2-2
בחירה עבריינות נוער (בחירה בח.קרמינולוגיה) גב' תהל אוזן 93-329-20 2-0
סוגיות בלבנון (בחירה בביטחון) ד"ר דני נאור 93-416-20 0-2