לוח בחינות תשע"ו

לוח בחינות – תשע"ו, סמס' א' +סמס' ב'

זרועות הביטחון

 

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

מרצה

סמס' / שנתי

תאריך בחינה

בסיסי

41-904-01

ד"ר אסנת חן

שנתי

מועד א'

מועד ב'

בסיסי

41-904-02

ד"ר ז'אנה בורשטיין

שנתי

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

בסיסי ב'

41-905-70

ד"ר טלילה כהן

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-01

+

41-922-71

ד"ר אנה ליובמן

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-02

+

41-922-72

גב' מ.ארט גולד

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-03

+

41-922-73

גב' ש.רון

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-04

+

41-922-74

גב' יעל אדלר

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-01

גב' נירה הראטי

סמסטר א'

24.1.16

12:00

4.2.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-75

ד"ר רויטל נגר

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

 

 תאריכי בחינה בקורס הבעה (מתוקשב), 06-010-85:

מועד א' - 26/1/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 23/2/16 בשעה 12:00

 

 ניצבים יג'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פיינשטיין

10.1.16

18:00

7.2.16

18:00

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק א'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

14.2.16

18:00

20.3.16

18:00

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פיינשטיין

13.3.16

18:00

17.4.16

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק ב'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

15.5.16

18:00

14.6.16

08:30

מאפיינים התנהגותיים

93-330-30

ד"ר זהבית קינברג

22.5.16

18:00

10.7.16

18:00

אישות

02-017-57

ד"ר דב הרמן

19.6.16

18:00

7.8.16

08:30

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

3.7.16

18:00

28.8.16

18:00

מחשבה מדינית

93-053-30

ד"ר דקלה שר

17.7.16

18:00

4.9.16

18:00

טרור וגרילה

93-125-30

ד"ר איתמר ריקובר

31.7.16

18:00

11.9.16

18:00

 

 

מורשה כ'

 

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דמויות במקרא

01-094-58

ד"ר איילת סיידלר

10.1.16

18:00

14.2.16

18:00

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

פסיכופתולוגיה-חלק א'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

7.2.16

18:00

20.3.16

18:00

קביעת מדיניות

93-063-20

ד"ר דניאלה שנקר

17.4.16

18:00

6.6.16

16:00

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

15.5.16

18:00

19.6.16

18:00

חברה,תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

22.5.16

18:00

7.8.16

08:30

פסיכופתולוגיה-חלק ב'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

29.5.16

18:00

28.8.16

18:00

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

קרקע,התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

17.7.16

18:00

25.9.16

18:00

מבוא להערכת מסוכנות

93-325-20

ד"ר טל כרמי

31.7.16

18:00

4.9.16

18:00

הג'האד העולמי

93-128-20

ד"ר דוד קורן

10.7.16

18:00

18.9.16

18:00

 

 

 

 

 

מורשה כ"א

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

17.1.16

18:00

21.2.16

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש עירון

7.2.16

18:00

13.3.16

18:00

יסודות המשטר א'

93-054-20

ד"ר אבי בר

14.2.16

18:00

27.3.16

18:00

סוגיות בלבנון

93-416-20

ד"ר דן נאור

28.2.16

18:00

3.4.16

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

20.3.16

18:00

1.5.16

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

22.5.16

18:00

10.7.16

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

29.5.16

18:00

7.8.16

08:30

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

19.6.16

18:00

11.9.16

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש עירון

3.7.16

18:00

4.9.16

18:00

יסודות המשטר ב'

93-054-20

ד"ר אבי בר

17.7.16

18:00

28.8.16

18:00

עבריינות נוער

93-329-20

גב' תהל אוזן

31.7.16

18:00

18.9.16

18:00

 

ניצבים י"ד

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-30

ד"ר יעל סקה

10.1.16

18:00

14.2.16

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

17.1.16

18:00

21.2.16

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-30

גב' מורן שמש עירון

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

יסודות המשטר – מבחן מושגים

93-054-30

ד"ר רוני קמפינסקי

7.2.16

18:00

13.3.16

18:00

הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

20.3.16

18:00

8.5.16

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-30

ד"ר עדי בינס

17.4.16

18:00

29.5.16

18:00

כתיבה מדעית

93-008-30

93-008-31

ד"ר יעל סקה

ד"ר רויטל נאור

1.5.16

18:00

27.6.16

08:30

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

15.5.16

18:00

7.8.16

08:30

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-30

ד"ר יעל סקה

22.5.16

18:00

28.8.16

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר זהבית כהן כץ

19.6.16

18:00

4.9.16

18:00

חולי,סטיה ועבריינות

93-313-30

ד"ר טל כרמי

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

משנת הרמב"ם

03-099-57

ד"ר מאיר סיידלר

10.7.16

18:00

25.9.16

18:00

יסודות המשטר

93-054-30

ד"ר רוני קמפינסקי

17.7.16

18:00

18.9.16

18:00

אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

31.7.16

18:00

9.10.16

18:00

 

משא"ן ח'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

31.1.16

18:00

20.3.16

18:00

יסודות המשטר - מושגים

93-054-40

ד"ר אבי בר

14.2.16

18:00

27.3.16

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

6.3.16

18:00

17.4.16

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

13.3.16

18:00

10.4.16

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

3.4.16

18:00

8.5.16

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

1.5.16

18:00

29.5.16

18:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

22.5.16

18:00

7.8.16

08:30

פרקים נבחרים

93-066-40

ד"ר דב לויטן

19.6.16

18:00

11.9.16

18:00

יסודות המשטר

93-054-40

ד"ר אבי בר

27.6.16

16:00

28.8.16

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

גב' זהורית דדון גולן

3.7.16

18:00

4.9.16

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

10.7.16

18:00

25.9.16

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

17.7.16

18:00

18.9.16

18:00

מיומנויות הניהול

93-220-40

ד"ר גדי רביד

31.7.16

18:00

9.10.16

18:00

 

 

 

משא"ן ז'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מחשבה מדינית

93-053-30

ניב גולדשטין

13.3.16

18:00

17.4.16

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

20.3.16

18:00

1.5.16

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

15.5.16

18:00

19.6.16

18:00

רטוריקה

93-059-40

ד"ר צוריאל ראשי

27.6.16

16:00

7.8.16

08:30

תפיסת היחיד בהגות בעת החדשה

93-427-40

ד"ר ניב גולדשטיין

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

ספרי תורה

01-002-56

ד"ר איתן פינקלשטיין

10.7.16

18:00

4.9.16

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

17.7.16

18:00

28.8.16

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן-ניסן

31.7.16

18:00

18.9.16

18:00