לוח זמנים לקיץ תשע"ו - ניצבים יד'

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ו ניצבים י"ד

 

 

יום רביעי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

29.6.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

1.7.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 
 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:00-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

6.7.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

8.7.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

13.7.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

15.7.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

20.7.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

22.7.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

27.7.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

29.7.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

3.8.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

5.8.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

10.8.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

12.8.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

נושאים במקרא 1

 

17.8.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

19.8.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

24.8.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

26.8.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

31.8.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

2.9.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

נושאים במקרא 2

 

7.9.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

9.9.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

14.9.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

16.9.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

18:10-19:40

תורת הענישה

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

21.9.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

23.9.16

7:30-9:00

אתיקה ואכיפת החוק

 

18:10-19:40

סטייה חברתית

 

9:20-10:50

אתיקה ואכיפת החוק - סיום

 

19:50-21:20

תורת הענישה

 

10:55-12:25

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

28.9.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

30.9.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

סטייה חברתית

9:20-10:50

שיטות מחקר

 

19:50-21:20

תורת הענישה - סיום

10:55-12:25

שיטות מחקר -סיום

 

 

 

12:30-14:00

נושאים במקרא 3

 

5.10.16

צום - אין לימודים

7.10.16

7:30-9:00

 

 

 

9:20-10:50

 

 

 

10:55-12:25

 

 

 

12:30-14:00

 

 

12.10.16

יום הכיפורים

14.10.16

7:30-9:00

 

 

 

9:20-10:50

 

 

 

10:55-12:25

 

 

 

12:30-14:00

 

 

19.10.16

סוכות

21.10.16

סוכות

 
 
 
 

26.10.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

28.10.16

 

 

 

18:10-19:40

סטייה חברתית

 

 

 

 

19:50-21:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.16

16:00-18:00

סטייה חברתית

4.11.16

 

 

 

 

18:10-19:40

סטייה חברתית - סיום

 

 

 

 

 

19:50-21:20