לוח זמנים לקיץ תשע"ו - ניצבים יג'

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ו ניצבים י"ג

 

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

29.6.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

1.7.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:00-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

6.7.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

8.7.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

ספרי התורה

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

13.7.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

15.7.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

20.7.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

22.7.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

ספרי התורה

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

27.7.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

29.7.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

3.8.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

5.8.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

ספרי התורה

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

10.8.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

12.8.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

17.8.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

19.8.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

ספרי התורה

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

24.8.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

26.8.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

31.8.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

2.9.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

ספרי התורה

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

7.9.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

9.9.16

7:30-9:00

ספרי התורה

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

14.9.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

16.9.16

7:30-9:00

ספרי התורה

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

21.9.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

23.9.16

7:30-9:00

ספרי התורה

18:10-19:40

הפרעות אכילה

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

19:50-21:20

עבריינות נוער

 

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל - סיום

28.9.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

30.9.16

7:30-9:00

 

18:10-19:40

הפרעות אכילה - סיום

9:20-10:50

קביעת מדיניות

19:50-21:20

עבריינות נוער -סיום

10:55-12:25

ספרי התורה

 

 

12:30-14:00

ספרי התורה

5.10.16

16:00-18:00

צום - אין לימודים

7.10.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

ספרי התורה

 

 

 

 

12:30-14:00

ספרי התורה

12.10.16

16:00-18:00

יום הכיפורים

14.10.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

קביעת מדיניות - סיום

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

ספרי התורה

 

 

 

 

12:30-14:00

ספרי התורה-סיום

19.10.16

16:00-18:00

סוכות

21.10.16

7:30-9:00

סוכות

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

26.10.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

28.10.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

הגיאהד העולמי

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

2.11.16

16:00-18:00

הגיאהד העולמי

4.11.16

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

הגיאהד העולמי -

סיום

 

9:20-10:50

 

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

 

 

 

 

 

12:30-14:00