כיתות לימוד- מורשה כ'

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ו

סמסטר קיץ

28/6-14/10

 

תוכנית מורשה כ':

 

ימי שלישי – בנין 905 כיתה 62

 

ימי שישי – בנין 504 כיתה 7.