כיתות לימוד- משאבי אנוש ז'

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ו

סמס' קיץ

27/6/16-30/9/16

 

תוכנית משא"ן ז':

 

ימי שני – בנין 905 כיתה 62

ימי שישי – בנין 905 כיתה 62