פירוט תכנית הלימודים- משאבי אנוש ז'

חטיבה ראשונה - מדעי המדינה

מספרי קורס

שם המרצה

15 נ"ז

נלמד ב

מבוא לממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

2

תשע"ה

תרגיל - מבוא לממשל ופוליטיקה

93-051-41/42

אביחי ארביטמן/ 

אבי דדון

1

תשע"ה

מבוא ליחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

2

תשע"ו

תרגיל - מבוא ליחב"ל

93-052-41/42

אביחי ארביטמן/

ניב גולדשטיין

1

תשע"ו

יסודות המשטר בישראל

93-054-40

ד"ר אבי בר

2

תשע"ה

תולדות המחשבה המדינית

93-053-40

ד"ר ניב גולדשטיין

2

תשע"ו

פוליטיקה ישראלית

93-055-40

ד"ר שמואל צבאג

2

קיץ תשע"ה

סמינריון מתחום מדעי המדינה

פירוט בעמוד הבא

 

2

 

קורס בחירה 1 – רטוריקה

93-059-40

ד"ר צוריאל ראשי

1

תשע"ו

חטיבה שניה - משאבי אנוש

 

 

15 נ"ז

נלמד ב

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קוה

1

תשע"ה

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קוה

1

קיץ תשע"ה

מבוא לניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

2

תשע"ה

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

2

קיץ תשע"ו

מבוא למינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

2

תשע"ה

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

2

תשע"ו

קורס בחירה 1- סמינר משאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

2

תשע"ו

קורס בחירה 2- מגדר ארגונים ומשפחה

93-207-40

ד"ר רינה שחר

2

קיץ תשע"ה

קורס בחירה 3 – אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

1

תשע"ה

חטיבה מתודולוגית

 

 

9 נ"ז

נלמד ב

הדרכה ביבליוגרפית

93-004-40/93-004-41

אבי דדון/חן פיקהולץ

1

תשע"ה

סטטיסטיקה א'

93-011-40/93-011-41

זהורית דדון/ד"ר מאיה יוהן

2

תשע"ה

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

ד"ר מאיה יוהן

2

תשע"ה

שיטות מחקר

93-003-42

ד"ר אפרים גרוסמן

2

קיץ תשע"ה

קורס בחירה 1 – סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-40

גב' תהל אוזן

2

קיץ תשע"ו

חטיבה משלימה-קורסי בחירה

 

 

9 נ"ז

נלמד ב

סמינריון מתחום משאבי אנוש

פירוט בעמוד הבא

 

2

 

קורס בחירה 1 – פרקים נבחרים

93-066-40

ד"ר דב לויטן

2

תשע"ה

קורס בחירה 2 - מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

2

תשע"ה

קורס בחירה 3 - מיומנויות ניהול

93-220-40

ד"ר גדי רביד

1

קיץ תשע"ה

קורס בחירה 4 - ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן-ניסן

1

תשע"ו

קורס בחירה 5 – תפיסת היחיד בעת החדשה

93-427-40

ד"ר ניב גולדשטיין

1

תשע"ו

חטיבת לימודי יהדות

 

 

10 נ"ז

נלמד ב

נושאים במקרא

01-094-56

ד"ר איילת סיידלר

2

קיץ תשע"ו

ספרי התורה

01-002-56

ד"ר איתן פינקלשטיין

2

תשע"ו

מועדי ישראל

02-473-58

ד"ר בעז שפיגל

2

קיץ תשע"ו

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

2

תשע"ה

רמב"ם

03-099-57

ד"ר מאיר סיידלר

2

קיץ תשע"ה

חובות נוספות לתואר

 

 

 

 

בחינת מושגי יסוד ביהדות

 

 

 

 

אנגלית

 

 

 

 

הבעה עברית

 

 

 

 
 

 

 

 

58 נ"ז

סמינריונים – אשכול מדעי המדינה

סמינריון – מגדר ועבודה

ד"ר שגית שילה-לוין

93-209-40

2

תשע"ו

סמינריון – סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

2

תשע"ו

סמינריון – דת, חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

2

תשע"ו

סמינריון – חופש ביטוי, אתגרים והתמודדויות

ד"ר צוריאל ראשי

93-069-40

2

תשע"ו

סמינריון – כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

2

תשע"ו

סמינריונים – אשכול משאבי אנוש

סמינריון – פסיכולוגיה חיובית בארגונים

ד"ר דביר קוה

93-223-40

2

תשע"ו

סמינריון – הגורם האנושי בארגון

פרופ' ליאת קוליק

93-213-40

2

תשע"ו

סמינריון – קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

2

תשע"ו

סמינריון – משפחה וקריירות

ד"ר רינה שחר

93-211-40

2

תשע"ו

סמינריון – פסיכוחברה ונכות

ד"ר אלה קורן

93-212-40

2

תשע"ו