עמנואל מחזור ד' (תשע"ו)

לו"ז תכנית עמנואל ד' שנה"ל תשע"ו

 

חמישי

שישי

 

סמסטר א'

 

 

 

 

22.10.15

16:00-18:00

פרסית

23.10.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

29.10.15

16:00-18:00

פרסית

30.10.15

8:00-9:30

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

9:45-11:15

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

 

11:30-13:00

 

5.11.15

16:00-18:00

פרסית

6.11.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

12.11.15

16:00-18:00

פרסית

13.11.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

האסלאם באמריקה הלטינית

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

 סמינריון- סוגיות בלבנון

 

19.11.15

16:00-18:00

פרסית

20.11.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 1

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

26.11.15

16:00-18:00

פרסית

27.11.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

3.12.15

16:00-18:00

פרסית

4.12.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

18:00-20:00

פרסית

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 2

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

10.12.15

חנוכה

11.12.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

17.12.15

14:00-16:00

אנגלית

18.12.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

24.12.15

14:00-16:00

אנגלית

25.12.15

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

31.12.15

14:00-16:00

אנגלית

1.1.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

7.1.16

14:00-16:00

אנגלית

8.1.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

14.1.16

14:00-16:00

אנגלית

15.1.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

21.1.16

14:00-16:00

אנגלית

22.1.16

8:00-10:00

טעמי המצוות- מפגש 3- סיום

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

חופשת סמסטר

 

28.1.16

14:00-16:00

אנגלית

29.1.16

 

 

16:00-18:00

אנגלית

 

4.2.16

14:00-16:00

אנגלית

5.2.16

 

 

16:00-18:00

אנגלית

 

11.2.16

14:00-16:00

אנגלית

12.2.16

 

 

16:00-18:00

אנגלית

 

18.2.16

 

19.2.16

 

 
 

25.2.16

 

26.2.16

 

 
 

סמסטר ב'

 

 

 

 

3.3.16

14:00-16:00

אנגלית

4.3.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

10.3.16

14:00-16:00

אנגלית

11.3.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

17.3.16

14:00-16:00

אנגלית

18.3.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

24.3.16

פורים

25.3.16

שושן פורים

 
 

31.3.16

14:00-16:00

אנגלית

1.4.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

7.4.16

14:00-16:00

אנגלית

8.4.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

14.4.16

14:00-16:00

אנגלית

15.4.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

21.4.16

14:00-16:00

אנגלית

22.4.16

פסח

 

16:00-18:00

פרסית

 

18:00-20:00

פרסית

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

28.4.16

פסח

29.4.16

פסח

 
 
 
 

5.5.16

14:00-16:00

אנגלית

6.5.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

12.5.16

יום העצמאות

13.5.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

 

 

 

19.5.16

14:00-16:00

אנגלית

20.5.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

26.5.16

14:00-16:00

אנגלית

27.5.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

2.6.16

14:00-16:00

אנגלית

3.6.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

9.6.16

14:00-16:00

אנגלית

10.6.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

16.6.16

14:00-16:00

אנגלית

17.6.16

8:00-10:00

האסלאם באמריקה הלטינית

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

23.6.16

14:00-16:00

אנגלית- סיום

24.6.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני- סיום

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון- סיום

 

18:00-20:00

פרסית- סיום

12:00-14:00

חברות איסלאמיות בין עריצות לממשל עצמי- סיום

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם- סיום

 

 

 

חופשת סמסטר

 

30.6.16

 

1.7.16

 

 
 

7.7.16

 

8.7.16

 

 
 

14.7.16

 

15.7.16

 

 
 

21.7.16

 

22.7.16

 

 
 

28.7.16

 

29.7.16

 

 
 

סמסטר קיץ

 

 

 

 

4.8.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

5.8.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

11.8.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

12.8.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

18.8.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

19.8.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

"מכאן ולשאם"

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

"מכאן ולשאם"

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

25.8.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

26.8.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

שלום ומלחמה במקרא- מפגש 1

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

1.9.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

2.9.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

8.9.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

9.9.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

המאבק על ההגמוניה

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

15.9.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

16.9.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

שלום ומלחמה במקרא- מפגש 2

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

22.9.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

23.9.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

29.9.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

30.9.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

שלום ומלחמה במקרא- מפגש 3- סיום

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

6.10.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

7.10.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית

 

 

 

13.10.16

14:00-16:00

"מכאן ולשאם"

14.10.16

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת

 

16:00-18:00

"מכאן ולשאם"- סיום

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלה במזה"ת- סיום

 

18:00-20:00

הלאומיות הפלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

הלאומיות הפלסטינית- סיום

 

 

 

20.10.16

תשע"ז

21.10.16

תשע"ז

 
 
 
 
 
 
 

שם קורס

מספר

מרצה

היקף

סמסטר

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

4 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- סוגיות בלבנון המודרנית

19-890-56

ד"ר דן נאור

2 ש"ש

א'+ב'

האסלאם באמריקה הלטינית

19-880-56

ד"ר מיכאל ארליך

1 ש"ש

א'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

הלאומיות הפלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן

2 ש"ש

קיץ

"מכאן ולשאם": סוריה- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

 

 

 

 

 

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ