לוח בחינות תשע"ו

לוח בחינות - עמנואל ד', תשע"ו

סמסטר א'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

24.1.16

08:30

21.2.16

08:30

האסלאם באמריקה הלטינית

19-880-56

ד"ר מיכאל ארליך

31.1.16

08:30

28.2.16

08:30

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

26.6.16

08:30

25.7.16

08:30

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה בקשי

30.6.16

08:30

28.7.16

08:30

חברות אסלאמיות- בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

3.7.16

08:30

31.7.16

08:30

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן

10.7.16

08:30

4.8.16

12:00

 

לוח בחינות - עמנואל ד', תשע"ו

סמסטר קיץ

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

שלום ומחלמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

25.9.16

08:30

30.10.16

08:30

.."מכאן ולשאם"

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

27.10.16

08:30

27.11.16

08:30

הלאומיות הפלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן

6.11.16

08:30

4.12.16

08:30