כיתות לימוד- עמנואל ד'

מיקומי הרצאות לקיץ תשע"ו- עמנואל ד':

ימי חמישי- בניין 507 כיתה 202

ימי שישי- בניין 507 כיתה 3