לוח בחינות- מורשה כ"א

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

מרצה

סמס' / שנתי

תאריך בחינה

בסיסי

41-904-01

ד"ר אסנת חן

שנתי

מועד א'

מועד ב'

בסיסי

41-904-02

ד"ר ז'אנה בורשטיין

שנתי

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

בסיסי ב'

41-905-70

ד"ר טלילה כהן

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-01

+

41-922-71

ד"ר אנה ליובמן

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-02

+

41-922-72

גב' מ.ארט גולד

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-03

+

41-922-73

גב' ש.רון

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-04

+

41-922-74

גב' יעל אדלר

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-01

גב' נירה הראטי

סמסטר א'

24.1.16

12:00

4.2.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-75

ד"ר רויטל נגר

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

 

 תאריכי בחינה בקורס הבעה (מתוקשב), 06-010-85:

מועד א' - 26/1/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 23/2/16 בשעה 12:00

 

קורס הבעה מתוקשב, סמס' ב' , מס' קורס: 06-010-86:

מועד א' - 5/7/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 8/8/16 בשעה 12:00

 

 

 

מורשה כ"א

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

17.1.16

18:00

21.2.16

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש עירון

7.2.16

18:00

13.3.16

18:00

יסודות המשטר א'

93-054-20

ד"ר אבי בר

14.2.16

18:00

27.3.16

18:00

סוגיות בלבנון

93-416-20

ד"ר דן נאור

28.2.16

18:00

3.4.16

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

20.3.16

18:00

1.5.16

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

22.5.16

18:00

10.7.16

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

29.5.16

18:00

7.8.16

08:30

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

19.6.16

18:00

11.9.16

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש עירון

3.7.16

18:00

4.9.16

18:00

יסודות המשטר ב'

93-054-20

ד"ר אבי בר

17.7.16

18:00

28.8.16

18:00

עבריינות נוער

93-329-20

גב' תהל אוזן

31.7.16

18:00

18.9.16

18:00