לוח בחינות- מורשה כ'

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

מרצה

סמס' / שנתי

תאריך בחינה

בסיסי

41-904-01

ד"ר אסנת חן

שנתי

מועד א'

מועד ב'

בסיסי

41-904-02

ד"ר ז'אנה בורשטיין

שנתי

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

בסיסי ב'

41-905-70

ד"ר טלילה כהן

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-01

+

41-922-71

ד"ר אנה ליובמן

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-02

+

41-922-72

גב' מ.ארט גולד

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-03

+

41-922-73

גב' ש.רון

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-04

+

41-922-74

גב' יעל אדלר

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-01

גב' נירה הראטי

סמסטר א'

24.1.16

12:00

4.2.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-75

ד"ר רויטל נגר

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

 

 תאריכי בחינה בקורס הבעה (מתוקשב), 06-010-85:

מועד א' - 26/1/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 23/2/16 בשעה 12:00

 

קורס הבעה מתוקשב, סמס' ב' , מס' קורס: 06-010-86:

מועד א' - 5/7/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 8/8/16 בשעה 12:00

 

 

מורשה כ'

 

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דמויות במקרא

01-094-58

ד"ר איילת סיידלר

10.1.16

18:00

14.2.16

18:00

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

31.1.16

18:00

6.3.16

18:00

פסיכופתולוגיה-חלק א'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

7.2.16

18:00

20.3.16

18:00

קביעת מדיניות

93-063-20

ד"ר דניאלה שנקר

17.4.16

18:00

6.6.16

16:00

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

15.5.16

18:00

19.6.16

18:00

חברה,תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

22.5.16

18:00

7.8.16

08:30

פסיכופתולוגיה-חלק ב'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

29.5.16

18:00

28.8.16

18:00

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

קרקע,התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

17.7.16

18:00

25.9.16

18:00

מבוא להערכת מסוכנות

93-325-20

ד"ר טל כרמי

31.7.16

18:00

4.9.16

18:00

הג'האד העולמי

93-128-20

ד"ר דוד קורן

10.7.16

18:00

18.9.16

18:00