לוח בחינות- משאבי אנוש ח'

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

מרצה

סמס' / שנתי

תאריך בחינה

בסיסי

41-904-01

ד"ר אסנת חן

שנתי

מועד א'

מועד ב'

בסיסי

41-904-02

ד"ר ז'אנה בורשטיין

שנתי

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

בסיסי ב'

41-905-70

ד"ר טלילה כהן

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-01

+

41-922-71

ד"ר אנה ליובמן

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-02

+

41-922-72

גב' מ.ארט גולד

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-03

+

41-922-73

גב' ש.רון

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-04

+

41-922-74

גב' יעל אדלר

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-01

גב' נירה הראטי

סמסטר א'

24.1.16

12:00

4.2.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-75

ד"ר רויטל נגר

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

 

 תאריכי בחינה בקורס הבעה (מתוקשב), 06-010-85:

מועד א' - 26/1/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 23/2/16 בשעה 12:00

 

קורס הבעה מתוקשב, סמס' ב' , מס' קורס: 06-010-86:

מועד א' - 5/7/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 8/8/16 בשעה 12:00

 

משא"ן ח'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

31.1.16

18:00

20.3.16

18:00

יסודות המשטר - מושגים

93-054-40

ד"ר אבי בר

14.2.16

18:00

27.3.16

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

6.3.16

18:00

17.4.16

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

13.3.16

18:00

10.4.16

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

3.4.16

18:00

8.5.16

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

1.5.16

18:00

29.5.16

18:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

22.5.16

18:00

7.8.16

08:30

פרקים נבחרים

93-066-40

ד"ר דב לויטן

19.6.16

18:00

11.9.16

18:00

יסודות המשטר

93-054-40

ד"ר אבי בר

27.6.16

15:30

28.8.16

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

גב' זהורית דדון גולן

3.7.16

18:00

4.9.16

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

10.7.16

18:00

25.9.16

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

17.7.16

18:00

18.9.16

18:00

מיומנויות הניהול

93-220-40

ד"ר גדי רביד

31.7.16

18:00

9.10.16

18:00