לוח בחינות- משאבי אנוש ז'

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

מרצה

סמס' / שנתי

תאריך בחינה

בסיסי

41-904-01

ד"ר אסנת חן

שנתי

מועד א'

מועד ב'

בסיסי

41-904-02

ד"ר ז'אנה בורשטיין

שנתי

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

בסיסי ב'

41-905-70

ד"ר טלילה כהן

סמסטר ב'

26.6.16

08:30

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-01

+

41-922-71

ד"ר אנה ליובמן

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-02

+

41-922-72

גב' מ.ארט גולד

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-03

+

41-922-73

גב' ש.רון

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א'

+

מתקדמים ב'

41-914-04

+

41-922-74

גב' יעל אדלר

סמסטר א'

+

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-01

גב' נירה הראטי

סמסטר א'

24.1.16

12:00

4.2.16

08:30

מתקדמים ב'

41-922-75

ד"ר רויטל נגר

סמסטר ב'

26.6.16

12:00

10.7.16

08:30

 

 תאריכי בחינה בקורס הבעה (מתוקשב), 06-010-85:

מועד א' - 26/1/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 23/2/16 בשעה 12:00

 

קורס הבעה מתוקשב, סמס' ב' , מס' קורס: 06-010-86:

מועד א' - 5/7/16 בשעה 12:00

מועד ב' - 8/8/16 בשעה 12:00

 

משא"ן ז'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מחשבה מדינית

93-053-30

ניב גולדשטין

13.3.16

18:00

17.4.16

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

20.3.16

18:00

1.5.16

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

15.5.16

18:00

19.6.16

18:00

רטוריקה

93-059-40

ד"ר צוריאל ראשי

27.6.16

15:30

7.8.16

08:30

תפיסת היחיד בהגות בעת החדשה

93-427-40

ד"ר ניב גולדשטיין

3.7.16

18:00

11.9.16

18:00

ספרי תורה

01-002-56

ד"ר איתן פינקלשטיין

10.7.16

18:00

4.9.16

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

17.7.16

18:00

28.8.16

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן-ניסן

31.7.16

18:00

18.9.16

18:00