מורשה כ'- סטודנטים שנה ב' (סמסטר קיץ תשע"ו)

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ו מורשה כ'
  יום שלישי יום שישי
תאריך  שעות קורס תאריך שעות קורס
28.6.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 1.7.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 מועדי ישראל - ביטול   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20     11:30-13:30 ספרי התורה - חד"פ
       
5.7.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 8.7.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
12.7.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 15.7.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
19.7.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 22.7.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
26.7.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 29.7.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
2.8.16 16:00-18:00  כלכלה פוליטית 5.8.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20     11:30-13:30  
         
9.8.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 12.8.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
16.8.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 19.8.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
23.8.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 26.8.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
30.8.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 2.9.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 כלכלה פוליטית   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
6.9.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 9.9.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 מועדי ישראל   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30  
         
13.9.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 16.9.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 מועדי ישראל   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 כלכלה פוליטית   11:30-13:30 כלכלה פוליטית
     
20.9.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 23.9.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 מועדי ישראל   9:50-11:20 קבלת החלטות
  19:50-21:20 ספרי התורה - חד"פ   11:30-13:30 כלכלה פוליטית
     
27.9.16 16:00-18:00 מועדי ישראל 30.9.16 7:30-9:30 ספרי התורה
  18:10-19:40 מועדי ישראל-סיום 9:50-11:20 קבלת החלטות -סיום
  19:50-21:20 ספרי התורה - חד"פ 11:30-13:30 כלכלה פוליטית
     
4.10.16 ראש השנה 7.10.16 7:30-9:30 מועדי ישראל - השלמה
9:50-11:20 מועדי ישראל - השלמה
11:30-13:30  
11.10.16 ערב יום הכיפורים 14.10.16 7:30-9:30 ספרי התורה - סיום
  9:50-11:20 כלכלה פוליטית - סיום
  11:30-13:30  
     
18.10.16 סוכות 21.10.16 סוכות
25.10.16 16:00-18:00   28.10.16 7:30-9:30  
  18:10-19:40     9:50-11:20  
  19:50-21:20     11:30-13:30  
         
1.11.16 16:00-18:00   4.11.16 7:30-9:30  
  18:10-19:40     9:50-11:20  
  19:50-21:20     11:30-13:30