הודעה לתלמידי מורשה כ' - עדכון נוסף בלו"ז קיץ תשע"ו

שנה: 

שלום רב,

אנא שימו לב ללוח הזמנים המעודכן לקיץ תשע"ו שעלה לאתר.

בברכה,

צוות המדור