לוח בחינות משא"ן ח' - קיץ תשע"ו

לוח בחינות קיץ תשע"ו - משא"ן ח'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פוליטיקה ישראלית

93-055-40

ד"ר שמואל צבאג

6.11.16

18:00

18.12.16

18:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קווה

27.11.16

18:00

15.1.17

18:00

מגדר, ארגונים ומשפחה

93-207-40

ד"ר רינה שחר

20.11.16

18:00

1.1.17

08:30

שיטות מחקר

93-003-42

ד"ר אפרים גרוסמן

30.10.16

18:00

4.12.16

18:00

רמב"ם

03-099-56

ד"ר מאיר סיידלר

13.11.16

18:00

11.12.16

18:00