לוח זמנים משאבי אנוש ח'

שנה: 
לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ו משא"ן ח'
  יום שני יום שישי
תאריך  שעות קורס תאריך שעות קורס
27.6.16 16:00-18:00 בחינה 1.7.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40     9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
4.7.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 8.7.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
11.7.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 15.7.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 רמב"ם 1
18.7.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 22.7.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
25.7.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 29.7.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
1.8.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 5.8.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
8.8.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 12.8.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
15.8.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 19.8.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
22.8.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 26.8.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 רמב"ם 2
29.8.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 2.9.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
5.9.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 9.9.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
  18:10-19:40 שיטות מחקר   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
12.9.16 16:00-18:00 שיטות מחקר 16.9.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית
18:10-19:40 שיטות מחקר - סיום   9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית
19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
      12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה
19.9.16 16:00-18:00   23.9.16 7:30-9:00 פוליטיקה ישראלית 
  18:10-19:40     9:20-10:50 פוליטיקה ישראלית - סיום
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 רמב"ם 3
26.9.16 16:00-18:00 התנהגות ארגונית ב' 30.9.16 7:30-9:00  
  18:10-19:40 התנהגות ארגונית ב'   9:20-10:50  
  19:50-21:20     10:55-12:25 מגדר ארגונים ומשפחה
        12:30-14:00 מגדר ארגונים ומשפחה - סיום
3.10.16 ראש השנה 7.10.16 7:30-9:00  
  9:30-10:50 התנהגות ארגונית ב'
  10:55-12:25 התנהגות ארגונית ב'
  12:30-14:00  
10.10.16 16:00-18:00 התנהגות ארגונית ב' 14.10.16 7:30-9:00  
  18:10-19:40 התנהגות ארגונית ב'   9:30-10:50 התנהגות ארגונית ב'
  19:50-21:20     10:55-12:25 התנהגות ארגונית ב'
        12:30-14:00  
17.10.16 סוכות 21.10.16 סוכות
24.10.16 שמחת תורה 28.10.16 7:30-9:00  
  9:30-10:50 התנהגות ארגונית ב'
  10:55-12:25 התנהגות ארגונית ב' - סיום
    12:30-14:00  
31.10.16 16:00-18:00 התנהגות ארגונית ב' 4.11.16 7:30-9:00  
  18:10-19:40 התנהגות ארגונית ב'   9:20-10:50  
  19:50-21:20     10:55-12:25  
        12:30-14:00