לוח בחינות שנה"ל תשע"ז

לוח בחינות לשנת תשע"ז- עמנואל ה'

סמסטר א

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

טעמי המצוות

03-096-56

מר אלי גורפינקל

6.2.17

12:00

6.3.17

08:30

המאבק על ההגמוניה

19-379-56

ד"ר דוד קורן

12.2.17

08:30

19.3.17

08:30

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

אנגלית

19-003-56

גב' אהובה בקשי

25.6.17

08:30

23.7.17

08:30

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן

2.7.17

08:30

30.7.17

08:30

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

9.7.17

08:30

6.8.17

08:30

חברות איסלאמיות

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

16.7.17

08:30

10.8.17

12:00