כיתות לימוד

הלימודים בסמסטר קיץ שנת הלימודים תשע"ז, יתקיימו:

ימי חמישי- בניין 604 כיתה 011

ימי שישי- בניין 1104 כיתה 249