כיתות לימוד קיץ תשע"ח

כיתות לימוד סמסטר קיץ תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ו – שנה ב'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

905

61

 

ניצבים ט"ו – שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1105

53